Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Lists

Utwórz listę na podstawie interakcji z reklamą

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Po podłączeniu Twojego Facebook Ads, Google Adsi LinkedIn Ads konta HubSpot, można segmentować kontakty na listach w oparciu o ich interakcje z reklamami w każdej sieci. Interakcje z reklamami obejmują sytuacje, w których użytkownicy klikają na reklamy lub przesyłają formularze po tym, jak zaangażowali się w reklamę.

Każdy filtr interakcji reklamowej reprezentuje interakcję reklamową, którą można śledzić, np. identyfikując, które kontakty kliknęły na Twoją witrynę z konkretnej kampanii Google Ads.

Uwaga:

  • Aby można było korzystać z filtrów interakcji reklam, odpowiednie konto (konta) reklam musi być połączone z HubSpot, autotracking reklam musi być włączony, a docelowy adres URL kampanii reklamowej musi mieć obecny kod śledzenia HubSpot.
  • Filtry interakcji reklam odzwierciedlają informacje zawarte w działaniach reklam na osi czasu kontaktu. Te informacje nie są odzwierciedlone w żadnych właściwościach kontaktu.

Filtry interakcji reklam

Facebook Google LinkedIn

Nazwa
reklamy na Facebooku IDF Nazwa

zestawu reklam na Facebooku IDF
Nazwa zestawu


reklam na Facebooku


Nazwa
kampaniina Facebooku IDF Nazwa
kampanii
na Facebooku

Typ reklamy na FacebookuOccurred

Google Ads ad IDGoogle Ads ad nameGoogle Ads ad

group

IDGoogle Ads ad


group


nameGoogle Ads campaign IDGoogle Ads campaign nameGoogle Ads ad

typeOccurredGoogle Ad

skeyword IDGoogle Ads
keyword
name
LinkedIn ID reklamyLinkedIn ad nameLinkedIn campaign IDLinkedIn campaign nameLinkedIn campaigngroup IDLinkedIn campaigngroup nameLinkedIn ad

typeOccurred

Użyj filtrów interakcji reklam, aby utworzyć swoje listy

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
  • W lewym panelu wybierz opcjęContact-based, aby utworzyć listę kontaktów, lubCompany-based, aby utworzyć listę firm.
  • W prawym panelu wpisznazwę listy, a następnie wybierz opcjęActive list lub Static list.
  • W prawym górnym rogu kliknijNext.
  • W sekcji Typ filtra wybierz opcję Interakcje reklam.
  • Kliknij nazwę filtru interakcji reklam, a następnie odpowiednio go doprecyzuj.

Filtrowanie po ID zasobu reklamowego

Jeśli znasz ID zasobu reklamowego (np. ID reklamy, zestawu reklam, grupy reklam, kampanii lub grupy kampanii), po którym chcesz filtrować, kliknij menu rozwijane poniżej przycisku radiowego is any of, a następnie wpisz ID zasobu reklamowego. Każdy filtr ID obsługuje również wyszukiwanie po nazwie zasobu, ale jeśli wiele zasobów ma tę samą nazwę, wszystkie zostaną pokazane.

Filtrowanie po nazwie zasobu reklamowego

Filtry nazw interakcji reklam pozwalają na częściowe dopasowanie (tj. zawiera, zaczyna się od i kończy na). W wyszukiwaniu według nazwy elementu rozróżniana jest wielkość liter.

Filtrowanie według daty wystąpienia interakcji reklamowej

Filtr Wystąpiła interakcja reklam pozwala określić przedział czasowy dla interakcji reklam.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.