Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Lists

Skapa en lista baserad på annonsinteraktioner

Senast uppdaterad: november 2, 2021

När du har anslutit din Facebook-annonser, Google Adsoch LinkedIn-annonser konton till HubSpot kan du segmentera kontakter i listor baserat på deras annonsinteraktioner i varje nätverk. Annonsinteraktioner inkluderar när användare klickar på dina annonser eller skickar in ett formulär efter att de har kontaktat din annons.

Varje filter för annonsinteraktion representerar en spårbar annonsinteraktion, t.ex. identifiering av vilka kontakter som klickade sig vidare till din webbplats från en specifik Google Ads-kampanj.

Observera:

  • För att kunna använda filter för annonsinteraktion måste de relevanta annonskontona vara anslutna till HubSpot, automatisk spårning av annonser måste vara aktiverad och annonskampanjens mål-URL måste innehålla HubSpot-spårningskoden.
  • Interaktionsfiltren för annonser återspeglar informationen i annonsaktiviteter på kontakttidlinjerna. Den här informationen återspeglas inte i några kontaktegenskaper.

Interaktionsfilter för annonser

Facebook Google LinkedIn
Facebook-annons

IDFacebook-annonsnamnFacebook-annonsuppsättning
IDFacebook-annonsuppsättningens
namnFacebook-kampanj
IDFacebook-kampanjens
namnFacebook-annons typOccurred

Google Ads annons IDGoogle
Ads annons namnGoogle
Ads annonsgrupp IDGoogle
Ads annonsgrupp namnGoogle
Ads kampanj IDGoogle
Ads kampanj namnGoogle
Ads annons typOccurredGoogle

Ads nyckelord IDGoogle
Ads nyckelord namn
ID för
LinkedIn-annonsLinkedIn-annonsens
namnLinkedIn-kampanjens
IDLinkedIn-kampanjens
namnLinkedIn-kampanjens
grupp-IDLinkedIn-kampanjens
gruppnamnLinkedIn-annonsens typOccurred

Använd interaktionsfilter för annonser för att skapa dina listor

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
  • Klicka på Skapa lista uppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer duKontaktbaserad för att skapa en lista med kontakter ellerFöretagsbaserad för att skapa en lista med företag.
  • I den högra panelen anger du ettnamn för listan och väljer sedanAktiv lista eller Statisk lista.
  • Klicka påNästa uppe till höger.
  • I avsnittet Filtertyp väljer du Annonsinteraktioner.
  • Klicka på namnet på ett filter för annonsinteraktion och förfina sedan filtret i enlighet med detta.

Filtrera efter ID för din annonstillgång

Om du känner till ID:t för den annonstillgång (t.ex. ID:t för annonsen, annonsuppsättningen, annonsgruppen, kampanjen eller kampanjgruppen) som du vill filtrera efter, klickar du på rullgardinsmenyn under radioknappen Is any of och anger sedan ID: t för annonstillgången. Varje ID-filter stöder också sökning efter tillgångens namn, men om flera tillgångar har samma namn visas alla.

Filtrera efter namnet på annonsobjektet

Filtren för annonsinteraktionens namn tillåter partiella träffar (dvs. innehåller, börjar med och slutar med). Sökningar efter entitetsnamn är skiftlägeskänsliga.

Filtrera efter det datum då en annonsinteraktion inträffade

Med filtret Annonsinteraktion inträffad kan du ange en tidsperiod för annonsinteraktionen.