Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Śledzenie i raportowanie reklam Google w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 8, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Kampanie reklamowe Google, grupy reklam i reklamy można śledzić i raportować na koncie HubSpot.

Po podłączeniu konta reklamowego Google do HubSpot można włączyć automatyczne śledzenie, co spowoduje automatyczne zastosowanie zestawu parametrów UTM do wszystkich obsługiwanych typów reklam na koncie.

Obsługiwane typy reklam

HubSpot może śledzić większość reklam Google, ale niektóre typy reklam nie są obsługiwane ze względu na ograniczenia API.

Typ reklamy Śledzenie Raportowanie
Reklamy wyszukiwania
Wyszukiwanie dynamiczne
Reklamy na YouTube
Kampanie zakupowe
Reklamy Gmaila
Responsive Display
Inteligentne kampanie Nieobsługiwane na poziomie grupy reklam
Kampanie odkrywcze

Uwaga: kampanie odkrywcze będą oznaczone jako kampanie o typie nieznanym.

Parametry UTM

HubSpot śledzi reklamy Google poprzez zastosowanie szablonu śledzenia na poziomie kampanii.Wszelkie parametry określone na poziomiekonta lub kampanii zostaną połączone z parametrami HubSpot na poziomie kampaniii niezostaną nadpisane przez HubSpot.

HubSpot dodaje następujące parametry URL do każdej reklamy Google:

utm_term={keyword}utm_source=adwordsutm_medium=ppcutm_campaign={_utmcampaign}


- domyślnie ustawiony na nazwę kampanii reklamowejhsa_cam={campaignid}hsa_grp={adgroupid}
hsa_mt={matchtype}
hsa_src={network}
hsa_ad={creative}
hsa_acc={IDkonta/klienta}hsa_net={adwordshsa_kw={keyword}

hsa_tgt={identyfikator celu}
hsa_ver=3

Uwaga: gdy szablon śledzenia reklam HubSpot zostanie zastosowany do reklam Google, aktualizacja zostanie odzwierciedlona w Historii zmian na koncie Google Ads. Użytkownikiem powiązanym z tą zmianą będzie użytkownik, który połączył konto reklamowe z HubSpot.

Wymagania dotyczące śledzenia reklam Google Ads

  • Docelowy adres URL w reklamie Google musi być pełnym adresem URL i nie może być skrócony przez skracacz linków (np. bit.ly, z wyjątkiem hubs . ly). Skracacze linków usuwają parametry z końca adresu URL i uniemożliwiają śledzenie.
  • Używaj tylko ostatecznej, nieprzekierowującej wersji adresu URL. Jest to spowodowane tym, że przekierowanie usunie parametry śledzenia HubSpot. Dotyczy to również przekierowań z http na https oraz usług śledzenia kliknięć innych firm.
  • Niestandardowe parametry śledzenia nie powinny być dodawane na poziomie grupy reklam lub reklamy, ponieważ parametry HubSpot nie mają przed nimi pierwszeństwa.
  • Istniejące niestandardowe parametry śledzenia lub szablony śledzenia na poziomie kampanii muszą być puste lub zaczynać się od {lpurl}, aby HubSpot mógł śledzić reklamę.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania, ale nadal widzisz błędy, zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów ze śledzeniem.

Konieczne ujawnienie: korzystanie z integracji z Google Ads podlega Warunkom korzystania z Google Ads. HubSpot będzie miał możliwość przeglądania konta użytkownika i zarządzania nim oraz będzie przechowywał numer jego konta Google Ads. Po autoryzacji integracji HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont reklamowych. HubSpot może wyświetlać, ale nie przechowuje wszystkich kont reklamowych, do których użytkownik ma uprawnienia. Google będzie udostępniać szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) oraz wskaźniki wydajności (wyświetlenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, grup reklam i reklam na połączonych kontach.

Autotagowanie Google

Automatyczne tagowanieGoogle jest również kompatybilne z szablonem śledzenia reklam HubSpot. Aby skonfigurować automatyczne tagowanie, należy ręcznie zaktualizować szablon śledzenia na koncie Google Ads:

  • Przejdź do swojego konta Google Ads.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknijUstawienia, a następnieUstawienia konta.
  • Kliknij opcjęŚledzenie.
  • W sekcji Szablon śledzenia wprowadź poniższe parametry, zastępując wartość hsa_acc identyfikatorem konta Google Ads.
{lpurl}?utm_feeditemid={feeditemid}&utm_device={device}&utm_term={keyword}&utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign={_utmcampaign}&hsa_cam={campaignid}&hsa_grp={adgroupid}&hsa_mt={matchtype}&hsa_src={network}&hsa_ad={creative}&hsa_acc={ID konta/klienta}&hsa_net=adwords&hsa_kw={keyword}&hsa_tgt={targetid}&hsa_ver=3

autotagging-in-google-ads-account-1

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.