Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Śledzenie i raportowanie reklam Google w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Kampanie reklamowe Google, grupy reklam i reklamy można śledzić i raportować na koncie HubSpot.

Po podłączeniu konta reklamowego Google do HubSpot można włączyć automatyczne śledzenie, co spowoduje automatyczne zastosowanie zestawu parametrów UTM do wszystkich obsługiwanych typów reklam na koncie.

Obsługiwane typy reklam

HubSpot może śledzić większość reklam Google, ale niektóre typy reklam nie są obsługiwane ze względu na ograniczenia API.

Typ reklamy Śledzenie Raportowanie
Reklamy wyszukiwania
Wyszukiwanie dynamiczne
Reklamy YouTube
Kampanie zakupowe
Reklamy Gmaila
Responsive Display
Inteligentne kampanie Nieobsługiwane na poziomie grupy reklamowej
Kampanie odkrywcze

Uwaga: kampanie odkrywcze będą oznaczone typem Kampanii nieznanym.

Parametry UTM

HubSpot śledzi reklamy Google poprzez zastosowanie szablonu śledzenia na poziomie kampanii.Wszelkie parametry określone na poziomie konta lub kampanii zostaną połączone z parametrami HubSpot na poziomie kampanii i nie zostaną nadpisane przez HubSpot.

HubSpot dodaje następujące parametry URL do każdej reklamy Google:

utm_term={keyword}utm_source=adwordsutm_medium=ppcutm_campaign={_utmcampaign}


- domyślnie ustawiony na nazwę kampanii Adshsa_cam={campaignid}hsa_grp={adgroupid}
hsa_mt={matchtype}
hsa_src={network}
hsa_ad={creative}
hsa_acc={IDkonta/klienta}hsa_net=adwordshsa_kw={keyword}

hsa_tgt={targetid}
hsa_ver=3

Uwaga: gdy szablon śledzenia reklam HubSpot zostanie zastosowany do Twoich reklam Google, aktualizacja zostanie odzwierciedlona w Historii zmian Twojego konta Google Ads. Użytkownikiem powiązanym ze zmianą będzie użytkownik, który połączył konto reklamowe z HubSpot.

Wymagania dotyczące śledzenia reklam Google Ads

  • Docelowy adres URL w reklamie Google musi być pełnym adresem URL i nie może być skrócony przez skracacz linków (np. bit.ly, z wyjątkiem hubs.ly). Link skracacze strip parametry z końca adresu URL i zapobiega śledzenia.
  • Używaj tylko końcowej, nieprzekierowanej wersji adresu URL. Dzieje się tak dlatego, że przekierowanie spowoduje usunięcie parametrów śledzenia HubSpot. Dotyczy to przekierowań http na https i usług śledzenia kliknięć stron trzecich.
  • Niestandardowych parametrów śledzenia nie należy dodawać na poziomie grupy reklam lub reklam, ponieważ parametry HubSpot nie mają nad nimi pierwszeństwa.
  • Istniejące niestandardowe parametry śledzenia lub szablony śledzenia na poziomie kampanii muszą być puste lub zaczynać się od {lpurl}, aby HubSpot mógł śledzić reklamę.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe wymagania, ale widzisz błędy, sprawdź przewodnik rozwiązywania problemów ze śledzeniem.

Niezbędne ujawnienie: korzystanie z integracji Google Ads podlega Warunkom korzystania z Google Ads. Firma HubSpot będzie miała możliwość przeglądania konta użytkownika i zarządzania nim oraz będzie przechowywała numer konta Google Ads. Po autoryzacji integracji firma HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont reklamowych. HubSpot może wyświetlać, ale nie przechowuje wszystkich kont reklamowych, do których użytkownik ma uprawnienia. Google udostępnia szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) i metryki wydajności (wrażenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, grup reklam i reklam na połączonych kontach.

Auto-tagowanie Google

AutotagowanieGoogle jest również kompatybilne z szablonem śledzenia reklam HubSpot. Aby skonfigurować autotagowanie, musisz ręcznie zaktualizować szablon śledzenia na swoim koncie Google Ads:

  • Przejdź do swojego konta Google Ads.
  • W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia, a następnie Ustawienia konta.
  • Kliknij opcję Śledzenie.
  • W sekcji Szablon śledzenia wprowadź poniższe parametry, zastępując wartość dla hsa_acc identyfikatorem konta w Twoim koncie Google Ads.
{lpurl}?utm_feeditemid={feeditemid}&utm_device={device}&utm_term={keyword}&utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign={_utmcampaign}&hsa_cam={campaignid}&hsa_grp={adgroupid}&hsa_mt={matchtype}&hsa_src={network}&hsa_ad={creative}&hsa_acc={ID konta/klienta}&hsa_net=adwords&hsa_kw={keyword}&hsa_tgt={targetid}&hsa_ver=3

autotagging-in-google-ads-account-1

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.