Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konwertuj formularze spoza HubSpot na formularze HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Kiedy zgłoszenie do zewnętrznego formularza jest zbierany w HubSpot, zostanie utworzony formularz nie należący do HubSpot zostanie utworzony na pulpicie nawigacyjnym formularzy.

Jeśli chcesz użyć formularza HubSpot zamiast swojego zewnętrznego formularza, możesz przekonwertować swój zewnętrzny formularz nie-HubSpot na formularz HubSpot z tymi samymi polami.

Następnie możesz osadzić ten formularz HubSpot, aby zastąpić istniejący formularz nie-HubSpot na swojej zewnętrznej stronie.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
  • Wlewym górnym rogu kliknij przyciskTypformularza rozwijanego i wybierz opcjęNon-HubSpot.
  • Najedź kursorem na formularz spoza HubSpot, który chcesz przekonwertować, i kliknijmenu rozwijane Actions , a następnie wybierz Copy to HubSpot.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Kopiuj do HubSpot aby utworzyć formularz HubSpot ze wszystkimi tymi samymi polami formularza.

convert-non-hs-form

  • Gdy formularz HubSpot będzie gotowy, zostaniesz przekierowany do edytora formularzy, w którym możesz dostosować pola i opcje formularza.
  • Kliknij przycisk Opublikuj.
  • Osadź nowo skopiowany formularz na swojej stronie internetowej, aby zastąpić istniejący formularz spoza HubSpot.

Nowy formularz HubSpot można rozpoznać po słowie Przekształcony w tytule oryginalnego formularza. Oryginalny formularz bez HubSpot pozostanie w Twoim portalu po wykonaniu kopii dla danych historycznych.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.