Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Określ typ produktu podczas synchronizacji produktów za pomocą synchronizacji danych HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli aplikacja innej firmy ma wiele bibliotek produktów, należy określić, do którego typu produktu zostaną przypisane elementy podczas synchronizacji z HubSpot i odwrotnie. HubSpot ma jedną bibliotekę produktów, natomiast aplikacja innej firmy może mieć ich kilka. W związku z tym należy określić typ produktu, aby zachować porządek w bibliotece produktów.

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku aplikacji, które mają synchronizację produktów i wiele bibliotek produktów.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje.
  • Kliknij nazwę aplikacji.
  • Kliknij Akcje > Edytuj ustawienia synchronizacji produktu.
  • Na stronie Limituj kliknij menu rozwijane Typ produktu, aby wybrać typy produktów, które będą synchronizowane z HubSpot do aplikacji innej firmy.
  • Na stronie Organizuj wybierz typ produktu, do którego zostaną przypisane produkty aplikacji innej firmy podczas pierwszej synchronizacji z HubSpot.
Dowiedz się więcej o podłączaniu i korzystaniu z synchronizacji danych.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.