Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Odpowiadaj na recenzje w swoim profilu Solutions Directory

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Konto partnera

Jeśli jesteś uczestnikiem programu partnerskiego HubSpot Solutions Partner Program lub certyfikowaną agencją inbound, którautworzyła profilw katalogurozwiązań HubSpot, Twoi klienci mogą zostawiać Ci recenzje. Aby odpowiedzieć na otrzymane recenzje:

  • Na swoim koncie partnerskim HubSpot przejdź do zakładki Partner > Profil w katalogu.
  • Jeśli Twój login ma dostęp do więcej niż jednego konta HubSpot, wybierz swoje partnerskiekonto HubSpot. Spowoduje to przekierowanie użytkownika z powrotem do jego profilu. Konto partnera HubSpot można zidentyfikować na podstawie jego domeny lub identyfikatora HubID.
  • W sekcji Recenzje znajdź recenzję, na którą chcesz odpowiedzieć, i kliknij przycisk Odpowiedz.

reply-to-a-review

  • W oknie dialogowym wpisz treść odpowiedzi i kliknij przycisk Wyślij.

send-a-reply-to-a-review

Uwaga:
  • Jeśli na początku nie widzisz swojej odpowiedzi, poczekaj kilka minut i odśwież stronę w przeglądarce.
  • Nie ma możliwości edycji swojej odpowiedzi na recenzję.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.