Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ręczna synchronizacja rekordów do Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Jeśli masz zainstalowaną integrację HubSpot-Salesforce, możesz ręcznie synchronizować listy kontaktów do Salesforce lub ręcznie synchronizować poszczególne kontakty, firmy i transakcje do Salesforce.

Ręczna synchronizacja list kontaktów z Salesforce ( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise)

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Listy.
  • Kliknij nazwę listy.
  • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Resynchronizuj listę z usługą Salesforce.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.

Uwaga:

synchronizacja wsadowa może wymagać dużej liczby wywołań API. Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz co najmniej [numer listy] x 3 połączenia API dostępne w Salesforce.

Ręczne synchronizowanie pojedynczych kontaktów, firm lub transakcji z usługą Salesforce

manual-salesforce-sync

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.