Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie konwersji w Google Ads za pomocą globalnego znacznika witryny

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 5, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby śledzić konwersje na stronach hostowanych przez HubSpot w Google Ads, możesz dodać globalny tag witryny do nagłówka HTML swoich stron. Aby pracować z danymi reklamowymi głównie w HubSpot, podłącz konto Google Adsi zainstaluj piksel Google Ad szamiast tego.

Oprócz globalnego znacznika witryny, należy dodać fragment zdarzenia do nagłówka HTML wszystkich stron z podziękowaniami, dla których chcesz śledzić konwersje.

Uwaga: w przypadku ręcznego umieszczenia globalnego znacznika witryny w nagłówku HTML nie należy instalować piksela Google Ads za pośrednictwem HubSpot. W przeciwnym razie piksel zostanie odpalony dwukrotnie i może prowadzić do niespójnych danych.

Dodaj globalny znacznik witryny do wszystkich stron

 • Skopiuj globalny tag strony snippet z konta Google Ads.
 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Witryna > Strony.

 • W sekcji HTML nagłówka witryny wklej snippet globalnego znacznika witryny. Jeśli używasz już globalnego znacznika witryny z Google Analytics, dowiedz się więcej o dostosowaniu go do Google Ads w dokumentacji Google.

add-global-site-tag-to-all-pages

 • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz, aby zastosować swoje zmiany.

Dodaj snippet zdarzeń do stron konwersji

Uwaga: wszyscy użytkownicy mogą edytować główny HTML stron internetowych. Tylko użytkownicy na kontach z CMS Hub Professional lub Enterprise, lub Marketing Hub Professional lub Enterprise, mogą edytować główny HTML stron docelowych.

 • Przejdź do swojej zawartości:
  • Strony witryny: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony w witrynie internetowej.
  • Landing Pages: W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Witryna internetowa > Strony docelowe.
 • Najedź na stronę i kliknij Edytuj.

 • Kliknij kartęUstawienia, a następnie kliknijOpcje zaawansowane.

 • W sekcjiHead HTML wklej snippet zdarzenia.

add-event-snippet-to-conversion-pages

 • W prawym górnym rogu kliknij przyciskAktualizuj lub Opublikuj, aby wprowadzić zmiany na żywo.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.