Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Email

Analysera e-postprestanda för bloggprenumerationer

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

Du kan se förhandsgranskningar och prestandadata för alla tidigare versioner av ett bloggprenumerationsmeddelande i e-postverktyget. Du kan också se när bloggprenumerationsmejl inte skickades på grund av brist på nytt innehåll.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.}
 • Om du vill filtrera efter e-postmeddelanden för bloggprenumerationer klickar du på rullgardinsmenyn Typ och väljer Blogg.
 • Klicka pånamnetpå e-postmeddelandet för bloggprenumeration.
 • På sidan med e-postinformation visas avsnittetBlogghistorikför varje tidigare sändning av ditt e-postmeddelande för bloggprenumeration.
  1. Om du vill filtrera de e-postmeddelanden som visas klickar du på fältenTidsintervall och väljer ettdatumintervall.
  2. Om du vill dölja e-postmeddelanden som inte skickades på grund av brist på nytt innehåll avmarkerar du kryssrutan Visa överhoppade e-postmeddelanden.
  3. Om du vill ändra de data som visas för varje e-postmeddelande klickar du påHantera kolumner. I dialogrutan markerar dukryssrutanbredvid varje kolumnalternativ som du vill visa. Klicka påSparaför att spara ändringarna och återgå till sidan med e-postuppgifter.
  4. Om du vill visa förhandsgranskningen av en tidigare sändning klickar du på miniatyren av förhandsgranskningenav e-postmeddelandet.
  5. Om du vill visa prestandadetaljerna för en tidigare sändning klickar du på e-postens namn.

view-blog-subscription-email-history-in-email-details

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.