Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Uppdatera egenskapen för lead source

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional
Tjänster Hub Professional, Enterprise

Ledningskälla är den primära källan genom vilken en lead hittade din webbplats. Den här egenskapen är ett standard Salesforce-fält som automatiskt läggs till som en egenskap i HubSpot när Salesforce Connector är aktiverad.

Om du vill tilldela dina HubSpot-leads ett värde för lead source kan du:

  • Lägg till det som ett dolt fält i dina HubSpot-formulär för att ställa in värdet vid konvertering.