Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zaktualizuj właściwość źródła wiodącego

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional
Service Hub Professional, Enterprise

Źródło leadów to podstawowe źródło, za pomocą którego lead znalazł się w Twojej witrynie. Właściwość ta jest domyślnym polem Salesforce, które jest automatycznie dodawane jako właściwość w HubSpot po włączeniu Salesforce Connector.

Aby przypisać swoim leadom z HubSpot wartość dla źródła leadów, możesz:

  • Dodać ją jako pole ukryte do swoich formularzy HubSpot, aby ustawić wartość przy konwersji.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.