Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zaktualizuj właściwość źródła wiodącego

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional
Service Hub   Professional , Enterprise

Źródło leadów to podstawowe źródło, za pomocą którego lead znalazł się w Twojej witrynie. Właściwość ta jest domyślnym polem Salesforce, które jest automatycznie dodawane jako właściwość w HubSpot po włączeniu Salesforce Connector.

Aby przypisać swoim leadom z HubSpot wartość dla źródła leadów, możesz:

  • Dodać ją jako pole ukryte do swoich formularzy HubSpot, aby ustawić wartość przy konwersji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.