Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Zaktualizuj właściwość źródła wiodącego

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional
Service Hub Professional, Enterprise

Źródło leadów to podstawowe źródło, za pomocą którego lead znalazł się w Twojej witrynie. Właściwość ta jest domyślnym polem Salesforce, które jest automatycznie dodawane jako właściwość w HubSpot po włączeniu Salesforce Connector.

Aby przypisać swoim leadom z HubSpot wartość dla źródła leadów, możesz:

  • Dodać ją jako pole ukryte do swoich formularzy HubSpot, aby ustawić wartość przy konwersji.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.