Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Podatek od wartości dodanej (VAT) w Nigerii | Często zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: września 26, 2023

Uwaga: niniejszy artykuł został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi on porady podatkowej i nie należy na nim polegać. Wszelkie pytania należy kierować do własnych doradców podatkowych i/lub prawnych.

Jeśli Twoja firma znajduje się w Nigerii, dowiedz się, jak HubSpot obsługuje podatek od wartości dodanej (VAT) i jak możesz zaktualizować HubSpot o informacje związane z podatkiem VAT.

Czym jest podatek od towarów i usług (VAT)?

VAT to podatek, który jest naliczany od większości dostaw towarów i usług konsumowanych w Nigerii.

Dlaczego jestem obciążany podatkiem VAT?

HubSpot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Nigerii, ponieważ świadczy usługi elektroniczne na rzecz klientów. W związku z tym HubSpot jest zobowiązany do naliczania i pobierania podatku VAT według obowiązującej stawki od wszystkich klientów biznesowych i niebiznesowych.

Które usługi HubSpot podlegają opodatkowaniu VAT?

Wszystkie usługi HubSpot podlegają opodatkowaniu VAT.

W jaki sposób HubSpot określa, których klientów dotyczy nigeryjski podatek VAT?

Jeśli główny adres wysyłki znajduje się w Korei, obowiązuje koreański podatek VAT. Dowiedz się, jak sprawdzić, jaki jest główny adres firmy w HubSpot.

Jestem zarejestrowany jako płatnik VAT w Nigerii, czy nadal będę obciążony podatkiem VAT?

Wszyscy klienci, niezależnie od statusu rejestracji VAT, zostaną obciążeni podatkiem VAT zgodnie z lokalnymi nigeryjskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Jak dodać mój numer identyfikacji podatkowej (NIP)?

NIP to unikalny 12-cyfrowy numer używany do celów podatkowych w Nigerii. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak dodać swój NIP do konta HubSpot. Po dodaniu ważnego numeru NIP do konta, HubSpot odnotuje go na przyszłych fakturach.

Czy istnieją jakieś zwolnienia, w ramach których podatek VAT nie może być naliczany?

Jeśli Twoja firma jest zwolniona z podatku VAT, musisz przesłać HubSpot ważny certyfikat zwolnienia i upewnić się, że Twoja firma spełnia wszystkie kryteria zwolnienia. Certyfikaty zwolnienia należy przesyłaćna adres billing@hubspot.com w celu ich przetworzenia.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.