Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Targetowanie reklam Google przy użyciu odbiorców HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po utworzeniu odbiorców Google Ads w HubSpot, musisz powiązać je z kampanią, aby zobaczyć je na swoim koncie Google Ads.

  • Przejdź do swojego konta Google Ads.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładkiAudiencje.
  • Kliknij przyciskDodaj audycje.

google-add-audiences

  • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijaneDodaj do i wybierzKampanię.
  • KliknijWybierz kamp anię i wybierzkampanię, z którą chcesz powiązać swoją widownię.
  • Wybierz opcjęTargetowanie.
  • W tabeli wybierz opcjęJak weszli w interakcję z Twoją firmą.
  • W sekcji Nazwa listy wybierz Odwiedzający witrynę lub Listyklientów. Spowoduje to rozwinięcie listy odbiorców odwiedzających witry nę Google Ads lub odbiorców zlist kontaktowych, które utworzyłeś w HubSpot.
  • Zaznaczpole wyboru obok danej grupy odbiorców, aby powiązać ją z kampanią.

add-to-campaign-customer-lists

  • Kliknij przyciskZapisz.