Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie odbiorców reklam w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 6, 2024

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Użyj odbiorców reklam , aby określić, kto widzi Twoje reklamy na Facebooku, Google i LinkedIn. W HubSpot można tworzyć grupy odbiorców na podstawie odwiedzających witrynę, kontaktów HubSpot lub istniejących grup odbiorców.

Po utworzeniu grupy odbiorców w HubSpot można ją wybrać podczas tworzenia nowych reklam na kontach Facebook Ads, Google Ads i LinkedIn Ads. Odbiorcy utworzeni w HubSpot są automatycznie synchronizowani z odpowiednimi sieciami reklamowymi. Odbiorcy będą aktualizowani, gdy nowi użytkownicy odwiedzą Twoją witrynę, a nowe kontakty zostaną dodane lub usunięte z list kontaktów HubSpot.

Jeśli masz konto Professional lub Enterprise, możesz także tworzyć odbiorców reklam i zarządzać nimi za pomocą narzędzia przepływu pracy.

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem grupy odbiorców reklam w HubSpot należy pamiętać o następujących wymaganiach:

 • Aby utworzyć odbiorców w HubSpot, konto Facebook Ads, Google Ads lub LinkedIn Ads musi być połączone z HubSpot.
 • Aby zbudować grupę odbiorców odwiedzających witrynę, należy również zainstalować piksele śledzące sieci reklamowej.
 • Facebook ogranicza liczbę odbiorców na każdym koncie reklamowym do 500. Jeśli masz już 500 odbiorców na swoim koncie Facebook Ads, nie będziesz mógł tworzyć odbiorców na Facebooku w HubSpot.
 • Każda sieć reklamowa wymaga, aby odbiorcy mieli określony rozmiar, aby wyświetlać im reklamy:
  • Google Ads: grupy odbiorców powinny spełniać następujące wymagania dotyczące rozmiaru:
   • Siećwyszukiwania Google: co najmniej 1000 aktywnych odwiedzających lub użytkowników w ciągu ostatnich 30 dni.
   • Siećreklamowa Google: co najmniej 100 aktywnych odwiedzających lub użytkowników w ciągu ostatnich 30 dni.
   • YouTube: co najmniej 1000 aktywnych odwiedzających lub użytkowników w ciągu ostatnich 30 dni.
   • Gmail: co najmniej 100 aktywnych odwiedzających lub użytkowników w ciągu ostatnich 30 dni w sieci reklamowej.
  • Reklamy na Facebooku: grupy odbiorców muszą zawierać co najmniej 20 użytkowników.
  • Reklamy LinkedIn: grupy odbiorców muszą zawierać co najmniej 300 członków.

Odbiorcy odwiedzający witrynę

Użyj grupy odbiorców odwiedzających witrynę, aby kierować reklamy do osób, które odwiedziły witrynę w przeszłości.

 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz odbiorców.
 • W prawym panelu wybierz opcję Odwiedzający witrynę.
 • Kliknij menu rozwijane Źródło pikseli.
  • Jeśli wcześniej dodano piksele reklamowe, wybierz piksel Facebooka, Google Ads lub LinkedIn Ads.
  • Aby dodać nowy piksel, kliknij Dodaj piksel.
 • Domyślnie grupa odbiorców obejmuje odwiedzających wszystkie strony. Jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise, możesz określić, które strony lub adresy URL mają zostać uwzględnione:
  • Aby uwzględnić tylko odwiedzających określone strony docelowe lub strony internetowe:
   • Kliknij menu rozwijane Osoby, które odwie dziły i kliknij Strona docel owa lub Strona witryny.
   • Kliknij menu rozwijane Szukaj i zaznacz pola wyboru obok stron, które chcesz uwzględnić.
   • Jeśli posiadasz konto Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz również wybrać opcję Strona bloga , aby kierować reklamy na odwiedzających dowolne posty na blogu.
  • Aby uwzględnić tylko odwiedzających określone adresy URL:
   • Kliknij menu rozwijane Osoby, które odwie dziły i kliknij URL zawiera lub URL równa się.
   • Kliknij pole Wpisz reguł ę i wprowadź regułę. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby dodać regułę.
  • Kliknij Dodaj regułę, aby dodać reguły w celu rozszerzenia grona odbiorców. Na przykład możesz użyć reguł, aby kierować reklamy do odwiedzających stronę z cennikiem lub stronę kontaktową.
 • Domyślnie grupa odbiorców będzie obejmować odwiedzających witrynę z ostatnich 60 dni. Jeśli posiadasz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise , kliknij menu rozwijane Visited in the last i wybierz ramy czasowe.
 • Wprowadź nazwę odbiorców.
 • Kliknij przycisk Utwórz odbiorców.

Uwaga: nie jest możliwe dostosowanie ram czasowych dla odbiorców odwiedzających witrynę dla LinkedIn, który ogranicza tworzenie odbiorców opartych na odwiedzających do ostatnich 90 dni.Odbiorcy listy kontaktów( tylkoMarketing Hub Starter, Professional i Enterprise )

Utwórz grupę odbiorców listy kontaktów, aby kierować reklamy na podstawie list kontaktów w HubSpot. Podczas tworzenia grupy odbiorców listy kontaktów należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zaleca się korzystanie z list zawierających podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu, aby zapewnić, że zgoda została zebrana podczas wysyłania kontaktów do sieci reklamowej w celu retargetingu,
 • Liczba odbiorców listy kontaktów, którą można utworzyć, zależy od subskrypcjiMarketing Hub .
  • Więcej informacji na temat limitów odbiorców można znaleźć w sekcji Zarządzanie reklam ami w katalogu produktów i usług.
  • Aby utworzyć dodatkowych odbiorców poza limitem subskrypcji, można zakupić dodatek Reklamy.
 • Niektóre sieci reklamowe stawiają reklamodawcom warunki, zanim będą mogli korzystać z odbiorców utworzonych z przesłanych list:
  • Google: dowiedz się więcej o Zasadach dopasowania do klienta Google. Jeśli kierujesz reklamy do kontaktów w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wielkiej Brytanii i wybrałeś konto Google Ads, musisz również zebrać zgodę, aby zachować zgodność z Polityką Google dotyczącą zgody użytkownika w UE.
  • Facebook: konto reklamowe musi być zarządzane przez menedżera biznesowego Facebooka. Facebook generalnie wymaga od użytkowników posiadania pewnej historii reklamowej. Nie określa jednak wyraźnie swoich wymagań.

Aby utworzyć odbiorców listy kontaktów:

 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz odbiorców.
 • W prawym panelu wybierz opcję Lista kontaktów.
 • Kliknij menu rozwijane Lista źródłowa i wybierz listę.
  • Lista musi zawierać co najmniej 20 kontaktów, aby mogła być używana podczas konfigurowania kierowania reklam.
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki, lista powinna zawierać co najmniej 1000 kontaktów.
 • Zaznacz pole wyboru This contact list was not purchased, rented, appended or provided by a third party.
 • Aby ustawić wszystkie kontakty z wybranej listy jako kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw wszystkie kontakty jako kontakty marketingowe. Wszelkie kontakty niemarketingowe nie będą synchronizowane z siecią reklamową.
 • Kliknij menu rozwijane Konto reklamowe i zaznacz pola wyboru dla kont Facebook Ads, Google Ads lub LinkedIn Ads, których chcesz używać z tymi odbiorcami.
 • Jeśli kierujesz reklamy do kontaktów w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wielkiej Brytanii i wybrałeś konto Google Ads, zaznacz pole wyboru (Opcjonalnie) Rozumiem, że jeśli kieruję reklamy do kontaktów w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Wielkiej Brytanii, jestem zobowiązany do zebrania ich zgody na reklamę i przestrzegania zasad Google dotyczących zgody użytkownika w UE, aby potwierdzić.
 • Domyślnie nazwa grupy odbiorców to HubSpot - [Nazwa listy]. Nazwę grupy odbiorców można edytować według potrzeb.
 • Kliknij przycisk Utwórz odbiorców. Twoi odbiorcy pojawią się na karcie Odbiorcy ze statusem Synchronizacja podczas synchronizacji z Facebookiem, Google i/lub LinkedIn. Synchronizacja odbiorców może potrwać do 24-48 godzin.

Odbiorcy z listy firm LinkedIn( tylkoMarketing Hub Starter, Professional i Enterprise )

Utwórz listę odbiorców firmy, aby automatycznie synchronizować firmy z kont docelowych lub określonego poziomu profilu firmy z dopasowanymi odbiorcami na LinkedIn.

 • Przed utworzeniem grupy odbiorców z listy firm konto LinkedIn Ads musi być połączone z HubSpot.
 • Liczba odbiorców listy firm, którą można utworzyć, zależy od subskrypcjiMarketing Hub . Więcej informacji na temat limitów odbiorców można znaleźć w katalogu produktów i usług. Aby utworzyć dodatkowe grupy odbiorców poza limitem subskrypcji, można zakupić dodatek Reklamy.

Aby utworzyć grupę odbiorców listy firm Linkedin:

 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz odbiorców.
 • W prawym panelu wybierz opcję Lista firm.
 • W sekcji Lista firm wybierz konta docelowe lub poziom profilu firmy dla odbiorców.
 • Kliknij menu rozwijane Konto reklamowe i zaznacz pola wyboru dla kont LinkedIn Ad, dla których chcesz używać tych odbiorców.
 • Wprowadź nazwę odbiorców.
 • Kliknij przycisk Utwórz odbiorców.

Podobni odbiorcy( tylkoMarketing Hub Starter, Professional i Enterprise )

Użyj podobnych odbiorców, aby kierować reklamy na Facebooku do użytkowników podobnych do istniejących odwiedzających witrynę lub odbiorców z listy kontaktów. Aby utworzyć podobną grupę odbiorców, musisz mieć istniejącą grupę odbiorców, która została już zsynchronizowana z Facebookiem.

Uwaga: ze względu na wycofanie przez LinkedIn interfejsu Lookalike API, podobne grupy odbiorców LinkedIn zostały wyłączone w HubSpot.

Aby stworzyć podobną grupę odbiorców:

 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz odbiorców.
 • W prawym panelu wybierz Lookalike.
 • Kliknij menu rozwijane Źródło odbiorców i wybierz istniejącą grupę odbiorców odwiedzających witrynę lub listę kontaktów.
 • Kliknij menu rozwijane Lokalizacja docelowa i wybierz kraj lub region, do którego chcesz kierować reklamy.
 • Na dole kliknij przycisk Utwórz odbiorców.

 • Możesz także tworzyć podobnych odbiorców na karcie Odbiorcy na stronie pulpit nawigacyjny reklam:
  • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
  • Kliknij kartę Odbiorcy.
  • Najedź kursorem na istniejącą grupę odbiorców Facebook Ads i kliknij przycisk Utwórz podobną grupę odbiorców.

Wyświetlanie odbiorców reklam i zarządzanie nimi

Odbiorcami reklam można zarządzać na karcie Odbiorcy napulpicie reklam.

 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • Kliknij kartę Odbiorcy, aby wyświetlić listę odbiorców reklam.
 • Aby sortować według nazwy, typu, źródła, dopasowanego rozmiaru i konta reklamowego, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
 • Aby usunąć istniejącą grupę odbiorców w HubSpot:
  • Kliknij nazwę grupy odbiorców.
  • W prawym panelu kliknij przycisk Usuń. Spowoduje to usunięcie odbiorców z HubSpot i uniemożliwi dalszą synchronizację danych z siecią reklamową.
  • Aby całkowicie usunąć grupę odbiorców, należy ją również usunąć z zewnętrznego konta reklamowego.

Dopasowanie do odbiorców

Kolumna Rozmiar na pulpicie nawigacyjnym odbiorców odnosi się do dopasowanego rozmiaru lub liczby osób w grupie odbiorców, które sieć reklamowa była w stanie dopasować do znanych użytkowników w swojej bazie danych. Dopasowania te są przetwarzane przez odpowiednią sieć reklamową poza HubSpot. Po zakończeniu dopasowywania w HubSpot pojawi się status sukcesu.

Oczekuje się, że wielkość grupy odbiorców będzie znacznie niższa niż liczba odwiedzających witrynę lub kontaktów na wybranej liście. Każda sieć reklamowa opiera się na plikach cookie, które nie zawsze są zgodne, lub na danych kontaktowych. Na przykład, jeśli kontakt na liście nie ma konta w danej sieci reklamowej, dopasowanie może nie zostać znalezione. Dowiedz się więcej o tym, jak HubSpot szyfruje i wysyła właściwości dla odbiorców z listy kontaktów i listy firm.

Dopasowanie odbiorców różni się w zależności od typu odbiorców:

 • Odbiorcy odwiedzający witrynę: sieć reklamowa analizuje wszystkie pliki cookie odwiedzających wykryte w witrynie w wybranym przedziale czasowym. Następnie wykorzystuje te pliki cookie do znalezienia znanych użytkowników w swojej bazie danych, takich jak osoby z kontami Google, Facebook lub LinkedIn. Kolumna Rozmiar odnosi się do liczby dopasowanych użytkowników, których udało się znaleźć sieci reklamowej.
 • Odbiorcy z listy kontaktów: sieć reklamowa analizuje kontakty na liście. Sieć będzie szukać dopasowań na podstawie właściwości kontaktu, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Kolumna Rozmiar odnosi się do liczby użytkowników, których sieć reklamowa była w stanie dopasować na podstawie właściwości kontaktu.
 • Odbiorcy z listy firm: LinkedIn analizuje firmy na liście i szuka dopasowań na podstawie takich właściwości, jak nazwa firmy, domena i branża. Kolumna Rozmiar odnosi się do liczby dopasowanych firm, które LinkedIn był w stanie znaleźć.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.