Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Odłącz swoje konto Facebook Ads od HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 29, 2022

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Jeślipodłączone konto Facebook Ad s do HubSpot, możesz je odłączyć z poziomu ustawień konta HubSpot. Dowiedz się, jak odłączyć konto Google Ad s lub LinkedIn Ads od HubSpot.

Przed odłączeniem konta Facebook Ads od HubSpot należy pamiętać o kilku rzeczach:

 • Po odłączeniu konta Facebook Ads od HubSpot, nnowo utworzone kampanie reklamowe nie będą korzystać z parametrów śledzenia HubSpot. Istniejące kampanie reklamowe będą nadal zawierać parametry śledzenia HubSpot, które można można je usunąć poprzez edytując poszczególne kampanie reklamowe.
 • Po odłączeniu konta Facebook Ads od HubSpot grupy odbiorców utworzone w HubSpot nie będą już synchronizowane między kontem reklamowym a HubSpot. Jednak odbiorcy z HubSpot będą nadal pojawiać się na koncie reklamowym. Jeśli chcesz usunąć tych odbiorców, będziesz musiał usunąć ich z konta ads.
 • Po odłączeniu konta Facebook Ads nadal będzie widoczne HubSpot Ads wymienione w ustawieniach Business Integrations konta użytkownika na Facebooku, jeśli konto Facebook Ads jest połączone z innym kontem HubSpot. Można to usunąć w serwisie Facebook, zaznaczając pole wyboru HubSpot Ads i klikając przycisk Usuń. Usunięcie tego spowoduje odłączenie konta Facebook Ads od wszystkich kont HubSpot, z którymi jest ono zintegrowane, więc jeśli zarządzasz wieloma kontami HubSpot, możesz nie chcieć usuwać integracji.

  fb-account-view
Jeśli rozłączasz i ponownie łączysz swoje konto Facebook Ads w celu rozwiązywania problemów, pamiętaj, że:
 • Wcześniej zebrane dane nie zostaną utracone.
 • Wcześniej utworzone grupy odbiorców będą dostępne po ponownym zainstalowaniu piksela Facebooka. Jeśli jednak grupa odbiorców zostanie usunięta z Facebook Ads, nie będzie ona dostępna po ponownym podłączeniu.
 • Wszelkie leady, które złożyły reklamy wiodące w czasie, gdy konto było odłączone, zostaną wstecznie zsynchronizowane z HubSpot.

Odłączenie konta Facebook Ads

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź doMarketing>Ads.
 • Na stronieKontanajechać na podłączone konto i kliknąć Rozłącz.
 • W oknie dialogowym kliknij przycisk Rozłącz.

Usuwanie parametrów śledzenia HubSpot z istniejących kampanii Facebook Ads

 • Zaloguj się do swojego konta Facebook Ads.
 • Przejdź do indywidualnej reklamy.
 • W sekcji Śledzenie usuń parametry z pola Parametry URL.
 • Kliknij przycisk Opublikuj.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.