Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Analiza prywatności danych

Data ostatniej aktualizacji: marca 1, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Na karcie Analiza prywatności i zgody możesz przeglądać raporty, które pomogą Ci zrozumieć, jak skuteczna jest Twoja konfiguracja prywatności. Może to pomóc w zidentyfikowaniu i ograniczeniu zagrożeń prywatności na koncie.

Aby przeanalizować prywatność danych:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym wybierz Prywatność i zgoda.
  • Kliknij kartę Analizuj.

Możesz wyświetlić następujące raporty:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.