Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Pliki cookie ustawione na stronach internetowych firmy HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

HubSpot dba o prywatność i ochronę praw jednostki w Internecie. Poniżej poznaj pliki cookies wykorzystywane na stronach internetowych HubSpot, w tym:

  • www.hubspot.com
  • www.hubspot.de
  • www.hubspot.fr
  • www.hubspot.es
  • www.hubspot.jp
  • br.hubspot.com
  • app.hubspot.com (produkt firmy HubSpot)
  • www.inbound.com

Wymienione są również pliki cookies wykorzystywane przez HubSpot na stronie www.seismic.com.

Jeśli Twoja witryna jest hostowana w HubSpot lub wykorzystuje kod śledzenia HubSpot, dowiedz się więcej o plikach cookie ustawionych w przeglądarce odwiedzającego przez HubSpot.

Cookie Name Domena Sprzedawca Przeznaczenie Kategoria
AWSELB app.hubspot.com Amazon AWS Elastic Load Balancer Wydajność
__utma hubspot.com Google Google Analytics Kierowanie na stronę
__utmb hubspot.com Google Google Analytics Kierowanie na stronę
__utmc hubspot.com Google Google Analytics Kierowanie na stronę
__utmz hubspot.com Google Google Analytics Kierowanie na stronę
_gauges_unique_hour hubspot.com Wskaźniki Wskaźniki Analityka Wydajność
_gauges_unique_day hubspot.com Wskaźniki Wskaźniki Analityka Wydajność
_gauges_unique_month hubspot.com Wskaźniki Wskaźniki Analityka Wydajność
_gauges_unique_year hubspot.com Wskaźniki Wskaźniki Analityka Wydajność
_gauges_unique hubspot.com Wskaźniki Wskaźniki Analityka Wydajność
apex__produkt hubspot.com Salesforce Salesforce Analytics Koniecznie
__hstc hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Kierowanie na stronę
__hssrc hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Kierowanie na stronę
__hssc hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Kierowanie na stronę
hsPagesViewedThisSession hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Koniecznie
hs_high_contrast hubspot.com HubSpot Preferencje dotyczące trybu kontrastu Funkcjonalność
__hs_preview_auth preview.hs-sites.com HubSpot Uwierzytelnianie członkostwa Koniecznie
hubspotutk hubspot.com HubSpot HubSpot Analytics Kierowanie na stronę
hubspot.hub.id hubspot.com HubSpot Uwierzytelnianie HubSpot Koniecznie
hubspotauth hubspot.com HubSpot Uwierzytelnianie HubSpot Koniecznie
hubspotauthcms hubspot.com HubSpot Uwierzytelnianie HubSpot Koniecznie
hubspotauthremember hubspot.com HubSpot Uwierzytelnianie HubSpot Funkcjonalność
_hs_opt_out hubspot.com HubSpot Wycofanie się z śledzenia HubSpot Koniecznie
hs_c2l hubspot.com HubSpot Uwierzytelnianie HubSpot Funkcjonalność
hubspotutktzo academy.hubspot.com HubSpot Przesunięcie strefy czasowej Funkcjonalność
__hluid hubspot.com HubSpot Śledzenie użytkowania w aplikacji Kierowanie na stronę
mp_id_mixpanel hubspot.com Mixpanel Śledzenie użytkowania w aplikacji Kierowanie na stronę
__cfduid hubspot.com Cloudflare Wykrywanie złośliwych podmiotów Koniecznie
__cfruid hubspot.com Cloudflare Polityka ograniczania stawek Koniecznie
ConsentGDPR-{tenant} seismic.com Seismic Status zgody GDPR Funkcjonalność
SeismicPreferences sejsmiczny.com Seismic Preferencje dotyczące powiązań Funkcjonalność
{linkToken} sejsmiczny.com Seismic Preferencje dotyczące łącza w programie Internet Explorer Funkcjonalność
SeismicCompliancePreferences-
{najemca}
sejsmiczny.com Seismic Preferencje dotyczące zgodności Funkcjonalność
UniqueInteractionProof seismic.com Seismic Kontrola robotów Funkcjonalność
quickShareTrackRecipientTip sejsmiczny.com Seismic Wskazówki dotyczące użytkowania Funkcjonalność

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.