Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Synkronisera kontakter med andra appar

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan synkronisera HubSpot-kontakter till och från andra appar med hjälp av HubSpot-synkronisering. Leads och kontakter i andra appar synkroniseras som kontakter i ditt HubSpot-konto.

Observera: Det är inte möjligt att redigera synkroniseringsreglerna.

När du synkroniserar dina leads och kontakter till HubSpot använder Hubspot livscykelstadier för att definiera deras stadium i kundresan. Livscykelstadiet för varje HubSpot-kontakt bestäms med hjälp av HubSpot:s definitioner av livscykelstadier.

Kontakter i dina andra appar kommer att synkroniseras med ett av nedanstående livscykelstadier:

  • Marknadskvalificerad lead
  • Försäljningskvalificerad lead
  • Opportunity
  • Kund
  • Evangelist
  • Annan

Ledningar i dina andra appar kommer att synkroniseras med något av nedanstående livscykelstadier:

  • Prenumerant
  • Ledning

Observera: Det livscykelstadium som valts i avsnittet Ange standardlivscykelstadium i synkroniseringsinställningen tillämpas endast om kontakten inte har ett befintligt livscykelstadievärde eller när en Lead i en annan app synkroniseras till HubSpot och kräver att livscykelstadiet främjas.