Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Määritä SSO (Single Sign-on) yksityisen sisällön käyttämistä varten.

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 12, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Service Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Single sign-on (SSO) on tapa kirjautua eri sovelluksiin turvallisesti yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Yksityisen sisällön SSO:n avulla IT-ylläpitäjäsi voi määrittää HubSpot-sovelluksen identiteettipalveluntarjoajan, kuten Googlen tai Ocktan, tilille. Organisaatiosi jäsenet, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen identiteetin tarjoajan tililläsi, voivat kirjautua sisään SSO:n avulla yksityisen sisällön tarkastelemiseksi.

Voit tarkentaa edelleen sitä, mitkä henkilöt pääsevät käsiksi tiettyyn sisältöön heidän HubSpot-tililläsi olevienlistajäsenyyksiensä perusteella. Jotta voit käyttää sisältöä listajäsenyyden perusteella, näillä tiimisi jäsenillä on oltava yhteystietoja HubSpot-tililläsi.

Yksityisen sisällön SSO on käytettävissä seuraavissa tilauksissa:

Ennen kuin aloitat

 • Tämän käyttöönottoprosessin on oltava sellaisen IT-ylläpitäjän tekemä, jolla on kokemusta sovellusten luomisesta identiteetin tarjoajan tililläsi ja oikeudet muokata verkkosivuston asetuksia HubSpotissa.
 • SSO voidaan määrittää yhdelle HubSpotin isännöimälle aladomainille identiteetin tarjoajan tiliä kohden. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on suositeltavaa varata yksi aladomain vain SSO-jäsenyyttä varten.
 • SSO:ta vaativan yksityisen sisällön ilmoitussähköpostit ja kirjautumissivut käsitellään identiteetin tarjoajan tililläsi eikä HubSpotin yksityisen sisällön asetuksissa.
 • Hakukoneet eivät indeksoi SSO:ta vaativaa yksityistä sisältöä, ja sitä voivat tarkastella vain yhteyshenkilöt, joilla on käyttöoikeus ja jotka ovat kirjautuneet sisään.
 • Sivun varat, kuten kuvat ja lomakkeet, vaativat SSO:n vain päästäkseen niihin käsiksi osana sivua. Jos omaisuuserien URL-osoitteet annetaan erikseen, niiden käyttö ei edellytä SSO:ta. Lisätietoja URL-näkyvyyden asettamisesta omaisuuserille tiedostotyökalussa.
 • Jos otat SSO:n käyttöön verkkotunnuksella, joka aiemmin vaati jäsenrekisteröintiä, SSO käyttää alkuperäisiä jäsenluetteloita. Jos kytket SSO:n uudelleen pois päältä, sisältö palaa takaisin vaatimaan jäsenrekisteröintiä samoja luetteloita varten.

Määritä SSO HubSpotin yksityistä sisältöä varten identiteetin tarjoajan tililläsi.

Jos haluat määrittää SSO:n HubSpotissa isännöidylle yksityiselle sisällölle, IT-ylläpitäjäsi luo uuden sovelluksen HubSpot-sisällön käyttöä varten. Tämän prosessin loppuunsaattamiseksi IT-ylläpitäjäsi viittaa HubSpotin yksityisen sisällön asetusten arvoihin.

Huomaa: jos vaadit SSO:ta alatunnukselle, joka jo isännöi yksityistä sisältöä jäsenrekisteröinnin yhteydessä, rekisteröityneet yhteystiedot eivät enää pääse kyseiseen sisältöön.

Uuden sovelluksen lisäämiseen identiteetin tarjoajassasi tarvittavat vaiheet ja kentät voivat vaihdella. Alla on yleiset ohjeet SSO:n määrittämiseksi yksityistä sisältöä varten.

SSO:n määrittäminen SAML-pohjaiselle sovellukselle

Voit luoda uuden SAML-sovelluksen HubSpotin yksityistä sisältöä varten identiteetin tarjoajan tililläsi:

 • Kirjaudu sisään identiteetin tarjoajan tilillesi.
 • Siirry sovelluksiin identiteetin tarjoajan tililläsi.
 • Kerää HubSpot-tililläsi tarvittavat arvot uutta HubSpot-sovellusta varten:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
  • Napsauta sivun yläreunassa Choose a domain to edit -pudotusvalikkoa ja valitse aliverkkotunnus.
  • Napsauta Yksittäinen kirjautuminen (SSO) -osiossa SSO:n määrittäminen.
  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Security token format -pudotusvalikkoa ja valitse SAML.
  • Kopioi Yleisö-URL ja Kirjautumis-URL.

set-up-sso-3

 • Identiteetin tarjoajan tililläsi:
  • Liitä HubSpotista kopioidut Audience URL ja Sign on URL -osoitteet vastaaviin kenttiin.
  • Kopioimyöntäjän URL-osoitteen,kertakirjautumis-URL-osoitteen ja varmenteen tunnukset.
 • HubSpot-tililläsi:
  • Liitämyöntäjän URL-osoite,kertakirjautumis-URL-osoite ja varmenteen arvot kertakirjautumisen määrittäminen -paneelin vastaaviin kenttiin.
  • Napsauta Verify (Vahvista).

set-up-saml

Kun vahvistusprosessi on valmis, näet vahvistuksen siitä, että Single sign-on on otettu käyttöön verkkotunnuksessasi yksityisen sisällön asetuksissa.

SSO:n määrittäminen JWT-pohjaiselle sovellukselle

 • Identiteetin tarjoajan tililläsi:
  • Siirry sovelluksiin identiteetin tarjoajan tililläsi.
  • Kopioi tunnukset Remote Login URL ja Secret Key. Etsi allekirjoitusalgoritmi.
  • Kopioi turvallisuuden lisäämiseksi Issue, Subject ja Audience.
 • Syötä nämä arvot HubSpot-tililläsi SSO-asetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
  • Napsauta sivun yläreunassa Choose a domain to edit -pudotusvalikkoa ja valitse aliverkkotunnus.
  • Napsauta Yksittäinen kirjautuminen (SSO) -osiossa SSO:n määrittäminen.
  • Napsauta oikeassa paneelissa Security token format -pudotusvalikkoa ja valitse JWT.
  • Liitä etäkirjautumisen URL-osoite
  • Napsauta Signing algorithm (Allekirjoitusalgoritmi ) -pudotusvalikkoa ja valitse arvo identiteetin tarjoajan tililläsi.
  • Liitä salainen avain. Jos käytät epäsymmetristä allekirjoitusalgoritmia, jossa on sekä julkinen että yksityinen avain, salainen avain on julkinen avain.
Huom:
 • Kun käytetään julkista avainta, otsikkoa ja alatunnistetta ei tarvita.
 • Jos otat otsikon ja alatunnisteen mukaan, kopioi ja liitä seuraava teksti ja korvaa kenttäpaikka julkisella avaimellasi:
  • -----BEGIN PUBLIC KEY-----

   [julkinen avaimesi]

   -----END PUBLIC KEY-----

  • Lisää turvallisuutta lisäämällä Issue, Subject ja Audience .
  • Napsauta Vahvista.

JWT-SSO-settings-1

Avautuu ikkuna SSO-asetuksissa määritettyyn 'Remote Login URL' -osoitteeseen. Ikkunassa avattu URL-osoite sisältää kyselyparametrin 'redirect_url', jonka arvona on määrittämäsi verkkotunnuksen URL-osoite ja polku '_hcms/mem/jwt/verify'.

Varmennusta varten on tehtävä pyyntö 'redirect_url'-parametrissa määritettyyn URL-osoitteeseen sen jälkeen, kun tunnistetiedot on syötetty 'Remote Login URL-osoitteeseen'. Pyynnön on sisällettävä tuettu kyselyparametri, jonka arvon on oltava JWT/hash, joka on purettu ja jonka hyötykuormassa on email-kenttä, jossa on voimassa oleva sähköpostiosoite. Tuetut kyselyparametrit ovat 'jwt', 'code', 'id_token' ja 'access_token'.

HubSpot purkaa JWT:n/hashin HubSpot purkaa sen SSO-asetuksissa annetun allekirjoitusalgoritmin ja salaisen avaimen avulla. Tämän myöhemmän pyynnön lähettäminen, joka tehdään sen jälkeen, kun kelvolliset tunnistetiedot on syötetty 'Remote Login URL' -sivulle, on määritettävä identiteetin tarjoajan tilillä.

Kun varmennusprosessi on valmis, näet vahvistuksen siitä, että Single sign-on on otettu käyttöön verkkotunnuksellesi yksityisen sisällön asetuksissa.

Kun vahvistus on valmis, vierailijat, jotka läpäisevät vahvistuksen 'Remote login URL' -sivulla, lähetetään osoitteeseen '_hcms/mem/jwt' kahdella kyselyparametrilla:

 • 'jwt', 'code', 'id_token' tai 'access_token' kyselyparametrin kanssa, jossa on hash, joka dekoodattuna sisältää kävijän sähköpostiosoitteen sähköpostikentässä.
 • 'redirect_url' kyselyparametri, joka määrittää sivun, jolle kävijä ohjataan. Tämän URL-osoitteen on oltava sama kuin 'redirect_url'-kyselyparametrin arvo 'Remote login URL'-osoitteeseen lähetetyssä pyynnössä.

Yleisten JWT-virheiden vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia SSO:n määrittämisessä JWT-pohjaiselle sovellukselle, on suositeltavaa tarkistaa JSON-verkkotokenisi JWT:n debuggerin avulla.

Kun olet tarkistanut JWT:n, voit korjata seuraavat virheet:

 • NO_SETTINGS: portaalin ja toimialueen yhdistelmä ei palauta JWT-asetuksia.
 • COULD_NOT_PARSE_HEADER: JWT-otsikon on oltava läsnä ja base64-koodattuna.
 • WRONG_TYPE_IN_HEADER: JWT-token-otsakkeessa on kenttä "typ", joka ei ole sama kuin "jwt".
 • ALGORITHM_MISSING_IN_HEADER: JWT-token-otsakkeessa ei ole algoritmikenttää "alg".
 • NONE_ALGORITHM_PROVIDED: "alg"-kenttä on yhtä suuri kuin "none", mikä on epävarma eikä sitä tueta.
 • TOKEN_VERIFICATION_FAILED: Token voi olla tyhjä, nolla, virheellinen tai kyselyparametri ei ole tuettu. Tuemme kyselyparametreja "jwt", "code", "id_token" ja "access_token".
 • MISSING_EMAIL_IN_TOKEN: dekoodatusta tokenista puuttuu sähköpostikenttä tai se on nolla tai tyhjä.
 • INVALID_KEY: salainen avain puuttuu tai on virheellinen.
 • INVALID_KEY_LENGTH: salaisen avaimen pituus ei vastaa valitun allekirjoitusalgoritmin vaatimuksia.
 • PRIVATE_KEY_PROVIDED: valittu allekirjoitusalgoritmi vaatii salaiseksi avaimeksi julkisen avaimen, mutta yksityinen avain on annettu.
 • INVALID_LOGIN_URL: annettu etäkirjautumisosoite ei ole kelvollinen.
 • JTI_CLAIM_INVALID: JWT-tarkistuksia ei voida toistaa uudelleen.

Vaadi SSO:ta sisältöäsi varten

Yksityisen sisällön vaatimiseen SSO:lla on kaksi vaihtoehtoa:

 • Yksityinen - Single sign-on (SSO) vaaditaan: kaikki identiteetin tarjoajan organisaatiossasi olevat henkilöt, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen, voivat kirjautua sisään SSO:lla nähdäkseen yksityisen sisällön.
 • Yksityinen - vaaditaan kertakirjautuminen (SSO) ja listasuodatus: henkilöllisyystodistuksen tarjoajan organisaatiossa olevat henkilöt, joilla on myös tietyt HubSpot-listajäsenyydet , voivat kirjautua SSO:lla yksityisen sisällön tarkastelemiseksi. Näillä henkilöillä on oltava pääsy HubSpot-sovellukseen identiteetin tarjoajan tililläsi (kuten Okta tai Google), mutta heidän ei tarvitse olla HubSpot-tilisi käyttäjiä.

SSO:n vaatiminen blogia varten

Voit vaatia SSO:ta blogeille, joita isännöidään aliverkkotunnuksessa, jonka olet yhdistänyt identiteetin tarjoajan tililläsi. SSO:n ottaminen käyttöön tietyssä blogissa vaikuttaa kaikkiin kyseisessä blogissa julkaistuihin blogikirjoituksiin. SSO:ta ei voi vaatia tietylle blogikirjoitukselle.

Huomaa: jos vaadit SSO:ta blogille, jossa on jo yksityistä sisältöä jäsenrekisteröinnillä, kyseinen blogi ei ole enää kyseisten yhteystietojen käytettävissä.

SSO:n määrittäminen blogia varten:

 • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
 • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Blogi.
 • Napsauta vasemmassa yläkulmassa Valitse muokattava blogi -pudotusvalikkoa ja valitse blogi, jota isännöidään aliverkkotunnuksessa, jonka olet määrittänyt identiteettipalveluntarjoajasi kanssa.
 • Määritä SSO yleisön pääsyn hallinta -osiossa:
  • Valitse Private - Single sign-on (SSO) vaaditaan, jotta käyttöoikeus voidaan myöntää kaikille henkilöllisyystoimittajan organisaatiossasi oleville henkilöille, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen.
  • Valitse Private - Single sign-on required with list filtering ( Yksityinen - kertakirjautuminen vaaditaan listasuodatuksella ), jotta voit myöntää pääsyn henkilöllisyystodistuksen tarjoajan tilisi henkilöille, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen ja tiettyihin listajäsenyyksiin. Valitse sitten luettelot, joille haluat pääsyn tähän sisältöön.
 • Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

SSO:n vaatiminen laskeutumissivuille tai verkkosivuston sivuille

Voit vaatia SSO:ta laskeutumissivuille tai verkkosivuille, joita isännöidään alatoimialueen sisällä, jonka olet yhdistänyt identiteetin tarjoajan tiliin.

Huomaa: jos vaadit SSO:ta laskeutumissivulle tai verkkosivuston sivulle, joka on jo asetettu yksityiseksi sisällöksi jäsenrekisteröinnin yhteydessä, kyseinen sivu ei ole enää kyseisten yhteyshenkilöiden käytettävissä.

SSO:n määrittäminen tietyille sivuille:
 • Siirry sisältöön:

  • Verkkosivuston sivut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Verkkosivuston sivu.
  • Laskeutumissivut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Aloitussivut.
 • Valitse valintaruutu minkä tahansa sellaisen sivun vieressä, jonka haluat vaativan SSO:n.
 • Napsauta taulukon yläosassa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Control audience access (Yleisön pääsyn hallinta).
 • Määritä oikeassa paneelissa SSO valitsemillesi sivuille ja napsauta sitten Tallenna:
  • Valitse Private - Single sign-on required (Yksityinen - kertakirjautuminen vaaditaan ), jos haluat myöntää käyttöoikeuden kaikille henkilöllisyyden tarjoajan organisaatiossasi oleville henkilöille, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen.
  • Valitse Private - Single sign-on required with list filtering ( Yksityinen - kertakirjautuminen vaaditaan listasuodatuksella ), jos haluat myöntää käyttöoikeuden henkilöllisyystodistuksen tarjoajan tilisi henkilöille, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen ja tiettyihin listajäsenyyksiin. Valitse sitten tietyt luettelot, joille haluat pääsyn tähän sisältöön.
 • Voit myös hallita yleisön pääsyä tietylle sivulle sisältöeditorin Asetukset-välilehdellä.

SSO:n vaatiminen tietyille tietopohja-artikkeleille

Voit määrittää SSO:n tietyille tietopohja-artikkeleille, joita isännöidään aliverkkotunnuksessa, jonka olet yhdistänyt identiteetin tarjoajan tiliin.

Huomaa: jos vaadit SSO:ta tietopohja-artikkelille, joka on jo määritetty yksityiseksi sisällöksi jäsenten rekisteröinnin yhteydessä, kyseinen artikkeli ei ole enää kyseisten yhteyshenkilöiden käytettävissä.

SSO:n määrittäminen tietyille tietopohja-artikkeleille:

 • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Tietämyskanta.
 • Napsauta Artikkelit-välilehteä.
 • Valitse valintaruutu minkä tahansa sellaisen artikkelin vieressä, jonka haluat vaativan SSO:n.
 • Valitse taulukon yläreunasta Control audience access (Yleisön pääsyn hallinta).
 • Määritä oikeassa paneelissa SSO näille artikkeleille ja napsauta sitten Tallenna:
  • Valitse Private - Single sign-on required (Yksityinen - Yhdenkertainen kirjautuminen vaaditaan ), jotta käyttöoikeus voidaan myöntää kaikille henkilöllisyyden tarjoajan organisaatiossasi oleville henkilöille, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen.
  • Valitse Private - Single sign-on required with list filtering ( Yksityinen - kertakirjautuminen vaaditaan listasuodatuksella ), jos haluat myöntää käyttöoikeuden henkilöllisyystietojen tarjoajan tilisi henkilöille, joilla on pääsy HubSpot-sovellukseen ja tiettyihin listajäsenyyksiin. Valitse sitten tietyt luettelot, joille haluat pääsyn tähän sisältöön.

Voit myös hallita yleisön pääsyä tiettyyn artikkeliin artikkelieditorin Asetukset-välilehdellä.

Ota SSO pois käytöstä yksityisen sisällön osalta

SSO:n kytkeminen pois käytöstä yksityisen sisällön osalta vaikuttaa sisältöön eri tavoin valitsemastasi asetuksesta riippuen.

 • Sisällöstä, jonka asetukseksi on valittu Yksityinen - vaaditaan kertakirjautuminen, tulee julkista.
 • Sisältö, joka on asetettu tilaan Yksityinen - kertakirjautuminen vaaditaan luettelosuodatuksella, muuttuu saavuttamattomissa olevaksi.

Jotta yksityinen sisältö pysyy yksityisenä, kun otat SSO:n pois käytöstä, HubSpot suosittelee muuttamaan yksityisen sisällön yleisön pääsyn arvoksi Private - Single sign-on required with list filtering. Tämän jälkeen voit muuttaa tämän sisällön yleisön pääsyn vaatimaan sen sijaan CMS-jäsenyyden rekisteröintiä.

SSO:n kytkeminen pois käytöstä yksityisen sisällön osalta:

 • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
 • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
 • Napsauta asetusten yläreunassa Choose a domain to edit -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus.
 • Napsauta Yksittäinen kirjautuminen (SSO) -osiossa Hallitse SSO:ta.
 • Napsauta paneelin alareunassa kytkeäksesi SSO käytössä -kytkimen pois päältä napsauttamalla sitä.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.