ads

Installeer pixels van externe advertentienetwerken

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Pixels van externe advertentienetwerken werken op dezelfde manier als de HubSpot-trackingcode. Eenmaal geïnstalleerd op uw site, detecteert de pixel het bezoek aan uw pagina's. Deze gegevens vormen de basis voor het creëren van een advertentiepubliek, dat u kunt gebruiken om uw advertenties te richten op specifieke bezoekers. Pixels verzamelen ook gegevens die kunnen helpen bij het optimaliseren van advertenties en het meten van de resultaten van uw advertenties.

Nadat u uw Facebook-advertenties, Google-advertenties of LinkedIn-advertentieaccount hebt gekoppeld aan HubSpot, kunt u een pixel van het externe advertentienetwerk installeren, zoals de Facebook-pixel, Google conversie-trackingtag en LinkedIn Insight-tag, op al uw HubSpot-gehoste pagina's of externe pagina's waar uw tracking-code is geïnstalleerd. Zodra u uw pixel hebt geïnstalleerd, kunt u een websitebezoekerspubliek rechtstreeks in de HubSpot-advertentietool aanmaken.

Wanneer u een pixel installeert volgens de onderstaande instructies, wordt de pixelcode zal samen met de HubSpot tracking code vuren. Als u ervoor kiest om geen pixel te installeren, zal de HubSpot-trackingcode nog steeds werken en contacten aan uw advertenties toewijzen.

Let op:

  • Wanneer u een pixel of tag op uw website installeert, moet u ervoor zorgen dat u het relevante overheids- of servicebeleid volgt.. Google biedt bijvoorbeeld een specifiek EU-beleid voor de toestemming van adverteerders. Uw juridische team is het beste middel om u compliance-advies te geven voor uw situatie.
  • Om de gebruiker die een Facebook Ads account heeft aangesloten om een Facebook pixel in HubSpot te installeren, moet zowel de gebruiker als het aangesloten Facebook Ads accountde pixel toegewezen krijgen.
  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Marketing > Advertenties .
  • Klik op het tabblad Pixels.
  • Klik op Pixel toevoegen.
  • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Selecteer een pixel en selecteer de pixel die u wilt installeren en klik vervolgens op Pixel toevoegen.

De pixel wordt nu automatisch toegevoegd aan al uw HubSpot-pagina's of externe pagina's waar uw tracking code is geïnstalleerd.

ads-pixel-settings-table

Let op: als u uw pixel installeert volgens de instructies in dit artikel, installeer de pixelcode dan niet handmatig in de kop- of voettekst van uw site. Dit zal ervoor zorgen dat uw pixel twee keer op uw pagina's wordt gebrand en kan resulteren in onverwachte of onnauwkeurige gegevens.

Beperk het gebruik van gegevens om te voldoen aan de CCPA

Als uw bedrijf onder de CCPA valt, of als u wilt dat een van uw Californische klanten onder Beperkt Gegevensgebruik met Facebook valt, moet uBeperkt Gegevensgebruik voor een van uw advertentieaccounts inschakelen met een pixel die u via HubSpot hebt geïnstalleerd.

Let op: Hoewel deze functies in HubSpot zitten, is uw juridische team de beste bron om u compliance-advies te geven voor uw specifieke situatie.

Om hetgebruik van beperkte gegevens voor een advertentieaccountmogelijk te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Schakel onderFacebook deschakelaar voor beperktgegevensgebruik in om het gegevensgebruik voor die advertentierekening te beperken.

fb-ad-account-limit-data-use-toggles

Meer informatie over Beperkt gegevensgebruik van Facebook.