Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Podatek od wartości dodanej (VAT) w Szwajcarii i Liechtensteinie | Często zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: listopada 8, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

Uwaga: niniejszy artykuł został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi on porady podatkowej i nie należy na nim polegać. Wszelkie pytania należy kierować do własnych doradców podatkowych i/lub prawnych.

Jeśli Twoja firma znajduje się w Szwajcarii lub Liechtensteinie, dowiedz się, jak HubSpot obsługuje podatek od wartości dodanej (VAT) i jak możesz zaktualizować HubSpot o informacje związane z podatkiem VAT.

Czym jest podatek od towarów i usług (VAT)?

Podatek VAT jest generalnie należny, gdy towary i/lub usługi są sprzedawane i dostarczane. Usługi odnoszą się do wszelkich działań prowadzonych na rzecz osoby lub podmiotu, które nie są dostawą towarów. Ogólnie rzecz biorąc, podatek VAT jest fakturowany przez dostawcę towarów lub usług, a następnie pobierany od klienta. Następnie dostawca zgłasza i przekazuje pobrany podatek VAT organom podatkowym.

Dlaczego jestem obciążany podatkiem VAT?

HubSpot jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT w Szwajcarii. W związku z tym HubSpot jest zobowiązany do pobierania podatku VAT od klientów ze Szwajcarii i Liechtensteinu.

Które usługi HubSpot podlegają opodatkowaniu VAT?

Wszystkie usługi HubSpot będą uważane za usługi elektroniczne, które podlegają szwajcarskiemu podatkowi VAT według obowiązującej stawki (więcej informacji tutaj).

W jaki sposób HubSpot określa, których klientów dotyczy szwajcarski podatek VAT?

Jeśli Twoim głównym adresem wysyłki jest Szwajcaria lub Liechtenstein, zostaniesz obciążony szwajcarskim podatkiem VAT. Dowiedz się, jak sprawdzić, jaki jest główny adres firmy w HubSpot.

Czy istnieją jakieś zwolnienia, w ramach których podatek VAT może nie być naliczany?

Niektóre organizacje międzynarodowe mogą być zwolnione z podatku VAT od swoich zakupów. Jeśli jesteś zwolnioną organizacją międzynarodową korzystającą z usług HubSpot w oficjalnym charakterze, prosimy o dostarczenie HubSpot ważnego certyfikatu zwolnienia. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej szwajcarskiego urzędu skarbowego.

Jestem firmą, czy mogę otrzymać zwrot podatku VAT od szwajcarskiego urzędu skarbowego?

Podatek VAT naliczony za usługi HubSpot może zostać zwrócony jako podatek naliczony za pośrednictwem lokalnej deklaracji VAT. HubSpot dostarczy Ci ważną fakturę VAT na poparcie Twojego wniosku o zwrot podatku VAT.

Uwaga: HubSpot nie może udzielać porad podatkowych i należy skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Jestem zarejestrowany jako podatnik VAT w Szwajcarii, czy nadal będę obciążony szwajcarskim podatkiem VAT?

Tak, ponieważ HubSpot jest zarejestrowany jako płatnik VAT w Szwajcarii, podatek VAT będzie miał zastosowanie do sprzedaży dokonywanej na rzecz wszystkich klientów (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych).

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.