Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Mervärdesskatt i Schweiz och Liechtenstein | Vanliga frågor

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Observera att den här artikeln endast har utarbetats i informationssyfte. Den är inte avsedd att ge, och bör inte betraktas som skatterådgivning. Vid eventuella frågor bör du rådgöra med dina egna skatte- och/eller juridiska rådgivare.

Om ditt företag är beläget i Schweiz eller Liechtenstein kan du ta reda på hur HubSpot hanterar mervärdesskatt (VAT) och hur du kan uppdatera HubSpot med din momsrelaterade information.

Vad är mervärdesskatt (moms)?

Mervärdesskatt ska i allmänhet betalas när varor och/eller tjänster säljs och levereras. Med tjänster avses all verksamhet som utförs till förmån för en person eller enhet och som inte är en leverans av varor. I allmänhet faktureras mervärdesskatten av leverantören av varor eller tjänster och tas sedan ut av kunden. Leverantören rapporterar och betalar sedan den insamlade mervärdesskatten till skattemyndigheterna.

Varför debiteras jag moms?

HubSpot är registrerad för moms i Schweiz. Därför är HubSpot skyldig att ta ut moms från kunder som är baserade i Schweiz och Liechtenstein.

Vilka HubSpot-tjänster är momsskyldiga?

Alla HubSpot-tjänster kommer att betraktas som elektroniska tjänster som omfattas av schweizisk moms enligt gällande skattesats (se mer information här).

Hur avgör HubSpot vilka kunder som omfattas av schweizisk moms?

Om din primära leveransadress är antingen Schweiz eller Liechtenstein kommer du att debiteras schweizisk moms. Lär dig hur du Kontrollera vad din primära företagsadress är inställd på i HubSpot..

Finns det några undantag enligt vilka moms inte får tas ut?

Vissa internationella organisationer kan vara befriade från moms på sina inköp. Om du är en undantagen internationell organisation som använder HubSpot-tjänster i en officiell egenskap ska du förse HubSpot med ett giltigt intyg om undantag. Mer information finns på följande webbplats Schweiziska skattemyndighetens webbplats.

Jag är ett företag, kan jag få återbetalning av moms från den schweiziska skattemyndigheten?

Den moms som tas ut för HubSpot-tjänster kan återbetalas till dig som en ingående skattekredit genom din lokala momsdeklaration. HubSpot kommer att förse dig med en giltig momsfaktura som stöd för din momsfordran.

Observera: HubSpot kan inte ge skatterådgivning och du bör rådgöra med din revisor eller skatterådgivare.

Jag är momsregistrerad i Schweiz, kommer jag fortfarande att debiteras schweizisk moms?

Ja, eftersom HubSpot är momsregistrerat i Schweiz kommer moms att tillämpas på försäljning till alla kunder (registrerade eller icke-registrerade).

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.