Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Schweiz och Liechtenstein Mervärdesskatt (moms) | Vanliga frågor

Senast uppdaterad: november 8, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

Observera att denna artikel endast har utarbetats i informationssyfte. Den är inte avsedd att ge, och bör inte åberopas som, skatterådgivning. Om du har några frågor bör du kontakta dina egna skatte- och/eller juridiska rådgivare.

Om ditt företag är beläget i Schweiz eller Liechtenstein kan du läsa mer om hur HubSpot hanterar mervärdesskatt (moms) och hur du kan uppdatera HubSpot med din momsrelaterade information.

Vad är mervärdesskatt (moms)?

Moms betalas i allmänhet när varor och/eller tjänster säljs och tillhandahålls. Tjänster avser alla aktiviteter som utförs till förmån för en person eller enhet som inte är en leverans av varor. I allmänhet faktureras moms av leverantören av varor eller tjänster och samlas sedan in från kunden. Leverantören redovisar och överför sedan den uppburna momsen till skattemyndigheterna.

Varför debiteras jag moms?

HubSpot är registrerad för moms i Schweiz. Därför är HubSpot skyldigt att samla in moms från kunder som är baserade i Schweiz och Liechtenstein.

Vilka HubSpot-tjänster är momspliktiga?

Alla HubSpots tjänster kommer att betraktas som elektroniska tjänster som är föremål för schweizisk moms till den rådande skattesatsen (se mer information här).

Hur avgör HubSpot vilka kunder som omfattas av schweizisk moms?

Om din primära leveransadress är antingen Schweiz eller Liechtenstein kommer du att debiteras schweizisk moms. Lär dig hur du kontrollerar vad din primära företagsadress är inställd på i HubSpot.

Finns det några undantag enligt vilka moms inte får debiteras?

Vissa internationella organisationer kan vara undantagna från moms på sina inköp. Om du är en undantagen internationell organisation som använder HubSpot-tjänster i en officiell kapacitet, vänligen förse HubSpot med ett giltigt undantagsintyg. Mer information finns på den schweiziska skattemyndighetens webbplats.

Jag är ett företag, kan jag få en momsåterbetalning från den schweiziska skattemyndigheten?

Den moms som debiteras på HubSpots tjänster kan återbetalas till dig som en ingående skattekredit via din lokala momsdeklaration. HubSpot kommer att förse dig med en giltig momsfaktura för att stödja ditt momsanspråk.

Observera: HubSpot kan inte ge skatterådgivning och du bör rådfråga din revisor eller skatterådgivare.

Jag är momsregistrerad i Schweiz, kommer jag fortfarande att debiteras schweizisk moms?

Ja, eftersom HubSpot är registrerat för moms i Schweiz, kommer moms att tillämpas på försäljning till alla kunder (registrerade eller icke-registrerade).

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.