Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ostrzeżenie: "Część aktywności tego kontaktu została wykluczona na podstawie jego adresu IP.

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Gdy część aktywności tego kontaktu została wykluczona na podstawiekomunikatuo jego adresie IPpojawiającego się

w rekordzie kontaktu, pewne działania analityczne dla tego kontaktu zostały odfiltrowane i nie są zliczane ani śledzone.

Aktywności są wykluczane, gdy:
  • Aktywność pochodzi z wewnętrznego adresu IP. Dowiedz się, jak wykluczyć wszelki ruch wewnętrzny.
  • Aktywność pochodzi z adresu IP, który znajduje się na wewnętrznej liście globalnie filtrowanych adresów IP firmy HubSpot. Te adresy IP tworzą spam lub wykazują aktywność podobną do aktywności botów.
Takie wykluczone działania polegają na:
  • Wizyty na stronie internetowej.
  • Otwarcia i kliknięcia wiadomości e-mail. HubSpot używa otwarć i kliknięć wiadomości e-mail do śledzenia adresu IP, z którego pochodzi dana aktywność, ale zdarzenie otwarcia lub kliknięcia wiadomości e-mail jest nadal śledzone w przypadku kontaktów filtrowanych.
  • Interakcje z formularzami. Chociaż zgłoszenia przesłane przez przefiltrowane kontakty są rejestrowane, ich aktywność nie jest wliczana do odsłon formularzy ani do licznika zgłoszeń.
  • Interakcje CTA.
  • Wszelkie właściwości odnoszące się do analityki (np. liczba odwiedzin i ostatnio oglądana strona) nie są aktualizowane, jeśli aktywność pochodzi z filtrowanego adresu IP.

W przypadku gdy kontakt ma aktywności z wielu adresów IP, odfiltrowane zostaną tylko aktywności powiązane z wykluczonymi adresami IP; wszystkie pozostałe aktywności z danego kontaktu będą nadal rejestrowane.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.