Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Usuń skrzynkę odbiorczą wątków

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Skrzynkę odbiorczą można usunąć w ustawieniach skrzynki odbiorczej. Usunięcie skrzynki odbiorczejspowoduje trwałe usunięcie jej z konta użytkownika wraz z połączonymi kanałami, wiadomościami kierowanymi na czat i wątkami. Wątki te nie będą już dostępne w skrzynce odbiorczej, ale rozmowy nadal będą rejestrowane w rekordach powiązanego kontaktu lub zgłoszenia. Usunięcie skrzynki odbiorczej nie może być cofnięte.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze.
  • Kliknij menu rozwijane Bieżący widok i wybierz skrzynkę odbiorczą, którą chcesz usunąć.
  • Obok nazwy skrzynki kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Usuń skrzynkę odbiorczą.

delete-a-conversations-inbox

  • W oknie dialogowym wpisznazwę skrzynki , aby potwierdzić tę czynność, a następnie kliknij przycisk Yes, delete.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.