Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Anuluj zaplanowaną lub przetwarzaną wiadomość marketingową

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz anulować wiadomość marketingową, której wysyłkę zaplanowano na przyszłość, lub wiadomość oczekującą na wysłanie, która została skonfigurowana w oparciu o strefę czasową odbiorcy.Możesz również anulować partię wiadomości marketingowych, które są nadal przetwarzane dla większej listy kontaktów.

Anulowanie wysłanej lub zaplanowanej wiadomości e-mail

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
  • Zlokalizuj wysłaną wiadomość e-mail i kliknij jej nazwę, aby otworzyć stronę wydajności.
  • W górnej części tej strony kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Anuluj przetwarzanie lub Anuluj zaplanowaną wiadomość e-mail.

  • W oknie dialogowym kliknij pozycję Anuluj przetwarzanie lub Anuluj zaplanowaną wiadomość e-mail, aby potwierdzić chęć anulowania tej wiadomości e-mail.

Opcja Wyślij do więcej Opcja wmenu rozwijanym Akcje nie będzie dostępna po anulowaniu wiadomości e-mail, ale jeślichcesz wprowadzić zmiany w tej wiadomości i wysłać ją ponownie, utwórz klon wiadomości i dokonaj niezbędnych zmian.Aby uniknąć dwukrotnego wysyłania wiadomości do jakichkolwiek kontaktów ,utwórz listę kontaktów, które otrzymały oryginalną wiadomość i wyklucz te kontakty w zakładce Odbiorcy.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.