Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Email

Anuluj wysłaną lub zaplanowaną wiadomość marketingową

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Możesz anulować zaplanowaną do wysłania w przyszłości wiadomość marketingową lub wiadomośćSmart SendMożna również anulować partię wiadomości marketingowych, które są nadal przetwarzane dla większej listy kontaktów.

Anulowanie wysłanej lub zaplanowanej wiadomości e-mail

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > E-mail.
  • Odszukaj wysłaną wiadomość e-mail i kliknij jej nazwę, aby otworzyć stronę wyników.
  • W górnej części tej strony kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz opcję Anuluj przetwarzanie lubAnuluj zaplanowaną wiadomość e-mail.

  • W oknie dialogowym kliknij opcję Cancelprocessing(Anuluj przetwarzanie)lubCancelscheduledemail (Anuluj zaplanowaną wiadomość e-mail), aby potwierdzić chęć anulowania tej wiadomości e-mail.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w tej wiadomości e-mail i wysłać ją ponownie, utwórz klon wiadomości e-mail i wprowadź niezbędne zmiany.Aby uniknąć dwukrotnego wysyłania wiadomości e-mail do jakichkolwiek kontaktów ,utwórz listę kontaktów, które otrzymały oryginalną wiadomość e-mail, iwyklucz tekontakty na karcie Recipients (Odbiorcy).

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.