Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Landing Pages

Ändra webbadressen för ditt innehåll

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan redigera URL:en för alla publicerade sidor, blogginlägg och kunskapsbasartiklar. När innehållet publiceras eller uppdateras skapas automatiskt en omdirigering från den gamla URL:n till den nya URL:n.

Observera: Om du ändrar URL:en för en sida, ett inlägg eller en artikel kommer visningsdata att nollställas i din analys och påverka sidans sökplacering. Läs mer om hur URL-ändringar kan påverka SEO.

Redigera en sidas URL

I innehållsredigeraren kan du separat anpassa en sidas domän och URL-slug. Du kan också redigera sidans kanoniska URL i dess avancerade inställningar.

Observera: Om den URL som du försöker ställa in redan används av annat innehåll måste du ändra det innehållets URL innan du gör dina ändringar.

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Sidor på webbplatsen.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Landningssidor.
 • Håll muspekaren över den sida du vill uppdatera och klicka på Redigera.

 • Navigera till fliken Inställningar .
 • Om sidan redan har publicerats klickar du på ikonen redigera redigera bredvid Sidans URL . I dialogrutan klickar du på Uppdatera för att bekräfta att en omdirigering kommer att skapas från sidans tidigare URL till den nya.
 • Om du vill ändra sidans domän klickar du på rullgardinsmenyn Domänoch väljer endomän. Endast primära och sekundära domäner som har ställts in för publicering av den här typen av sida kommer att listas. Läs mer om hur du ansluter en domän och om prenumerationsgränserna för domäner.
 • Om du vill ändra resten av URL:en anger du en ny URL-sträng i fältet Content slug (innehållsslug).

edit-page-url

 • Klicka på UppdateraellerPublicera uppe till höger för att ta sidan i drift.

Redigera ett blogginläggs URL

På flikenInställningari bloggredigeraren kan du anpassa ett blogginläggs URL-slug eller flytta inlägget till en annan blogg. Du kan ändra domänen och rot-URL:n för en specifik blogg i dina blogginställningar .Läs mer om hur du ansluter en domän och om prenumerationsgränserna för domäner.

Observera: Om den URL som du försöker ställa in redan används av annat innehåll måste du ändra det innehållets URL innan du gör dina ändringar.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida.
 • Håll muspekaren över det inlägg du vill uppdatera och klicka på Redigera.
 • Navigera till fliken Inställningar .
 • Om du vill ändra vilken blogg som inlägget är värd på klickar du på rullgardinsmenyn Bloggoch väljer en nyblogg. Bloggens webbadress uppdateras automatiskt och inkluderar den nya bloggens webbadress. Det levande inläggets URL ändras inte förrän inlägget uppdateras.
 • Om inlägget redan har publicerats klickar du på ikonen redigera redigera under Blog URL . I dialogrutan klickar du på Uppdatera för att bekräfta att en omdirigering kommer att skapas från inläggets tidigare URL till den nya.

edit-blog-post-url

 • Ange en ny URL-sträng i fältet Content slug.
 • Klicka på UppdateraellerPublicera uppe till höger för att ta inlägget i bruk.

Redigera en kunskapsbasartikelns URL

På flikenInställningari innehållsredigeraren kan du anpassa en kunskapsbasartikelns URL-slug. Du kan också navigera till inställningarna för din kunskapsbas för att ändra din kunskapsbas rot-URL. Läs mer om att ansluta en domän och om prenumerationsgränserna för domäner.

Observera: Om den URL som du försöker ställa in redan används av annat innehåll måste du ändra det innehållets URL innan du gör dina ändringar.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kunskapsbas}
 • Navigera till flikenArtiklar.
 • Håll muspekaren över den artikel du vill uppdatera och klicka på Redigera.
 • Navigera till fliken Inställningar .
 • Om du vill ändra rot-URL:n för hela kunskapsbasen klickar du på Redigera rot-URL:n i inställningar. I inställningarna för din kunskapsbas klickar du påRedigera rot-URLi avsnittetDomän. I dialogrutan klickar du påJa, spara.
 • Om du vill ändra artikelns URL anger du en ny URL-slugi fältetArtikel-URL.

change-a-knowledge-base-article-1

 • Klicka på UppdateraellerPublicera uppe till höger för att ta artikeln i bruk.