Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Blog

Hantera din bloggmall och dina inställningar

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

I blogginställningarna kan duanpassa mallen som din blogg använder, samt dess rot-URL, inställningar för prenumerationsmail, datumformat med mera.. Om du skapar blogginnehåll på mer än ett språk kan du läsa om hur du skapar en flerspråkig blogg.

Välja, skapa, importera eller ta bort en blogg

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Webbplats > Blogg i den vänstra sidofältets meny.
 • I avsnittet Aktuell vy klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer enblogg.
  • Om du vill skapa en ny blogg klickar du på den första rullgardinsmenynoch väljerSkapa ny blogg och skapar sedan en ny blogg.
  • Om du vill importera en blogg klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljerImportera blogg. Läs mer om olika metoder för att importera bloggar.
 • Om du vill välja en flerspråkig version av bloggen klickar du på den andra rullgardinsmenynoch väljer ettspråk. Läs mer om hur du arbetar med bloggar med flera språk.I blogginställningarna kan du välja eller skapa en blogg med rullgardinsmenyerna högst upp på sidan.

select-blog-without-business-units

 • Om du vill ta bort en blogg klickar du på rullgardinsmenynAlternativ och väljerTa bort blogg.
  • I dialogrutan anger du bloggens namni textfältet.
  • Som standard raderas även bloggens prenumerationsformulär, prenumerationsmeddelanden, prenumerationens e-postlistor, prenumerationens kontaktegenskaper och prenumerationstyp. Om du vill behålla någon av dessa, avmarkerar du kryssrutanbredvid den.
  • Klicka påJa, ta bort för att avsluta raderingen av bloggen.

Redigera dina allmänna blogginställningar

På fliken Allmänt kan du skapa en ny blogg, ta bort en blogg eller hantera grundläggande inställningar för din blogg:

 • Bloggnamn: bloggens interna namn. Det här namnet kommer inte att vara synligt för besökare.
 • Bloggrubrik: Det externa bloggnamnet som kommer att visas om dina mallar användervariabeln group.public_titleHubL.
 • Sidtitel: Den text som visas i webbläsarens flik och i sökmotorresultaten. Det rekommenderas att hålla titeln under 70 tecken.
 • Metabeskrivning: sammanfattningen som i de flesta fallvisas i sökmotorresultaten.
 • Bloggens rot-URL:URL:n för din blogglistningssida och rot-URL:n för dina blogginlägg.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Domän och välj en domän som du vill ha din blogg på (endastMarketing Hub Enterprise).
  • Om du vill lägga till en slug i slutet av din rot-URL (t.ex. /blog) anger du sluggeni fältetBlog slug.

Observera att om du ändrar bloggens rot-URL kommer omdirigeringar automatiskt att skapas för att omdirigera publicerat blogginnehåll till deras nya URL:er. Om det inte finns något publicerat blogginnehåll kommer omdirigeringar inte

att skapas automatiskt.
 • Kontrollera publikens åtkomst:Kontrollera sekretessen för din blogg.

manage-general-blog-settings

Välj dina bloggmallar

På fliken Mallar kan du visa eller ändra de mallar som tillämpas på dina blogginlägg och blogglistningssidan. Du kan också anpassa inställningen för din listningssida och lägga till anpassad HTML till mallarnas rubrik och sidfot.

 • I avsnittetBlogginläggklickar du på rullgardinsmenyn Åtgärderför att hantera din mall för blogginlägg:
  • VäljÄndra mallför att välja en annan mall. På skärmen för val av mall väljer du din nya malloch klickar sedan påKlar . Klicka på Sparalängst ner till vänster i mallinställningarna.
  • Välj Redigeraför att redigera mallen i designhanteraren. Läs mer om hur du redigerar en mall för blogginlägg eller en mall för listning.
  • VäljFörhandsgranskaför att se hur mallen ser ut.

edit-blog-post-template

 • I avsnittet Blogglistningssidaredigerar du en blogglistningssida eller anpassar dess inställningar:
  • Klicka påRedigera sida för att öppna listningssidan i innehållsredigeraren.
  • Klicka på rullgardinsmenynÅtgärder och välj Förhandsgranska för att förhandsgranska sidan på olika enheter.
  • Klicka på rullgardinsmenynÅtgärderoch väljDetaljer för att visa prestandadata för listningssidan.
  • I fältet Antal inlägg per listningssida anger du det antalinlägg som du vill ska visas på din listningssida. Klicka påSparalängst ner till vänster för att spara dina ändringar.
  • Om du vill visa innehållet i blogginlägg fram tillseparatornLäs mer på din listningssida markerar du kryssrutan Visa sammanfattningar på listningssidan. Klicka påSparalängst ner till vänster för att spara ändringarna.
  • Om du vill visa de presenterade bilderna för dina blogginlägg på din listningssida markerar du kryssrutan Använd presenterad bild i listningsöversikter . Klicka påSparalängst ner till vänster för att spara ändringarna.

edit-settings-for-blog-listing-page

 • I avsnittenHeader HTML och Footer HTML skriver du in anpassad HTML som du vill tillämpa på dina blogginläggs- och listningsmallar. Om du vill tillämpa annan anpassad HTML på din mall för blogginlägg klickar du på Använd anpassad HTML för rubrik/fot för blogginlägg . När du har lagt till din anpassade HTML klickar du på Spara längst ned till vänster.

edit-blog-header-html-1

 • I avsnittetCSS och formatmallarkan du lägga till en formatmall till dina mallar för bloggförteckningar och blogginlägg. Du kan också bifoga ett formatmallblad direkt till mallen.
  • Klicka på Lägg till formatmall .
  • I popup-rutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett formatmallblad och väljer ett formatmallblad, och klickar sedan på Lägg till.
  • Klicka påSpara längst ner till vänster i mallinställningarna.

Hantera dina bloggprenumerationer

På fliken Prenumerationer kan du aktivera eller inaktivera olika frekvenser av e-postprenumerationsmeddelanden: Omedelbart, dagligen, veckovis och månadsvis. Du kan också skapa, redigera och ta bort e-postmeddelanden för bloggmeddelanden för varje frekvens och anpassa inställningar för RSS-flöden. Läs mer om hur du ställer in e-postmeddelanden för bloggprenumerationer.

 • I kolumnen E-postlänk klickar du på Redigeraför att redigera ett e-postmeddelande för blogginbjudan eller på Ta bortför att ta bort det.
 • Om du vill aktivera meddelande e-postmeddelanden för en frekvens klickar du på för att aktivera knappen Skicka. En frekvens måste hae-poststatusenFullständig innan dess e-postmeddelanden kan aktiveras.

blog-subscriptions-settings

I avsnittet RSS-flöde i dina inställningar kan du anpassa hur dina blogginlägg ska visas i ditt RSS-flöde och i inläggsflödet i dina bloggmeddelanden.
 • Ange antalet blogginläggsfunktioner i varje bloggmeddelande. 10 är standardantalet inlägg.
 • Markera kryssrutanVisa sammanfattningar i RSSför att visa en förhandsvisning av innehållet i blogginlägget i ditt RSS-flöde.
 • Markera kryssrutanVisa sammanfattningar i e-postmeddelanden för att visa en förhandsvisning av blogginläggens innehåll i dina RSS-meddelanden.

blog-rss-settings

Ställ in bloggens datumformat

På fliken Datumformat kan du välja språk och format för datumen i dina blogginlägg och på sidan för bloggförteckningar. Det här är en annan sak än att ställa in språket för enflerspråkig blogg

.
 • Om du vill ställa in ett språk för dina datum klickar du på Språk för datum rullgardinsmenyn och välj ettspråkDetta bestämmer vilka format som är tillgängliga i de andra rullgardinsmenyerna. Klicka på Sparalängst ner till vänster.

 • Om du vill anpassa datumformatet för publiceringsdatumen på dina blogginlägg och listningssidor klickar du pårullgardinsmenyn Publicera datumformat och väljer ett datumformat för publiceringsdatumen för dina blogginlägg. Klicka på Sparalängst ner till vänster.
 • Om du vill anpassa datumformatet för avsnittet Inlägg per månad på din listningssida klickar du pårullgardinsmenyn Inlägg per månad-format och väljer ett datumformat. Klicka på Spara längst ner till vänster.
 • Så här skapar du ett anpassat datumformat:
  • Klicka på Vad är det här? för att läsa riktlinjerna för användning av Locale Data Markup Language.
  • Klicka påAnpassa formatoch ange dittanpassade datumformat.Klicka påSkapa datumformat.
  • Klicka påSpara längst ner till vänster i inställningarna för datumformatet.

edit-date-formats

Redigera inställningarna för kommentarer

På fliken Kommentarer kan du hantera meddelanden om bloggkommentarer, inställningar för moderatorer med mera. Läs mer om hur du konfigurerar dina alternativ för bloggkommentarer.

 • Om du vill tillåta besökare att lämna kommentarer på din blogg klickar du på för att aktivera växeln Aktivera kommentarer.
 • Om du vill lägga till besökare som kommenterar på din blogg i din kontaktdatabas markerar du kryssrutan Tillåt kommentarer att skapa kontakter.
 • Om du vill kräva att ditt team godkänner kommentarerna innan de publiceras markerar du kryssrutan Moderera kommentarer.
 • Om du vill välja användare som ska få meddelanden om att granska bloggkommentarer klickar du på rullgardinsmenyn Vem ska få meddelanden om nya kommentarer på den här bloggen? och väljeranvändare.
 • Om du vill anpassa hur många nivåer av kommentarer som kan tråcklas, klickar du på rullgardinsmenyn Antal nivåer kommentarer kan tråcklas och väljer ett antal nivåer. Ju fler nivåer som läggs till här, desto fler lager av svar kan besökare lämna på befintliga kommentarer.
 • Om du vill visa besökarna ett meddelande efter att de lämnat en kommentar anger du ettmeddelandei textfältetBekräftelsemeddelande efter att kommentarer har skickats in.

edit-comment-settings

Redigera dina inställningar för social delning

På flikenSocial delningställer du in vilka sociala konton som visas i bloggens modul för social delning.Det kommer att finnas en räknare för varje ikon för delning av sociala medier som visar hur många gånger ditt blogginlägg delades på det nätverket.

 • Om du vill ställa in ett Twitter-handtag för blogginlägg som delas via Twitter Cards klickar du på rullgardinsmenyn Standard Twitter-konto och väljer ett Twitter-konto. Läs mer om hur du ansluter ett Twitter-konto till HubSpot.
 • Om du vill inkludera en ikon för delning av sociala medier på din blogg markerar du kryssrutan för knappen för social delning bredvid det associerade sociala nätverket.

Observera: Knapparna för social delning stöds i standardbloggmallar eller mallar med specifika HubL-variabler. Läs mer i vår dokumentation för utvecklare.


blog-social-settings

Hantera Google AMP

På flikenGoogle AMPkan du aktivera Google Accelerated Mobile Pages, ett mobilspecifikt format som laddar innehållet snabbt.
 • Om du vill aktivera Google AMP klickar du på för att växla på växelnSlå på Google AMP-formaterade sidor .
 • Anpassa utseendet på din logotyp, rubrik och brödtext. Läs mer om Googles rekommendationer för AMP-formatering.
 • Klicka påSpara längst ner till vänster.
Läs mer om Användning av AMP på din blogg.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.