Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använd teman

Senast uppdaterad: februari 9, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Ett tema är en uppsättning mallar, moduler, globalt innehåll och stilinställningar som kan användas för att skapa en webbplats. Teman kan laddas ner från Asset Marketplace, medan CMS Hub-konton också har tillgång till standardteman för HubSpot. Du kan redigera sidor som använder ett tema med hjälp av innehållsredigeraren för drag och släpp och ställa in bloggmallar för att använda ett tema i dina blogginställningar

.

Förstå teman

Ett tema är en uppsättning filer för din webbplats, inklusive:

 • Kodade mallar: en uppsättning mallar för din webbplats, inklusive en hemsida, en om-sida, en landningssida och bloggmallar. Dessa mallar är specialkodade av en utvecklare, men innehållet och layouten kan anpassas i innehållsredigeraren med drag och släpp-teknik.
 • Moduler: en uppsättning unika temamoduler som du kan lägga till i innehåll som använder det temat.
 • Globalt innehåll: innehåll som upprepas på flera sidor, till exempel en webbplatsrubrik eller sidfot. Du kan redigera globalt innehåll direkt från sidredigeraren för dra och släpp-sidor.
 • Temainställningar: Stilinställningar för mallar som använder ett tema, inklusive typsnitt, avstånd och färger.

Använd ett aktivt tema

Du kan ställa in ett aktivt tema så att det temats sidor visas som standardalternativ för nyskapade sidor. Om du ställer in eller ändrar ett aktivt tema ändras inte det tema som används för befintligt innehåll, vilket kräver att du byter ut innehållets aktuella mall . Ytterligare teman kan köpas på Asset Marketplace

.
 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Sidor på webbplatsen.}
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Landningssidor.
 • Klicka på rullgardinsmenynSkapalängst upp till höger och väljWebbplatssidaellerLandningssida.
 • Ange ett sidnamn i dialogrutan och klicka sedan påSkapa sida.
 • På skärmen för val av tema väljer du etttema. Klicka påFörhandsgranskaför att förhandsgranska temat eller påVälj och fortsätt för att ange temat som aktivt i övre högra hörnet.
select-a-new-active-theme
När du har ställt in ett tema kommer du till skärmen för val av mall varje gång du skapar en ny sida. Från den här skärmen kan du byta till ett annat aktivt tema:
 • Klicka på rullgardinsmenyn Tema och välj Ändra tema.
 • Välj ett tema på skärmen för val av tema. Klicka på Förhandsgranska för att förhandsgranska temat eller välj och fortsätt för att ange temat som aktivt.

switch-active-themes

Skapa en sida med ett tema

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Sidor på webbplatsen.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Landningssidor.
 • Klicka på rullgardinsmenynSkapalängst upp till höger och väljWebbplatssidaellerLandningssida.
 • Ange ett sidnamn i dialogrutan och klicka sedan påSkapa sida.
 • Klicka på en mall på skärmen för val av mall. Mallar från ditt aktiva tema visas i avsnittetTemamallar. Om du vill välja en mall som inte ingår i ditt aktiva tema klickar du på Andra mallaroch sedan på enmall.
 • Klicka påFörhandsgranskninglängst upp till höger om du vill förhandsgranska en vald mall eller påVälj mall om du vill fortsätta till innehållsredigeraren.

select-template-from-active-theme

 • I innehållsredigeraren redigerar du sidans innehåll med hjälp av drag- och släppredigeraren.
 • Klicka påUppdateraellerPublicerauppe till höger om du vill att ändringarna ska bli aktiva.

Använd en temamall för din blogg

Du kan ställa in att en blogg ska använda samma tema som dina sidor i dina blogginställningar. Sidmallarna för blogginlägg och bloggförteckning väljs separat.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Webbplats > Blogg i den vänstra sidofältets meny.
 • Om du har flera bloggar klickar du på rullgardinsmenyn Väljen blogg att ändraoch väljer enblogg.
 • Klicka på fliken Mallar .
 • I avsnittenBlogginläggochBloggförteckningklickar du på rullgardinsmenynÅtgärderoch väljer Ändra mall.

select-blog-template

 • På skärmen för val av tema väljer du ditt tema och väljer sedan enmallsom använder det temat. Klicka påKlar längst ner till höger.

select-a-theme-blog-template

 • När du har ställt in mallarna för blogginlägg och bloggförteckning klickar du på Sparalängst ner till vänster.

Redigera inställningar för temat

Du kan anpassa stilen på ditt tema - inklusive typsnitt, färger och avstånd - i dina temainställningar. Stilar som redigeras här gäller för alla sidor och temamoduler som ingår i det här temat. Läs mer om hur du hanterar temainställningar

.

edit-global-theme-fonts

Hantera teman

I designhanteraren kan du redigera, klona eller kopiera ett tema till ett annat HubSpot-konto. Du kan också radera standardteman för HubSpot, klonade teman och anpassade teman samt skapa underordnade teman.

Klona ett tema

Om du vill redigera kodade filer för standardteman i designhanteraren måste de först klonas. Anpassade teman och teman som köpts från Asset Marketplace kan också klonas, men de kan redigeras direkt.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Filer och mallar > Designverktyg.
 • I sökaren klickar du på mappen @hubspot. Den här mappen innehåller alla teman och standardmoduler, inklusive e-postmoduler för drag och släpp.
  design-manager-hubspot-folder
 • Högerklicka på en temamapp och välj sedan Klona tema.
design-manager-theme-folder-clone
 • Ange ett namn för temat i dialogrutan och klicka sedan på Skapa.

Temat kopieras till rotmappen och visas i sökaren tillsammans med dina andra mappar.

Skapa ett undertema

I designhanteraren kan du skapa ett undertema - en kopia av ett köpt tema - baserat på ett köpt tema från Asset Marketplace

eller ett standardtema från HubSpot.

Utvecklare kan också skapa underordnade teman baserade på anpassade teman och skapa underordnade teman med hjälp av CLI via vår dokumentation för utvecklare. Läs mer om hur du arbetar med underordnade teman.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Filer och mallar > Designverktyg.
 • I sökaren klickar du på mappen@marketplace för teman från Asset Marketplace eller på mappen@hubspotför standardteman.
 • Högerklicka på entemamapp och välj sedanSkapa underordnade teman.
 • Ange ettnamnför undertemat i dialogrutan.
 • Om du vill ändra var det underordnade temat ska sparas klickar du på Ändrai avsnittetFilplats. Klicka på enmapp och klicka sedan på Välj.
 • Om du vill anpassa namnen på temats CSS- och JS-filer klickar du påAvancerade alternativ och anger sedan nyafilnamn i fältenCSSochJS.
 • Klicka påSkapa underbarnstema om du vill avsluta processen. Du kan redigera stilen för underbarnstemat i innehållsredigeraren.

Kopiera ett tema till ett annat konto

Du kan kopiera en temamapp från ett konto till ett annat. Du måste vara en användare med behörigheter förDesignverktyg

på båda kontona.

Observera:

Temamappar i katalogerna @hubspot eller @marketplace kan inte kopieras mellan konton.

Så här kopierar du ett tema till ett konto:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Filer och mallar > Designverktyg.
 • I sökaren håller du muspekaren över den temamapp som du vill kopiera, högerklickar sedan på mappen och väljerKopiera till ett annat konto.

  copy-theme-folder-to-different-account
 • Välj ett konto i dialogrutan och klicka sedan påKopiera tillgång. Mappen visas på det angivna kontot så snart kopieringsprocessen är klar.

Ladda upp ett tema

Användare i CMS Hub-konton kan köpa HubSpot-teman från Envatos ThemeForest Marketplace och sedan ladda upp dem till HubSpot från skärmen för val av tema

:
 • Navigera till avsnittetHubSpot CMS Hub på Envatos ThemeForest Marketplace.
 • Köp ett tema från marknadsplatsen.
 • Du kommer att få ett e-postmeddelande med en köpkod för ditt köpta tema. Kopiera köpkoden.

copy-your-envato-purchase-code

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Webbsida > Sidor på webbplatsen.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Landningssidor.
 • Klicka på rullgardinsmenynSkapa längst upp till höger och välj Webbplatssida eller Landningssida.
 • Ange ettsidnamn i dialogrutan och klicka påSkapa sida.
 • På skärmen för val av mall klickar du på rullgardinsmenynTemanoch väljerByt tema.

change-theme

 • VäljLadda upp från Envato i menyn i vänster sidofält.
 • I dialogrutan klistrar du inköpkodenfrån e-postmeddelandet och klickar sedan påInstallera tema.

enter-purchase-code-from-Envato

 • I den nya fliken loggar du in påEnvatos ThemeForest Marketplace för att avsluta installationen.

När du har loggat in visas en banner i HubSpot. Det kan ta några minuter innan ditt tema är tillgängligt.

upload-theme

Ta bort ett tema

Standardteman i HubSpot, klonade teman och uppladdade teman kan tas bort från designhanteraren:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Filer och mallar > Designverktyg.
 • I sökaren klickar du på mappen med temats tillgångar.
 • Klicka på rullgardinsmenynFiloch väljTa bort [mappnamn].
 • I dialogrutan markerar du kryssrutanJag är säker på att jag vill ta bort den här mappen och klickar sedan påTa bort den här mappen.

Köpta teman måste avinstalleras från Asset Marketplace:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka på fliken Köpt.
 • Håll muspekaren över temat, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärderoch väljAvinstallera.
 • Klicka påAvinstallera i dialogrutan.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.