Integrations

Synchronisatie van de referentievelden van de Salesforce

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

De waarden van het referentieveld worden gesynchroniseerd van Salesforce naar HubSpot als 18-cijferige record-ID's, niet als labels. Hoewel HubSpot deze labels niet automatisch kan ophalen, kunnen de Salesforce-referentievelden worden toegewezen aan de aangepaste eigenschappen van HubSpot met een keuzelijstje voor het type veld.

  • Klik linksonder op Opslaan.
U kunt nu het referentieveld segmenteren op basis van de veldwaarde-etiketten, in plaats van de veldwaarde-record-ID's.

Let op: dezemethode vereist doorlopend onderhoud. Als er een nieuwe waarde wordt toegevoegd aan het referentieveld van Salesforce, moet het label van de corresponderende optie in de eigenschap HubSpot handmatig worden bewerkt volgens de bovenstaande stappen.