Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Odłącz swoje konto Google Ads od HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby usunąć podłączone konto Google Ads z HubSpot, możesz je odłączyć z poziomu ustawień konta HubSpot.

Jeśli chcesz odłączyć inne konta reklamowe z HubSpot, dowiedz się, jak odłączyć konto Facebook Ad

s

lub LinkedIn Ad

s.

Zanim zaczniesz

Podczas odłączania konta Google Ads od HubSpot należy zwrócić uwagę na następujące

kwestie:
 • Szablon śledzenia HubSpot nie zostanie automatycznie usunięty z konta reklam. Jeśli chcesz usunąć szablon śledzenia HubSpot z reklam, musisz go ręcznie usunąć z konta Google ads zarówno na poziomie konta, jak i kampanii reklam owej.
 • Widownie utworzone w HubSpot nie będą już synchronizowane między kontem reklam a HubSpot. Jednak odbiorcy z HubSpot nadal będą pojawiać się na koncie Google Ads. Aby usunąć te grupy odbiorców, należy je usunąć z konta reklamowego.
 • Zdarzenia konwersji reklam zostaną usunięte z HubSpot. Zdarzenia te nie zostaną jednak usunięte z konta Google Ads. Aby usunąć te zdarzenia, musisz je usunąć z konta reklamowego.
 • Konto to będzie nadal połączone z kontem menedżera HubSpot w ramach Google Ads.
  • Możesz odłączyć te konta w ustawieniach Google Ads.
  • Jeśli rozliczenie na koncie Google ads jest skonfigurowane jako domyślne dla konta menedżera, możesz zobaczyć zmiany z HubSpot Customer MCC nawet po odłączeniu konta. Aby zapobiec zmianom, upewnij się, że rozliczenia na koncie Google ads są skonfigurowane dla konta, a nie domyślnie dla konta menedżera.
 • Jeśli odłączasz i ponownie podłączasz swoje konto Google Ads w celu rozwiązania problemów, zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Wcześniej zebrane dane nie zostaną utracone.
  • Poprzednio utworzone grupy odbiorców będą dostępne po ponownym zainstalowaniu znacznika śledzenia konwersacji Google. Jeśli jednak widownia zostanie usunięta z Google Ads, nie będzie ona dostępna po ponownym podłączeniu.
  • Wcześniej utworzone zdarzenia konwersji reklam nie będą dostępne w HubSpot po ponownym połączeniu, nawet jeśli zdarzenie jest nadal obecne na koncie Google Ads.

Odłączenie konta Google Ad

s Aby

odłączyć

konto Google Ads od HubSpot:
 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Marketing > Ads.
 • Na karcie Konta reklam, najedź na połączone konto i kliknij Akcje > Odłącz konto reklam.
 • W oknie dialogowym kliknij opcję Rozłącz.


Usuwanie parametrów śledzenia HubSpot z istniejących reklam

Aby usunąć szablon śledzenia HubSpot z konta Google Ads, należy usunąć parametr śledzenia zarówno z ustawień konta, jak i kampanii

:
 • Zaloguj się na swoje konto Google Ads.
 • Aby usunąć parametry śledzenia z ustawień konta:
  • W menu lewego paska bocznego kliknij Ustawienia > Ustawienia konta.
  • Kliknij opcję Śledzenie.
  • W polu Szablon śledzenia usuń adres URL.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz. • Aby usunąć szablon śledzenia HubSpot z kampanii Google Ads:
  • W menu lewego paska bocznego kliknij Ustawienia > Ustawienia kampanii.
  • Zaznacz pola wyboru obok swoich kampanii reklamowych.
  • W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Edytuj.
  • Wybierz opcję Zmień szablony śledzenia.
  • Jeśli w polu Nowy adres URL śledzenia znajduje się adres URL, wybierz go i naciśnij klawisz delete, aby wyczyścić pole.
  • Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Uwaga: pole Nowy szabl on śledzenia może być puste, nawet jeśli istnieje szablon. Jeśli pole jest puste, nadal będziesz musiał kliknąć Zastosuj, aby usunąć szablon na poziomie kampanii reklamowej.


Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.