Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
ads

Odłącz swoje konto Google Ads od HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Aby usunąć połączone konto Google Ads

z HubSpot, możesz je odłączyć z poziomu ustawień konta HubSpot.

Jeśli chcesz odłączyć inne konta reklamowe od HubSpot, dowiedz się, jak odłączyć konto Facebook Ads lub LinkedIn Ad

s.

Zanim zaczniesz

Podczas odłączania konta Google Ads od HubSpot należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Szablon śle dzenia HubSpot nie zostanie automatycznie usunięty z konta reklam. Jeśli chcesz usunąć szablon śledzenia HubSpot z reklam, musisz go ręcznie usunąć z konta Google ads zarówno na poziomie konta, jak i kampanii reklamowej.
 • Widownie utworzone w HubSpot nie będą już synchronizowane między kontem reklam a HubSpot. Jednak odbiorcy z HubSpot będą nadal pojawiać się na koncie Google Ads. Aby usunąć te grupy odbiorców, należy je usunąć z konta reklamowego.
 • Zdarzenia konwersji reklam zostaną usunięte z HubSpot. Zdarzenia te nie zostaną jednak usunięte z konta Google Ads. Aby usunąć te zdarzenia, należy je usunąć z konta reklamowego.
 • Konto nadal będzie będzie połączone z kontem menedżera HubSpot w Google Ads. Możesz odłączyć te konta z ustawień Google Ads.
 • W przypadku odłączania i ponownego podłączania konta Google Ads w celu rozwiązywania problemów należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Wcześniej zebrane dane nie zostaną utracone.
  • Poprzednio utworzone grupy odbiorców będą dostępne poponownym zainstalowaniu znacznika śledzenia konwersacji Google. Jeśli jednak widownia zostanie usunięta z Google Ads, nie będzie ona dostępna po ponownym podłączeniu.
  • Wcześniej utworzone zdarzenia konwersji reklam nie będą dostępne w HubSpot po ponownym połączeniu, nawet jeśli zdarzenie jest nadal obecne na koncie Google Ads.

Odłączanie konta Google Ads

Aby odłączyć swoje konto Google Ads od HubSpot:
 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do.Marketing>Reklamy.
 • Na stronie Ad KontaNajedź kursorem na połączone konto i kliknij Akcje > Odłącz konto reklamowe.
 • W oknie dialogowym kliknij przycisk Odłącz.


Usuwanie parametrów śledzenia HubSpot z istniejących reklam

Aby usunąć szablon śledzenia HubSpot z konta Google Ads, należy usunąć parametr śledzenia zarówno z ustawień konta, jak i kampanii:

 • Zaloguj się na swoje konto Google Ads.
 • Aby usunąć parametry śledzenia z ustawień konta:
  • W menu lewego paska bocznego kliknij Ustawienia > Ustawienia konta.
  • Kliknij opcję Śledzenie.
  • W polu Szablon śledzenia usuń adres URL.
  • W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz. • Aby usunąć szablon śledzenia HubSpot z kampanii Google Ads:
  • W menu lewego paska bocznego kliknij Ustawienia > Ustawienia kampanii.
  • Zaznacz pola wyboru obok swoich kampanii reklamowych.
  • W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane Edycja.
  • Wybierz opcję Zmień szablony śledzenia.
  • Jeśli w polu Nowy adres URL śledzenia znajduje się adres URL, wybierz go i naciśnij klawisz usuwania, aby wyczyścić pole.
  • Kliknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Uwaga: pole Nowy szabl on śledzenia może być puste, nawet jeśli istnieje szablon. Jeśli pole jest puste, nadal będziesz musiał kliknąć Zastosuj, aby usunąć szablon na poziomie kampanii reklamowej.


Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.