Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Redigera ett egenskapsvärde för en post

Senast uppdaterad: december 28, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan lägga till eller redigera ett egenskapsvärde från en enskild post. Om du vill redigera posters egenskapsvärden i stor skala kan du lära dig hur du redigerar från objektets indexsida, genom en import eller med hjälp av ett arbetsflöde.

Observera: skrivskyddade egenskaper (t.ex. Skapandedatum, Ursprungskälla) fastställs av HubSpot-analyser eller integrationer från tredje part och kan inte redigeras manuellt.

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: Navigera till dina poster: Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
 • Klicka på namnet på en post.
 • I den vänstra panelen, avsnittetOm , klickar du på enegenskap som du vill redigera och väljer eller anger ett egenskapsvärde. När du är klar klickar du på Spara.

edit-property-value-about-section-2

view-all-properties

  • På sidan Hantera egenskaper söker eller bläddrar du efter en egenskap och klickar sedan på rullgardinsmenyn eller textfältet för att välja eller ange ett egenskapsvärde.
  • Klicka på Spara längst ned till vänster.

set-property-value-manage-properties-page

Om du inte ser någon egenskap som matchar den information du vill lägga till i posten kan du skapa en egen egenskap.