Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Massredigera poster

Senast uppdaterad: mars 13, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

I HubSpot kan du redigera dina poster i bulk. Detta inkluderar dina kontakter, företag, affärer, biljetter, anpassade objekt och samtal.

Du kan till exempel redigera poster i bulk för att:

 • Tilldela poster till en användare
 • Redigera ett egenskapsvärde för flera poster
 • Skapa uppgifter som är associerade med poster
 • Lägga till poster med kontakter, företag, affärer eller anpassade objekt i en statisk lista
 • Registrera kontakter i ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

Redigera poster från objektets indexsida

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
  • Samtal:
 • Välj de poster du vill redigera. Du kan använda en vy för att filtrera bort de poster du vill redigera.

 • För att välja flera enskilda poster:
  • I listvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I kortvyn för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett postkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan välja.

bulk-edit-board-view

 • Om du vill markera alla poster på den aktuella sidan eller pipelinen markerar du kryssrutan längst upp till vänster på bordet eller tavlan. I listvyn klickar du på länken Markera alla [antal] [ poster] för att markera alla poster i vyn.

   • I fältet som visas anger eller väljer du ett nytt värde för den valda egenskapen. För egenskaper med flera val:

    • Om du vill lägga till nya värden och samtidigt behålla de befintliga värdena väljer du Lägg till aktuellt värde.
    • Om du vill skriva över de befintliga värdena väljer du Ersätt aktuella värden.
   • Klicka på Uppdatera. För text- eller envalsegenskaper kommer detta att skriva över de gamla värdena i egenskapen för dessa poster.

Redigera poster med en import

Du kan också uppdatera poster i bulk med en import. I importfilen ska du inkludera följande data:

 • Unika ID för dina befintliga poster(E-post för kontakter, Företagets domännamn för Företag, eller [Objekt] ID för alla objekt)
 • Egenskaper som du vill uppdatera (t.ex. en kolumn Ägare för att tilldela poster i bulk, en kolumn Livscykelstadium för att uppdatera kontakternas livscykelstadier i bulk) och deras värden

När du har konfigurerat din fil med de poster du vill uppdatera importerar du filen.

Redigera poster med ett arbetsflöde( endastProfessional och Enterprise )

Användare med Professional- eller Enterprise-konton kan också ställa in ett egenskapsvärde för flera poster med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du hanterar egenskaper med arbetsflödesåtgärder.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.