Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Felsöka fel när du ansluter en inkorg med IMAP och SMTP

Senast uppdaterad: juni 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du ansluter din inkorg via IMAP och SMTP kan det hända att du får ett fel under anslutningsprocessen eller i inställningarna för e-postintegration. För att bättre förstå varför felet inträffade kan du granska de steg som krävs för att ansluta din inkorg via IMAP och SMTP:

 1. HubSpot ansluter till motsvarande IMAP-server på den angivna porten.
 2. HubSpot loggar in på IMAP-servern med den e-postadress och det lösenord som du angett, eller det anpassade användarnamnet om du angett det.
 3. HubSpot ansluter till motsvarande SMTP-server på den angivna porten.
 4. HubSpot loggar in på SMTP-servern med den e-postadress och det lösenord som du angett, eller det anpassade användarnamnet om du har angett det.
 5. För att kontrollera att inkorgen fungerar skickar HubSpot ett testmeddelande från inkorgen till BCC-adressen för ditt konto.

Genom att förstå processen kan du bättre förstå var felet uppstod och hur du löser det. Om du till exempel ser felet SMTP-inställningar felaktiga betyder det att HubSpot kunde ansluta och logga in på IMAP-servern, men att det uppstod ett fel vid anslutningen till SMTP-servern.

Välj ett felmeddelande i innehållsförteckningen till höger för att få information om var felet uppstod och hur du löser det.

IMAP-inställningarna är felaktiga

HubSpot kan inte ansluta till motsvarande IMAP-server på den angivna porten.

 • Bekräfta att IMAP-servern och porten är korrekt. De flesta IMAP-portar är 993 eller 143.
 • Kontrollera att servern uppfyller detekniska kraven för anslutning via IMAP och SMTP.
 • Ditt IT-team kanske bara tillåter vissa IP-adresser att ansluta till din inkorg. Om så är fallet måste IT-teamet lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg i din lista över tillåtna adresser.

Fel vid IMAP-autentisering

Det var ett autentiseringsfel med IMAP-servern. Felmeddelandet anger dock inte vad som orsakade autentiseringsfelet.
 • Bekräfta att inställningarna för IMAP-server och port är korrekta. De flesta IMAP-portar är 993 eller 143.
 • Se stegen för ett fel som är UNAUTHORIZED .
 • Samarbeta med ditt IT-team eller din e-postleverantör för att se om de kan ge ytterligare insyn i dessa autentiseringsfel. Några möjliga fall är:
  • Ditt IT-team kanske bara tillåter vissa IP-adresser att autentisera sig med din inkorg. Om så är fallet måste IT-teamet lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg till din lista över tillåtna adresser.
  • Vissa servrar returnerar ett autentiseringsfel när det finns för många samtidiga anslutningar till en brevlåda. Läs mer om de samtidiga anslutningar som HubSpot gör när du ansluter en inkorg med IMAP.

IMAP-valideringsfel

HubSpot kan inte validera anslutningen till motsvarande IMAP-server på den angivna porten.
 • Bekräfta att inställningarna för IMAP-server och port är korrekta. De flesta IMAP-portar är 993 eller 143.
 • Kontrollera att IMAP-servern uppfyller detekniska kraven för anslutning av en inkorg via IMAP och SMTP.
 • IT-teamet kanske bara tillåter vissa IP-adresser att komma åt IMAP-tjänsten som körs på IMAP-servern. Om så är fallet måste IT-teamet lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg till din lista över tillåtna adresser.

SMTP-inställningarna är felaktiga

HubSpot kunde inte ansluta till motsvarande SMTP-server på den angivna porten.

Testmailet misslyckades

Det uppstod ett fel när du försökte skicka ett testmeddelande från din e-postserver. IT-teamet kanske bara tillåter vissa IP-adresser att skicka e-post till din inkorg. Om så är fallet måste IT-teamet lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg till din tillåtelselista.

Obehörig

Det uppstod ett autentiseringsfel från din server som visar att autentiseringsuppgifterna är felaktiga. Till skillnad från de andra felen kan det här felet inträffa under antingen IMAP- eller SMTP-anslutningsprocessen.
 • Bekräfta att e-postadress och lösenord är korrekta.
 • Vissa servrar kräver ett eget användarnamn för att logga in. Kontrollera med IT-teamet om din installation kräver ett anpassat användarnamn för att ansluta.
 • Kontrollera om servern kräver ett appspecifikt lösenord.
 • Kontrollera ditt SSL-certifikat.
 • Ditt IT-team kanske bara tillåter vissa IP-adresser att autentisera sig med din inkorg. Om så är fallet måste IT-teamet lägga till de IP-adresser som HubSpot använder för att ansluta din inkorg till din lista över tillåtna adresser.

Obehörig - App-lösenord krävs för anslutning

Vissa e-postklienter kräver att användarna skapar ett appspecifikt lösenord för att kunna logga in. Följ e-postleverantörens anvisningar för att skapa ett appspecifikt lösenord och använd det appspecifika lösenordet för att logga in.

Nedan finns länkar till dokumentation om denna fråga för några vanliga leverantörer:

Obehörig - SSL-certifikat som inte är betrodda

IMAP/SMTP-servrar måste ha SSL-certifikat som är signerade av en betrodd certifikatutfärdare. Det här felmeddelandet visar att du har ett SSL-certifikat som antingen är felaktigt, föråldrat eller signerat av en icke erkänd myndighet.

Om du vill logga in och fortsätta ansluta din inkorg markerar du kryssrutanTillåt icke-säkert certifikat i avsnittetAvancerade alternativ när du ansluter din inkorg via IMAP.

imap-server-security-checkbox

Eftersom autentiseringsmetoder, säkerhetsinställningar och tillgängliga protokoll kan skilja sig åt mellan olika e-postservrar kan det vara nödvändigt att samarbeta med IT-teamet för att felsöka dessa fel. Om du får problem under IMAP-anslutningsprocessen ska du samarbeta med ditt IT-team eller din administratör när du öppnar ett ärende hos HubSpot Support, eftersom IT-avdelningen kan tillhandahålla specifik information som behövs för att lösa problemen och som HubSpot inte har tillgång till.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.