Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa, publicera och granska sociala inlägg i HubSpot mobilapp

Senast uppdaterad: april 5, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

När du är på språng kan du skapa ett socialt inlägg och publicera det från HubSpot mobilapp. Du kan också granska publicerade, schemalagda och utkast till sociala inlägg från appen.

Om du använder en dator eller bärbar dator kan du lära dig hur du skapar och publicerar sociala inlägg på skrivbordet.

Skapa och publicera sociala inlägg

När du publicerar ett socialt inlägg från HubSpotkommer det sociala nätverket att visa namnet på den användare som anslöt det sociala kontot till HubSpot som skapare av inlägget. Detta beror på att HubSpot publicerar inlägget till det sociala nätverket med hjälp av deras autentiseringsuppgifter.

Så här skapar du ett nytt socialt inlägg i HubSpot-mobilappen:

 • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
 • I botten, tryck på Meny.
 • I avsnittet Marknadsföring trycker du på Socialt inlägg.
 • I botten trycker du på + plus-ikonen. Tryck sedan på Socialt inlägg.
 • Markera kryssrutorna bredvid namnen på de sociala nätverkskonton som du vill publicera till. Du kan publicera sociala inlägg på Facebook, Instagram, X eller LinkedIn. Varje socialt nätverk har sin egen teckenbegränsning:
  • Facebook: 2 500 tecken
  • Instagram: 2,200
  • LinkedIn: 3 000 tecken
  • X: 280 tecken
 • Skapa utkast till innehåll för ditt inlägg på de olika sociala nätverken:
  • I textrutan anger du innehållet för ditt sociala inlägg. Vi rekommenderar att du lägger till @mentions som det sista steget när du konfigurerar dina sociala inlägg på de specifika flikarna för sociala nätverk.
   • Om du vill lägga till en länk till ditt inlägg anger duinnehållslänken direkt i textrutan. En förhandsgranskning av innehållslänken bör visas:
   • Om du bara vill visa förhandsgranskningsbilden trycker du på länkförhandsgranskningen. Tryck sedan på Använd endast förhandsgranskningsbild.
   • För att dölja förhandsgranskningen trycker du på länkförhandsgranskningen. Tryck sedan på Ta bort förhandsgranskning av länk.
  • Lägga till en bild eller video i ditt inlägg:
   • Tryck på kameraikonen längst ned till vänster.
   • Välj sedan Välj foto, Välj video eller Ta foto eller video.
    • När du har valt ett foto eller en video trycker du på Lägg till längst upp till höger.
    • När du har tagit ett nytt foto eller en ny video klickar du på Använd foto eller Använd video längst ned till höger.
   • Om du vill lägga till ett nytt foto eller en ny video trycker du på kameraikonen.
   • Radera ett foto eller en video genom att trycka på x-ikonen på fotot eller videon.
  • Så här lägger du till en bild eller video från din filhanterare till ditt inlägg:
   • Längst ner till vänster trycker du på ikonen attach bifoga.
   • Välj sedan Välj bild från HubSpot Files eller Välj video från HubSpot Files.
   • Markera kryssrutan bredvid de bilder eller videoklipp som du vill lägga till.
   • Om du vill lägga till ytterligare ett foto eller en video trycker du på bifoga-ikonen attach.
   • Om du vill ta bort ett foto eller en video trycker du på x-ikonen på fotot eller videon.


  • Som standard är inlägget inställt på att publiceras omedelbart. Så här schemalägger du ditt inlägg:
   • Längst ner till vänster trycker du på Publiceringstid.
   • Överst trycker du på Anpassat datum.
   • Välj ett specifikt datum och en specifik tid. Som standard kommer detta att ställas in på ditt kontos tidszon.
  • Så här associerar du inlägget med en kampanj:
   • Tryck på Välj kampanj längst ned till höger.
   • Tryck på namnet på kampanjen.
 • Klicka på Nästa längst upp till höger. När du har konfigurerat ditt utkast rekommenderar vi att du granskar inlägget på varje socialt nätverk, eftersom varje socialt nätverk kan ha olika krav på tecken och bilder.
 • Om du vill granska inlägget och anpassa innehållet ytterligare för varje socialt nätverk trycker du på namnet på det sociala nätverket längst upp påskärmen.
 • Anpassa inläggets innehåll för varje socialt nätverk i textrutan:
  • Använd symbolen # för att lägga till hashtags. När du har lagt till din hashtag trycker du på hashtaggen för att förhandsgranska den på det sociala nätverket.
  • Om du vill @nämna andra konton trycker du på @-symbolen för att nämna eller tagga andra konton.
  • När du har lagt till ditt omnämnande kan du trycka på @omnämnande för att förhandsgranska kontot på det sociala nätverket. För de specifika sociala nätverken, observera även följande:
   • Facebook: Facebooks API tillåter endast omnämnanden eller taggar för Facebook-sidor. Du kan inte nämna eller tagga enskilda Facebook-användare eller Facebook-evenemang när du skapar ett socialt inlägg i HubSpot.
   • Instagram: Omnämnanden kommer inte att fyllas i automatiskt, men Instagram kommer att bekräfta omnämnandet när inlägget är live.
   • LinkedIn: Du kan nämna både LinkedIn-företagssidor och personliga profiler som följer din LinkedIn-sida. Om en LinkedIn-användare har stängt av synligheten för offentliga profiler visas inte deras profil och kan inte nämnas.
   • X: endast X-konton som du följer visas i rullgardinsmenyn för automatisk komplettering. Om du vill nämna konton som du inte följer anger du hela X-handtaget. Omnämnandet kommer att bekräftas när inlägget är live.
 • Om du vill spara inlägget som ett utkast trycker du på Spara som utkast.
 • Schemalägga eller publicera inlägget:
  • Längst ner trycker du på Nästa.
  • När du har granskat dina sociala inlägg klickar du på Publicera nu, Schemalägg inlägg eller Spara som utkast.

Anpassa ytterligare information om Instagram-inlägg

Om du publicerar inlägg specifikt på Instagram kan du anpassa ytterligare information, t.ex. inläggstyp, första kommentar och plats:
 • Som standard väljs ett vanligt Instagram-inlägg. Så här skapar du en Instagram-rulle istället:
  • Klicka på rullgardinsmenyn Inläggstyp och välj Reel.
  • Konfigurera om rullen ska visas i ditt kontos huvudflöde eller inte genom att trycka på för att ställa in växlingen Dela även i flöde.
 • Så här lägger du till en plats i ditt Instagram-inlägg eller din Instagram-film:
  • Längst ner i textrutan trycker du på platsikonen.
  • I textrutan Sök platser anger du namnet på den plats du vill lägga till. Bläddra sedan för att söka bland de olika tillgängliga platserna.
  • Tryck på önskad plats.
 • Om du vill interagera med dina följare och lägga till den första kommentaren på din rulle anger du din första kommentar på Instagram. Du kan också använda hashtags (#) i din första kommentar.
 • Om du vill spara inlägget som ett utkast trycker du på Spara som utkast.
 • För att schemalägga eller publicera inlägget:
  • Längst ner trycker du på Nästa.
  • När du har granskat dina sociala inlägg klickar du på Publicera nu, Schemalägg inlägg eller Spara som utkast.


Hantera och granska dina sociala inlägg

Använd HubSpots mobilapp för att granska dina publicerade, schemalagda och förberedda sociala inlägg. Du kan också radera dina schemalagda eller förberedda sociala inlägg. Det är dock inte möjligt att radera publicerade sociala inlägg från HubSpots mobilapp, publicerade sociala inlägg måste raderas på en dator eller direkt från deras respektive plattformar.

För att hantera och granska dina sociala inlägg:

  • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
  • I botten, tryck på Meny.
  • I avsnittet Marknadsföring trycker du på Social.
  • Överst på sidan trycker du på Publicerad, Schemalagd eller Utkast.

  • Filtrera inläggen efter socialt konto:
   • Tryck på Konto längst upp till vänster.
   • I dialogrutan Välj kont on markerar du kryssrutorna bredvid de sociala konton som du vill filtrera efter.
   • Klicka på Klar längst upp till höger. Endast inlägg från de valda kontona visas.
  • Filtrera inlägg efter kampanj:
   • Tryck på Alla kampanjer längst upp till vänster.
   • I dialogrutan Välj kampan j trycker du på namnet på den kampanj som du vill filtrera efter. Endast inlägg från den valda kampanjen visas.
   • Så här tar du bort alla kampanjfilter:
    • Tryck på kampanjens namn längst upp till vänster.
    • I dialogrutan Välj kampan j trycker du på Rensa.
  • Så här redigerar du ett socialt inlägg:
   • Tryck på det inlägg som du vill redigera.
   • Tryck påikonenverticalMenu längst upp till höger.
   • Tryck på Redigera.
  • Ta bort ett schemalagt eller utkast till ett socialt inlägg:
   • Tryck på fliken Schemalagt eller Utkast.
   • Tryck på det inlägg som du vill ta bort.
   • Tryck påikonenverticalMenu längst upp till höger.
   • Tryck på Ta bort.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.