Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Dashboards

Ymmärtää HubSpot-raporttien eri kaaviotyypit

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 20, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise
Vanhentunut Marketing Hub Basic-versio

Kun muokkaat raportteja tai analysoit tietoja analytiikkatyökaluissa, voit valita tyylin tai kaaviotyypin tietojen esittämistä varten. Voit käyttää kahdeksaa tyyliä raportin tietojen mukaan: palkki, pylväs, viiva, alue, donitsi, piirakka, yhteenveto ja taulukko.

Palkki

Käytä pylväsdiagrammia, kun haluat tuoda esiin, miten useita mittareita verrataan toisiinsa. Voit esimerkiksi verrata, miten useat e-kirjat menestyivät keskenään.Mukautetun raportin rakentajassa tämäntyyppistä kaaviota kutsutaan vaakapalkkikaavioksi.

User-added image

Pylväs

Käytä pylväsdiagrammia, kun haluat korostaa, miten useita mittareita verrataan toisiinsa. Voit esimerkiksi nähdä, kuinka monta yhteydenottoa olet tuottanut eri markkinointikanavista. Jos sinulla on suuri määrä tietoja, pylväsdiagrammi voi olla parempi vaihtoehto kuin pylväsdiagrammi. Mukautetun raportin rakentajassa tämäntyyppistä kaaviota kutsutaan pystysuoraksi pylväskaavioksi.

User-added image


Viiva

Käytä viivadiagrammia, kun haluat näyttää mittarin kasvun ajan myötä. Voit esimerkiksi käyttää viivadiagrammia, kun haluat näyttää yhteystietojesi määrän kasvun ajan myötä.

User-added image

Alue

Käytä aluegrafiikkaa, kun haluat näyttää useita tietokokonaisuuksia ja niiden suhteellista kasvua ajan mittaan toisiinsa verrattuna. Näet, miten kukin tietokokonaisuus kasvoi erikseen, mutta myös sen, miten ne lisäsivät mittaristoasi kokonaisuutena.

User-added image


Donitsi

Käytä donuuttikaaviota mittarin erittelyn näyttämiseen. Käytä esimerkiksi donuuttikaaviota, jos haluat nähdä yhteystietojen kokonaismäärän elinkaaren vaiheen mukaan.

User-added image


Piirakka

Piirakkakaavioita käytetään donitsikaavioiden tapaan mittarin erittelyn näyttämiseen.Käytä esimerkiksi piirakkakaaviota nähdäksesiyhteystietojen kokonaismäärän elinkaaren vaiheen mukaan. Piirakkakaavio näyttää kerrallaan enintään 25 osiota.

User-added image


Yhteenveto

Tämä visualisointi antaa sinulle nopean tilannekuvan tiedoistasi näyttämällä tarkat mittarit. Jos haluat esimerkiksi seurata, kuinka monta puhelua, sähköpostia tai tapaamista myyntineuvottelijat ovat soittaneet tietyn ajanjakson aikana, voit määrittää sitoumuksia koskevan raportin käyttämällä sitoumusten lukumäärää ja tyyppiä.

User-added image

Taulukko

Käytä taulukkoa tietojen esittämiseen silloin, kun on tärkeää nähdä useiden mittareiden tarkat luvut yhdessä eikä vain yleisiä suuntauksia. Käytä taulukkoa esimerkiksi nähdäksesi kauppojen lukumäärän kauppojen omistajittain sekä keskimääräiset päättämiseen kuluneet päivät.

User-added image

Yhdistelmä

Käytä yhdistelmäkaaviota vertaillaksesi eri mittareita samassa visualisoinnissa. Yhdistelmäkaavio koostuu kahdesta Y-akselista, jotka on visualisoitu pylväskaaviolla ja päällekkäisellä viivakaaviolla. Käytä esimerkiksi yhdistelmäkaaviota vertaillaksesi verkkosivuston istuntoja ja istunnon keskimääräistä pituutta.combination-chart-example

Pivot-taulukko

Käytä mukautetun raportin rakentajassa pivot-taulukoita suurempien tietomäärien ryhmittelyyn, vertailuun ja tiivistämiseen. Kun käytät pivot-taulukoita, sinulla voi olla enintään neljä ominaisuutta sekä rivit- että sarakkeet-osiossa. Käytä esimerkiksi pivot-taulukkoa vertaillaksesi sivulatausten lukumäärää ja kauppojen lukumäärää elinkaaren vaiheen mukaan niiden kontaktien osalta, joista tuli liidit tammikuusta 2020 alkaen.

example-pivot-table

Jos haluat näyttää välisummat raportissasi, valitse Kaavioasetukset ja valitse sitten Näytä välisummat

-valintaruutu.

edit-chart-settings

Hajontakuvio

Mukautetun raportin rakentajassa voit valita kaaviotyypiksi hajontakuvion. Vaikka pylväs- ja viivakaavioiden kaltaisten kaaviotyyppien avulla voit mitata tietoja X- ja Y-akseleilla, hajontakaaviot voivat olla hyödyllisiä useiden muuttujien välisten tietojen välisten suhteiden tarkastelussa. Hajontakuvioilla voidaan tuoda esiin trendejä, klustereita, kuvioita ja numeeristen tietojen välisiä suhteita. Voit esimerkiksi luoda hajontakuvion raportoidaksesi, johtaako suuremman alennuksen tarjoaminen suureen voittoon vai ei.

Pistekaavioissa voit lisätä X- ja Y-akseleille vain mittauksia ja päivämäärään perustuvia kenttiä. Kaikki näille akseleille lisäämäsi kentät muunnetaan automaattisesti mittariksi. Lue lisää ulottuvuuksista verrattuna toimenpiteisiin.

scatter-plot-example-chart0

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.