Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Dashboards

Ymmärtää HubSpot-raporttien eri kaaviotyypit

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Starter, Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise
Vanhentunut Marketing Hub Basic-versio

Kun muokkaat raportteja tai analysoit tietoja analytiikkatyökaluissa, voit valita tyylin tai kaaviotyypin tietojen esittämistä varten. Voit käyttää kahdeksaa tyyliä raportin tietojen mukaan: palkki, pylväs, viiva, alue, donitsi, piirakka, yhteenveto ja taulukko.

Palkki

Käytä pylväsdiagrammia, kun haluat tuoda esiin, miten useita mittareita verrataan toisiinsa. Voit esimerkiksi verrata, miten useat e-kirjat menestyivät keskenään.

User-added image

Pylväs

Käytä pylväsdiagrammia, kun haluat korostaa, miten useita mittareita verrataan toisiinsa. Voit esimerkiksi nähdä, kuinka monta kontaktia sait aikaan eri markkinointikanavista. Jos sinulla on suuri määrä tietoja, pylväsdiagrammi voi olla parempi vaihtoehto kuin pylväsdiagrammi.

User-added image


Viiva

Käytä viivakaaviota, kun haluat näyttää jonkin mittarin kasvun ajan myötä. Käytä esimerkiksi viivadiagrammia, kun haluat näyttää yhteydenottojesi kasvun ajan myötä.

User-added image

Alue

Käytä aluekaaviota, kun haluat näyttää useita tietokokonaisuuksia ja niiden suhteellisen kasvun ajan kuluessa toisiinsa verrattuna. Näet, miten kukin tietokokonaisuus kasvoi erikseen, mutta myös sen, miten ne lisäsivät metriikkaasi kokonaisuutena.

User-added image


Donitsi

Käytä donuuttikaaviota, kun haluat näyttää mittarin erittelyn. Käytä donuuttikaaviota esimerkiksi nähdäksesi yhteystietojen kokonaismäärän jakautumisen elinkaaren vaiheen mukaan.

User-added image


Piirakka

Piirakkadiagrammeja käytetään donitsikaavioiden tapaan mittarin erittelyn esittämiseen.Käytä esimerkiksi piirakkakaaviota nähdäksesi yhteystietojen kokonaismäärän elinkaaren vaiheen mukaan. Piirakkakaavio näyttää enintään 25 osiota kerrallaan.

User-added image


Yhteenveto

Tämä visualisointi antaa sinulle nopean tilannekuvan tiedoistasi näyttämällä tarkat mittarit. Jos haluat esimerkiksi seurata, kuinka monta puhelua, sähköpostia tai tapaamista myyntiedustajasi ovat soittaneet tietyn ajanjakson aikana, voit määrittää sitoumuksia koskevan raportin käyttämällä sitoumusten lukumäärää ja tyyppiä.

User-added image

Taulukko

Käytä taulukkoa tietojen esittämiseen silloin, kun on tärkeää nähdä useiden mittareiden tarkat luvut yhdessä eikä vain yleisiä suuntauksia. Käytä taulukkoa esimerkiksi nähdäksesi kauppojen lukumäärän kauppojen omistajittain sekä keskimääräiset päättämiseen kuluneet päivät.

User-added image

Yhdistelmä

Käytä yhdistelmäkaaviota vertaillaksesi eri mittareita samassa visualisoinnissa. Yhdistelmäkaavio koostuu kahdesta Y-akselista, jotka visualisoidaan pylväskaaviolla ja päällekkäisellä viivakaaviolla. Käytä esimerkiksi yhdistelmäkaaviota vertaillaksesi verkkosivuston istuntoja ja istunnon keskimääräistä pituutta.

combination-chart-example

Pivot-taulukko

Käytä mukautetun raportin rakentajassa pivot-taulukoita suurempien tietomäärien ryhmittelyyn, vertailuun ja yhteenvetoon. Käytä esimerkiksi pivot-taulukkoa vertaillaksesi sivukatselujen lukumäärää ja kauppojen lukumäärää elinkaaren vaiheen mukaan niiden kontaktien osalta, joista tuli liidit tammikuusta 2020 alkaen.

pivot-table-chart-example