Email

Gebruik een DMARC-beleid met HubSpot

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise
Legacy Marketing Hub Basic

U kunt DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) gebruiken met HubSpot.

DMARC instellen met HubSpot

Het DMARC-beleid van het domein zou SPF en DKIM beide moeten hebben ingesteld op"ontspannen" afstemmingen je zult de volgende stappen willen nemen:

  1. Sluit het domein aan als een e-mail verzendingsdomein.
  2. Voeg HubSpot toe aan uw SPF-beleid.

DMARC wordt gebruikt om de e-mailservers van uw ontvangers te vertellen hoe ze bestaande authenticatiemethoden zoals SPF of DKIM kunnen gebruiken om de eigenaar van het domein te verifiëren. Alle HubSpot-klanten zijn op de gedeeldee-mailserversvan HubSpotdie op hubspot.com worden gehost, dus mail is niet standaard in overeenstemming met het beleid van uw eigen domein.

Problemen met DMARC-authenticatie oplossen

U kunt deze fout zien als HubSpot problemen heeft met de authenticatie van uw e-mailverzenddomein.

DMARC authenticatie is mislukt voor [e-mail verzendend domein]. De fout is: [foutbeschrijving]. Meer informatie.

Deze fout betekent dat het domein van het e-mailadres dat u gebruikt als uw "van adres" een DMARC-beleidheeft dat buiten HubSpot is geconfigureerd, maar dat beleid is niet compatibel met uw HubSpot e-mail verzendende domeinconfiguratie. Afhankelijk vanhoe u of uw IT-team het DMARC-beleid van uw domein hebben geconfigureerd, moet u mogelijk een e-mail verzendend domein instellen en/of de servers van HubSpot toevoegen aan het SPF-record van uw domein.

Deze fout is niet kritisch, maar kan resulteren in een hoger percentage e-mailberichten die niet worden afgeleverd of worden gerouteerd naar de spam-map.

Zie de tabel hier voor de oplossing van de aangegeven foutbeschrijving:

Foutbeschrijving

Oplossing

Geen e-mail verzendend domein geconfigureerd

Uw DMARC-beleid bepaalt dat het DKIM vereist. Dit betekent dat u een passend, correct geconfigureerd e-mail verzendingsdomein nodig heeft. Er isechter geen overeenkomend e-mailverzenddomein gevonden voor uw "van-adres" domein. Omdit probleem op te lossen, sluit u een e-mailverzenddomein aan .

Verkeerd geconfigureerd domein voor het verzenden van e-mail

Uw DMARC-beleid bepaalt dat het DKIM vereist. Dit betekent dat u een passend, correct geconfigureerd e-mailverzenddomein nodig heeft.Er iseenpassend e-mailverzenddomein gevonden voor uw "van-adres" domein, maar dit is niet correct geconfigureerd. Omdit probleemop te lossen, moet ude configuratie van uw e-mailverzenddomeinafronden . Het domein is correct geconfigureerd wanneer de Setupvoltooid is.

SPF-validatie mislukt

Uw DMARC-beleid specificeert dat het SPF-schemamoet worden aangepast. Dit betekent dat de servers van HubSpot in uw SPF-record moeten worden opgenomen, maar dat dit niet het geval is. Om dit probleem op te lossen, voeg HubSpot'sservers toeaan uw SPF-record.

Let op: sommige e-maildiensten zoals Gmail, Yahoo en Outlook staan gebruikers niet toe om een aangepast DMARC-beleid te gebruiken.