Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Email

Använd en DMARC-policy med HubSpot

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

Du kan använda DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) med HubSpot.

Konfigurera DMARC med HubSpot

DMARC är ett protokoll för autentisering av e-post som är utformat för att hjälpa dig att skydda din e-postdomän mot obehörig användning. För att DMARC ska fungera måste ett av två domänautentiseringsprotokoll, DKIM eller SPF, vara korrekt konfigurerat. Om du inte har en dedikerad IP bör du använda säkerhetsprotokollet DKIM för att säkerställa att DMARC passerar. Om det behövs kan du också ställa in SPF som ett annat säkerhetsskydd.

  1. För att använda DKIM-protokollet för autentisering: Anslut din domän som en domän som skickar e-post.
  2. Om du vill använda SPF-protokollet för autentisering: lägg till HubSpot i din SPF-policy.

Felsökning av problem med DMARC-autentisering

Det här felet kan visas om HubSpot har problem med att autentisera din e-postdomän.

DMARC-autentisering har misslyckats för [e-postdomän]. Felet är: [felbeskrivning]. Läs mer.

Det här felet innebär att domänen för den e-postadress som du använde som "från-adress" har en DMARC-policy som konfigurerats utanför HubSpot, men att den policyn inte är kompatibel med konfigurationen av din HubSpot-domän för e-postsändning.

Det här felet är inte kritiskt, men kan leda till att fler e-postmeddelanden inte levereras eller skickas till skräppostmappen.

Se diagrammet nedan för att hitta lösningen på den angivna felbeskrivningen:

Felbeskrivning

Lösning

Ingen domän för avsändning av e-post har konfigurerats

En DKIM-post hittades inte för din domän "från adress".För att åtgärda problemet, anslut en domän för e-postsändning.

Domän för avsändning av e-post felaktigt konfigurerad

En DKIM-post hittades för din domän "från adress", men den var inte korrekt konfigurerad. Så här åtgärdar du problemet,slutföra konfigureringen av din e-postdomän. Domänen är korrekt konfigurerad närSetup completevisas.

Fel i SPF-valideringen

Din DMARC-policy anger att den kräverSPF-justering. Detta innebär att HubSpot-servrarna måste ingå i din SPF-post, men det har de inte gjort. För att åtgärda problemetlägger dutill HubSpot-servrarna i din SPF-post.

I din domäns DMARC-policy bör både adkim- ochaspf-taggarna vara inställda på "relaxed" eller "r" alignment, vilket bör vara standardinställningen för DMARC för DNS-tjänster. Du kan använda ett DNS-verktyg från en tredje part, t.ex. dmarcian, för att kontrollera att värdena för adkim- ochaspf-taggarna är korrekt inställda.

Observera: När du använder vissa DNS-verktyg från tredje part kan du märka ett fel för SPF-protokollet, vilket kan inträffa närfrom-domänen matchar din domän men du skickar via en delad IP. Du kan säkert ignorera detta fel om du har ställt in DKIM på rätt sätt och om det stämmer överens med din avsändardomän.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.