Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zmień adres e-mail użytkownika HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 10, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dowiedz się, jak zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot. Można zmienić adres e-mail tylko dla własnego użytkownika; nie ma możliwości zmiany adresów e-mail dla innych użytkowników na koncie.

Uwaga:

 • Nie można edytować adresu e-mail użytkownika, jeśli nie jest on zalogowany na swoim koncie HubSpot.
 • Jeśli podczas procesu resetowania poprosi o podanie hasła, użyj swojego hasła logowania HubSpot.
 • Nie można edytować adresu e-mail, aby był taki sam jak istniejący użytkownik HubSpot. Dotyczy to użytkowników, którzy nie mają dostępu do konta HubSpot, chyba że użytkownik został trwale usunięty.
 • Jeśli masz włączone SSO, nie możesz zmienić adresu e-mail użytkownika ani dodać adresu e-mail. Aby dodać lub zaktualizować adres e-mail, należy najpierw tymczasowo wyłączyć funkcję SSO.

Aby zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot:

 • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Bezpieczeństwo.
 • W sekcji E-mail kliknij opcję Edytuj adres e-mail.

change-email-address

 • W oknie dialogowym wprowadź nowy adres e-mail.
 • Kliknąć Zapisz. Twój adres e-mail będzie teraz oczekiwał na zatwierdzenie.

 • Otrzymasz wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej nowego adresu e-mail. W wiadomości tej kliknij przycisk Confirm your email address (Potwierdź adres e-mail), aby zatwierdzić swój nowy adres e-mail.
 • Jeśli po kliknięciu przycisku Potwierdź adres e-mail pojawi się prośba o ponowne zalogowanie się w serwisie HubSpot, należy wprowadzić oryginalne poświadczenia logowania, aby uzyskać dostęp do konta.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.