Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Zmień adres e-mail użytkownika HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dowiedz się, jak zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot. Adres e-mail można zmienić tylko dla własnego użytkownika; nie ma możliwości zmiany adresów e-mail dla innych użytkowników na koncie.

Uwaga:

  • Nie można edytować swojego adresu e-mail, aby był taki sam jak istniejącego użytkownika HubSpot. Dotyczy to również użytkowników, którzy nie mają dostępu do Twojego konta HubSpot, chyba że użytkownik został trwale usunięty.
  • Jeśli użytkownik ma włączone SSO, nie może zmienić adresu e-mail użytkownika ani dodać adresu e-mail. Aby dodać lub zaktualizować adres e-mail, należy najpierw tymczasowo wyłączyć usługę SSO.

Aby zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot:

  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Bezpieczeństwo.
  • W sekcji Poczta kliknij przycisk Edytuj adres e-mail.

change-email-address

  • W oknie dialogowym wprowadź nowy adres e-mail.
  • Kliknij przycisk Zapisz. Twój adres e-mail będzie teraz oczekiwał na zatwierdzenie.

  • Na skrzynkę odbiorczą nowego adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość. W wiadomości e-mail kliknij przycisk Potwierdź adres e-mail, aby zatwierdzić swój nowy adres e-mail.
  • Jeśli po kliknięciu przyciskuPotwierdź adres e-mail zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się w serwisie HubSpot, wprowadź swoje pierwotne dane logowania, aby uzyskać dostęp do konta.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.