Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Zmień adres e-mail użytkownika HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 22, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dowiedz się, jak zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot. Adres e-mail można zmienić tylko dla własnego użytkownika; nie ma możliwości zmiany adresów e-mail dla innych użytkowników na koncie.

Uwaga:

  • Nie można edytować swojego adresu e-mail, aby był taki sam jak istniejącego użytkownika HubSpot. Dotyczy to również użytkowników, którzy nie mają dostępu do Twojego konta HubSpot, chyba że użytkownik został trwale usunięty.
  • Jeśli użytkownik ma włączone SSO, nie może zmienić adresu e-mail użytkownika ani dodać adresu e-mail. Aby dodać lub zaktualizować adres e-mail, należy najpierw tymczasowo wyłączyć usługę SSO.

Aby zmienić adres e-mail użytkownika HubSpot:

  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Profil i preferencje.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Bezpieczeństwo.
  • W sekcji Poczta kliknij przycisk Edytuj adres e-mail.

change-email-address

  • W oknie dialogowym wprowadź nowy adres e-mail.
  • Kliknij przycisk Zapisz. Twój adres e-mail będzie teraz oczekiwał na zatwierdzenie.

  • Na skrzynkę odbiorczą nowego adresu e-mail zostanie wysłana wiadomość. W wiadomości e-mail kliknij przycisk Potwierdź adres e-mail, aby zatwierdzić swój nowy adres e-mail.
  • Jeśli po kliknięciu przyciskuPotwierdź adres e-mail zostaniesz poproszony o ponowne zalogowanie się w serwisie HubSpot, wprowadź swoje pierwotne dane logowania, aby uzyskać dostęp do konta.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.