Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Śledzenie i raportowanie reklam na Facebooku i Instagramie w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Kampanie reklamowe na Facebooku, zestawy reklam i reklamy można śledzić i raportować na koncie HubSpot

.

Po podłączeniu konta reklamowego Facebook do HubSpot można włączyć automatyczne śledzenie, które automatycznie zastosuje zestaw parametrów UTM do wszystkich obsługiwanych typów reklam na koncie

.

Obsługiwane typy

reklam

HubSpot może śledzić większość reklam na Facebooku i Instagramie, ale niektóre typy reklam nie są obsługiwane ze względu na ograniczenia API.

Dowiedz

się więcej o różnicach między śledzeniem reklam a raportowaniem w HubSpot

.

Reklamy na Facebooku

Typ reklamy Śledzenie Raportowanie
Lead Ad
Newsfeed Ad
Promowane artykuły FB Instant
Reklamy wykorzystujące lokowanie Instant Article
Messenger Ads

Reklamy na Instagramie

Typ reklamy Śledzenie Raportowanie
Lead Ad
Feed Ad
Story Ad

Wymagania dotyczące adresu URL i zaangażowania

Aby śledzić Facebook Ads na koncie HubSpot, należy spełnić następujące wymagania. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, ale widzisz błędy, zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów związanych ze śledzeniem.
  • Ostateczny adres URL w reklamie na Facebooku musi być pełnym adresem URL i nie może być skrócony przez skracacz linków (np. bit.ly, z wyjątkiem hubs.ly).
  • Link shorteners strip parametry z końca adresu URL i zapobiega śledzenia.
  • Adres URL w reklamie na Facebooku nie może przekierować, ponieważ parametry śledzenia HubSpot są usuwane podczas przekierowań.
  • Używaj tylko ostatecznej, nie przekierowującej wersji adresu URL. Dotyczy to przekierowań z http na https.
  • Istniejące reklamy muszą mieć mniej niż 20 zaangażowań po pierwszym połączeniu konta Facebook Ads z HubSpot, aby można było je śledzić. Zapobiega to zresetowaniu algorytmu optymalizacji reklam w serwisie Facebook.
  • Jeśli reklama ma 20 lub więcej zaangażowań, można nadpisać limit
  • ,
  • aby zastosować śledzenie HubSpot
  • .

Uwaga: w przypadku udostępniania danych z konta HubSpot firmie Facebook w ramach integracji HubSpot Ads, zastosowanie będą miały warunki reklam Facebooka. Po autoryzacji integracji firma HubSpot otrzymuje token użytkownika z uprawnieniami do połączonych kont i stron reklamowych. HubSpot może przeglądać, ale nie przechowuje wszystkich kont i stron reklamowych, do których użytkownik ma uprawnienia. Facebook udostępnia szczegóły ustawień (np. nazwę, budżet, strategię przetargową, kreację) i metryki wydajności (wrażenia, kliknięcia itp.) dla wszystkich kampanii, zestawów reklam i reklam na połączonych kontach reklam.

Parametry UTM

HubSpot śledzi reklamy na Facebooku, dodając do każdej reklamy następujące parametry URL

:
utm_source=facebookutm_medium=paidutm_campaign={nazwa

kampaniireklamowej}hsa_acc={accountid}hsa_cam={adcampaignid}hsa_grp={adsetid}hsa_ad={ad_id}hsa_net=facebookhsa_src=[SOURCE_SITE_NAME] - ustawione na Facebook lub Instagram automatyczniehsa_ver=3hsa_la={true}

- dla reklam leadowych

,


{false} lub nieobecny w innym przypadkuhsa_ol={true}
- dla organicznych leadów z leadów reklamowych, {false} lub nieobecny


w innym przypadku

Parametry te są automatycznie dodawane, gdy
konto Facebook Ads jest podłączone do Hubera.
Konto Facebook Ads zostaje połączone z HubSpot. Wszelkie zmiany wprowadzone do parametrów UTM w Facebook Ads nie zostaną nadpisane przez HubSpot. Narzędzie reklam HubSpot aktualizuje się wiele razy dziennie, aby zapewnić, że nowe reklamy są śledzone.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.