Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zrozumienie strony szczegółów kampanii

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 18, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise

Na stronie szczegółów kampanii można uzyskać przegląd kampanii i powiązanych z nią zasobów. Możesz także przejrzeć wydajność kampanii, wszelkie powiązane zadania kampanii oraz śledzić budżet i wydatki kampanii.

 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
 • Kliknij kampanię, którą chcesz przejrzeć. W lewym panelu przejrzyj szczegóły kampanii.
 • Aby podjąć działania związane z kampanią, kliknij menu rozwijane Akcje u góry:
  • Edytuj kampanię: edytuj szczegóły kampanii. Dowiedz się więcej o zarządzaniu właściwościami kampanii.
  • Edytujcele : edytuj cele kampanii.
  • Utwórz śledzącyadres URL : utwórz śledzący adres URL, aby śledzić ruch z kampanii do strony z kodem śledzenia HubSpot.
  • Utwórzzadanie : utwórz zadanie marketingowe dla kampanii.
  • Eksportuj: wyeksportuj szczegóły skuteczności wybranej kampanii. Dane dotyczące skuteczności kampanii można wyeksportować w formacie csv, xls, xlsx lub PDF. Dowiedz się więcej o eksportowaniu szczegółów wydajności kampanii.
  • Porównaj kampanię : porównuje wydajność wybranej kampanii z inną kampanią. Dowiedz się więcej o porównywaniu kampanii.
  • Komentarz : dodaj komentarz do kampanii.
  • Zarządzaj dostępem : wybierz, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do tej kampanii. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do kampanii.
  • Usuń : trwałe usunięcie kampanii. Dowiedz się więcej o usuwaniu kampanii.

 • Aby dodać zasób do kampanii, kliknij opcję Dodaj zasób. Dowiedz się więcej o dodawaniu zasobów do kampanii.
 • Aby sklonować kampanię, kliknij Klonuj. Dowiedz się więcej o klonowaniu kampanii.
 • Na karcie Szczegóły przejrzyj właściwości kampanii. Aby edytować właściwość , najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edycji.
 • Aby przejrzeć powiązane zasoby, kliknij kartę Zasoby . Następnie kliknij typ zasobu, aby przejrzeć powiązane zasoby.
 • W prawym panelu przejdź do dowolnej z następujących kart:
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.