Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Landing Pages

Wykluczanie ruchu z analizy witryny

Data ostatniej aktualizacji: marca 9, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po podłączeniu domeny do HubSpot lub zainstalowaniu kodu śledzenia HubSpot w witrynie zewnętrznej, kolejnym krokiem jest wykluczenie ruchu z analityki witryny, takiego jak ruch wewnętrzny, domeny odsyłające i boty.

Aktywność botów i ustawione adresy IP zostaną wykluczone w następujących danych:

 • Odsłony i kliknięcia CTA
 • Odsłony stron i sesje
 • Zgłoszenia formularzy
 • Kliknięte zdarzenia
 • Kliknięcia postów społecznościowych

Filtruj aktywność botów

Włączenie tego ustawienia spowoduje, że HubSpot będzie wykrywał wszelkie działania botów i usunie z analiz zaangażowanie dostarczone przez te boty. W przyszłości może to mieć wpływ na istniejące wskaźniki w wiadomościach marketingowych, stronach i innych.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Śledzenie i analiza > Kod śledzenia.
 • Kliknij kartę Zaawansowane śledzenie.
 • Kliknij, aby włączyć przełącznik Filtrowanie botów w celu odfiltrowania wszystkich działań znanych botów internetowych.

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Wykluczanie ruchu z adresów IP lub odsyłaczy

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Śledzenie i analiza > Kod śledzenia.
 • Kliknij kartę Zaawansowane śledzenie .
 • W polu tekstowym Adresy IP do wykluczenia wprowadź adresy IP lub zakresy IP, które mają zostać wykluczone:
  • Nad polem tekstowym pojawi się aktualny adres IP. Aby go wykluczyć, należy go skopiować i wkleić w polu tekstowym.Jeśli w sieci wprowadzane są zmiany lub pracownicy odwiedzają witrynę z nowych sieci, z czasem można dodać kolejneadresy IP.Jeśli chcesz znaleźć adres IP ręcznie, wejdźna stronę http://whatismyip.com lub http://ip4.me,zapytaj dział ITlub dostawcęInternetu. Jeśli Twój adres IP jest dynamiczny, dowiedz się, czy Twój dostawca Internetu może zapewnić Ci statyczny adres IP dla sieci firmowej lub domowej i użyj go zamiast tego.
  • W tym polu akceptowane są zarówno adresy IPv4, jak i IPv6 oraz ich zakresy.
   • Adres IPv4 ma następujący format: x.x.x.x, gdzie x jest nazywany oktetem i musi być wartością dziesiętną z zakresu od 0 do 255. Oktety są oddzielone kropkami. Adres IPv4 musi zawierać trzy kropki i cztery oktety. Poniżej podano przykłady prawidłowych adresów IPv4:

    • 1.2.3.4
    • 01.102.37.255
   • Adres Adres IPv6 cmoże mieć jeden z dwóch następujących formatów: Normalny - czysty format IPv6 lub Podwójny - format IPv6 plus IPv4. Adres IPv6 (Normalny) ma następujący format: y:y:y:y:y:y:y:y, gdzie y jest nazywane segmentem i może mieć dowolną wartość szesnastkową z przedziału od 0 do FFFF. Adres IPv6 (podwójny) stanowi połączenie adresu IPv6 i adresu IPv4 i ma następujący format: y :y:y:y:y:y:y:x.x.x.x. Następujące przykłady są poprawnymi adresami IPv6:

    • 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888 (Normal)
    • 2001:db8:3333:4444:5555:6666:1.2.3.4 (Dual)
  • Przecinki należy stosować do oddzielania różnych adresów IP (np. 63.139.127.5, 63.139.127.23), a myślniki do reprezentowania całych zakresów adresów IP (np. 64.159.127.0 - 64.159.127.255).
 • W polu tekstowymZ tych odsyłaczy wpisz domeny lub adresy IP odsyłaczy, które mają zostać wykluczone. Jest to najczęściej stosowane do blokowania niechcianego ruchu lub spamu. Jeśli chcesz wykluczyć ruch z własnych domen zewnętrznych, dowiedz się, jak śledzić wiele domen za pomocą HubSpot.

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  • Po dodaniu adresu IP lub domeny odsyłającej do ruchu wykluczonego, żadne wizyty, odsłony, zgłoszenia ani dane zdarzeń pochodzące z tego adresu IP lub domeny nie będą rejestrowane w analityce HubSpot. Dodanie adresu IP lub domeny odsyłającej nie usuwa wstecznie żadnego historycznego ruchu pochodzącego z tych źródeł.
  • Wykluczenie subdomeny nie wyklucza innych subdomen w tej samej domenie głównej ani samej domeny głównej. Na przykład, jeśli użytkownik zdecyduje się wykluczyć domenę example.thisdomain.com, nadal można analizować ruch z domen thisdomain.com i blog.thisdomain.com.
  • Gdy użytkownik odwiedza stronę z wykluczonego adresu IP, HubSpot zapisuje plik cookie w przeglądarce tego użytkownika, ale plik ten nie jest powiązany z rekordem kontaktu. W związku z tym dane analityczne, takie jak odsłony, nie mogą być powiązane z rekordem kontaktowym, a tokeny personalizacji nie będą działać.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.