Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyklucz ruch z analizy witryny

Data ostatniej aktualizacji: maja 24, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po połączeniu domeny z HubSpot lub zainstalowaniu kodu śledzenia HubSpot na zewnętrznej stronie, następnym krokiem jest wykluczenie ruchu z analizy witryny, takiego jak ruch wewnętrzny, domeny odsyłające i boty.

Ustawiona aktywność botów i adresy IP zostaną wykluczone w następujących danych:

 • Wyświetlenia i kliknięcia CTA
 • Wyświetlenia stron i sesje
 • Wyświetlenia i przesłania formularzy
 • Kliknięte zdarzenia
 • Kliknięcia postów społecznościowych
 • Rejestracje w przepływach pracy (obejmuje zarówno wystąpienie zdarzenia, jak i spełnienie kryteriów filtrowania).

Uwaga: wykluczenienowo dodanego adresu IP z analizy witryny może potrwać do dziesięciu minut .

Filtruj aktywność botów

Po włączeniu tego ustawienia HubSpot wykryje wszelką aktywność botów i usunie z analityki zaangażowanie zapewniane przez te boty. W przyszłości może to mieć wpływ na istniejące wskaźniki w e-mailach marketingowych, stronach i nie tylko.

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Śledzenie i analiza > Kod śledzenia.
 • Kliknij kartę Zaawansowane śle dzenie.
 • Kliknij, aby włączyć przełącznik filtrowania botów, aby odfiltrować całą aktywność ze znanych botów internetowych.

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Wyklucz ruch z adresów IP lub stron odsyłających

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
 • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Śledzenie i analiza > Kod śledzenia.
 • Kliknij kartę Zaawansowane śle dzenie.
 • W polu tekstowym Adresy IP do wyklu czenia wprowadź adresy IP lub zakresy adresów IP do wykluczenia:
  • Bieżący adres IP pojawi się nad polem tekstowym. Aby go wykluczyć, skopiuj go i wklej do pola tekstowego. Jeśli wprowadzisz zmiany w swojej sieci lub masz pracowników, którzy odwiedzają witrynę z nowych sieci, możesz z czasem dodać dodatkowe adresy IP. Jeśli chcesz znaleźć adres IP ręcznie, spróbuj przejść do https://www.whatismyip.com/ lub http://ip4.me lub zapytaj dział IT lub dostawcę Internetu. Jeśli Twój adres IP jest dynamiczny, dowiedz się, czy Twój dostawca Internetu może zapewnić Ci statyczny adres IP dla biura firmy lub sieci domowej i użyj go zamiast tego.
  • W tym polu akceptowane są zarówno adresy i zakresy IPv4, jak i IPv6.
   • Adres IP v4 ma następujący format: x.x.x.x, gdzie x jest nazywane oktetem i musi być wartością dziesiętną od 0 do 255. Oktety są oddzielone kropkami. Adres IPv4 musi zawierać trzy kropki i cztery oktety. Poniższe przykłady to prawidłowe adresy IPv4:

    • 1.2.3.4
    • 01.102.37.255
   • Adres IP v6 może mieć jeden z następujących dwóch formatów: Normalny - czysty format IPv6 lub Podwójny - formaty IPv6 plus IPv4. Adres IPv6 (normalny) ma następujący format: y:y:y:y:y:y:y:y, gdzie y jest nazywane segmentem i może być dowolną wartością szesnastkową od 0 do FFFF. Adres IPv6 (podwójny) łączy w sobie adres IPv6 i IPv4 i ma następujący format: y:y:y:y:y:y:x.x.x.x. Poniższe przykłady to prawidłowe adresy IPv6:

    • 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888 (Normal)
    • 2001:db8:3333:4444:5555:6666:1.2.3.4 (Dual)
  • Używaj przecinków do oddzielania różnych adresów IP (np. 63.139.127.5, 63.139.127.23) i myślników do reprezentowania całych zakresów adresów IP (np. 64.159.127.0 - 64.159.127.255).
 • W polu tekstowym From these referrers wprowadź domeny odsyłające lub adresy IP do wykluczenia. Jest to najczęściej używane do blokowania niechcianego lub spamowego ruchu. Jeśli chcesz wykluczyć ruch z własnych domen zewnętrznych, dowiedz się, jak śledzić wiele domen za pomocą HubSpot.

 • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  • Po dodaniu adresu IP lub domeny odsyłającej do wykluczonego ruchu, żadne wizyty, odsłony, zgłoszenia ani dane zdarzeń pochodzące z tego adresu IP lub domeny nie będą rejestrowane w analityce HubSpot. Dodanie adresu IP lub domeny odsyłającej nie usuwa wstecznie żadnego historycznego ruchu z tych źródeł.
  • Nie jest możliwe zablokowanie domeny, która jest uwzględniona jako domena witryny. Na przykład, jeśli domena główna hubspot.com jest uwzględniona jako domena witryny, to app.hubspot.com nie może zostać wykluczona. Jeśli domena witryny byłaby subdomeną, taką jak www.hubspot.com zamiast domeny głównej, można zablokować app.hubspot.com
  • Wykluczenie subdomeny nie wyklucza innych subdomen w tej samej domenie głównej ani samej domeny głównej. Na przykład, jeśli zdecydujesz się wykluczyć example.thisdomain.com, nadal możesz analizować ruch z thisdomain.com i blog.thisdomain.com.
  • Gdy użytkownik odwiedza stronę z wykluczonego adresu IP, HubSpot ustawia plik cookie w przeglądarce tego użytkownika, ale plik cookie nie jest powiązany z rekordem kontaktu. W związku z tym dane analityczne, takie jak odsłony strony, nie mogą być powiązane z rekordem kontaktu, a tokeny personalizacji nie będą działać.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.