Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodawanie danych do Airtable za pomocą przepływów pracy

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Użyj akcji przepływu pracyDodaj dane do Airtable, aby zautomatyzować wysyłanie danych z HubSpot do Airtable. Ta akcja przepływu umożliwia tworzenie nowych wierszy danych w nowej lub istniejącej bazie danych Airtable.

Zanim będziesz mógł dodawać dane do Airtable za pomocą przepływów pracy, musisz połączyć Airtable z kontem HubSpot. Dowiedz się więcej o łączeniu aplikacji w ramach przepływu pracy.

Podczas łączenia aplikacji Airtable ze swoim kontem, będziesz musiał podać swój klucz API Airtable. Dowiedz się, jak znaleźć swój klucz API w dokumentacji Airtable.

Aby dodać dane do Airtable za pomocą przepływu pracy:

 • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Aby edytować istniejący przepływpracy, najedź kursorem na niego, a następnie kliknij Edytuj.Można teżutworzyć nowy przepływ pracy.
 • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę+,aby dodać akcję przepływu.

  add-an-action
 • W prawym panelu należy wybrać akcję "Utwórz wiersz Airtable ".

  create-airtable-row-action
 • Wprowadź szczegóły wiersza Airtable:
  • Baza: kliknijmenu rozwijane, aby wybrać bazę Airtable, do której chcesz dodać dane.
  • Tabela: wybierz tabelę, do której chcesz dodać wiersze.
  • Nagłówek: wybierz nagłówek wiersza.
  • Właściwość: wybierz właściwość HubSpot, z której będziesz pobierać informacje. Jeśli w przepływie występują poprzednie akcje, można również wybrać ich wyniki.
 • Aby dodać wiele wierszy, można wybrać kilka wartościNagłówka iWłaściwości.
 • Aby dodać akcję do przepływu pracy, należy kliknąć przycisk Zapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.