Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Podłączanie aplikacji do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 23, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki funkcji HubSpot App Marketplacemożna wyszukiwać i integrować narzędzia potrzebne do prowadzenia działalności z kontem HubSpot. Wszystkie aplikacje na rynku są sprawdzane i certyfikowane przez zespół programistów HubSpot.

Uwaga: tylko superadministratorzy i użytkownicy z uprawnieniami dostępu do App Marketplace mogą podłączać aplikacje do HubSpot. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, kliknij przycisk Zażądaj połączenia w prawym górnym rogu strony z listą aplikacji w HubSpot App Marketplace.

Znajdź aplikację

Aby znaleźć aplikację, którą można połączyć z kontem HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij przyciskOdwiedź App Marketplace.
 • Wyszukaj lub przeglądaj aplikację:
  • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukiwać według potrzeb biznesowych lub nazwy aplikacji.
  • W menu na lewym pasku bocznym możesz przeglądać wybrane kolekcje lub filtrować wyniki według kategorii, cen, funkcji i innych kryteriów.
 • Kliknij aplikację, aby wyświetlić więcej informacji na jej temat.

Uwaga: HubSpot posiada otwarte interfejsy API, co oznacza, że dostawcy mogą tworzyć i obsługiwać własne aplikacje dla HubSpot poza HubSpot App Marketplace. Aby znaleźć się na liście App Marketplace, aplikacje muszą zostać przesłane do HubSpot i przez niego zatwierdzone.

Sprawdzanie szczegółów aplikacji

Na stronie z listą aplikacji można zapoznać się z informacjami o jej funkcjach i cenach, znaleźć zasoby pomocy technicznej oraz dowiedzieć się, w jaki sposób dane są synchronizowane między aplikacją a HubSpot.

 • W sekcji Przegląd można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o aplikacji,takimi jak nazwa dostawcy aplikacji, łączna liczba zainstalowanych aplikacji, kategoria i dołączone funkcje.
 • W sekcjiWymagania wyświetlane są niezbędne wymagania dotyczące subskrypcji HubSpot, a także wszelkie wymagania dotyczące subskrypcji po stronie aplikacji.
 • W sekcji Zasoby znajdują się łącza do dokumentacji pomocy technicznej i instrukcji konfiguracji, a także informacje kontaktowe dostawcy.
 • Sekcja Prywatność danych wskazuje, czy polityka prywatności firmy HubSpot ma zastosowanie do tej aplikacji, a także zawiera linki do odpowiedniej dokumentacji dostawcy, jeśli ma to zastosowanie.

Uwaga: aplikacje dostarczane przez partnerów HubSpot App Partners są obsługiwane przez dostawcę. W tej sekcji znajdują się łącza do zasobów pomocy technicznej partnera.

W sekcjiCeny można zobaczyć dostępne opcje planów dla danej aplikacji.

 • Jeśli aplikacja oferuje rozliczenia miesięczne i roczne, kliknij, aby przełączyć przełącznik Miesięczne/roczne, aby wyświetlić miesięczną cenę dla każdego cyklu rozliczeniowego.
 • Aby wyświetlić rozszerzone informacje o cenach w nowej karcie, kliknij opcję See all pricing options.

app-marketplace-app-listing-pricing

 • W sekcji Współdzielone dane zobaczysz, jak dane dla każdego obiektu HubSpot będą synchronizowane między kontem HubSpot a aplikacją po połączeniu:
  • Strzałka jednokierunkowa oznacza, że dane będą synchronizowane tylko w jedną stronę, albo do HubSpot, albo z HubSpot.
  • Strzałka dwukierunkowa oznacza, że dane będą synchronizowane tam i z powrotem pomiędzy HubSpot a aplikacją.

Podłączanie aplikacji

Gdy aplikacja jest gotowa do podłączenia, kliknij przycisk Połącz aplikację w prawym górnym rogu. Zostaniesz poprowadzony do przepływu połączenia dostawcy, w tym logowania do swojego konta w aplikacji i zatwierdzania wszelkich niezbędnych uprawnień. Aby uzyskać pomoc w podłączaniu aplikacji, kliknij przycisk Wyświetl instrukcję konfiguracji.

Uwaga: jeśli przycisk Połącz aplikację jest wyszarzony, być może aplikacja jest już połączona lub nie masz wymaganej subskrypcji HubSpot lub uprawnień do połączenia aplikacji. Aby zobaczyć podłączone aplikacje, wróć do rynku aplikacji i kliknij opcję Zarządzaj aplikacjami w prawym górnym rogu.

app-marketplace-connect-app

Przeglądanie alertów dla podłączonych aplikacji

Możesz przeglądać wszystkie podłączone aplikacje i wszelkie alerty na stronie podłączonych aplikacji.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij kartę Alerty, aby wyświetlić wszystkie podłączone aplikacje, które wymagają uwagi.
 • Najedź kursorem na aplikację, aby wyświetlić komunikat o błędzie.
connected-apps-alerts

Używanie połączonych aplikacji w przepływach pracy

Po podłączeniu aplikacji, która zawiera funkcje przepływu pracy, będzie można używać tych akcji w przepływach pracy.

Aby dodać zintegrowane akcje do przepływu pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
 • Kliknąć ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
 • W prawym panelu, wszelkie nowo zintegrowane działania będą wyświetlane pod nazwą integracji. Kliknijnazwę akcji, aby dodać ją do swojego przepływu pracy.

  workflow-integration-action
 • Skonfigurować szczegóły akcji. Gdy będziesz gotowy do dodania jej do przepływu, kliknij przyciskZapisz.

Aby połączyć aplikację za pomocą narzędzia przepływu pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu, lub utwórz nowy przepływ.
 • Kliknąć ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
 • W prawym panelu kliknij zakładkęPodłącz aplikację.

  workflows-connect-an-app-tab
 • Wyszukaj aplikację, którą chcesz połączyć, a następnie kliknij jej nazwę.
 • W oknie dialogowym kliknij przyciskPołącz, a następnie kontynuuj proces łączenia aplikacji.
  • W zależności od aplikacji, użytkownik może zostać przeniesiony na stronę z jej listą na App Marketplace. Aby przejść ze strony z listingu, kliknij Zaloguj się, aby połączyć aplik ację w prawym górnym rogu.

Po podłączeniu aplikacji zobaczysz dostępne dla niej działania wymienione na pasku bocznymWybierz działanie.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.