Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Podłączanie aplikacji do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: marca 23, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Z HubSpot App Marketplace, możesz wyszukiwać i integrować narzędzia potrzebne w Twojej firmie z kontem HubSpot. Wszystkie aplikacje w App Marketplace są sprawdzane i certyfikowane przez zespół programistów HubSpot.

Użytkownicy z uprawnieniami App Marketplace Access mogą łączyć aplikacje ze swoim kontem HubSpot. W niektórych przypadkach do połączenia niektórych aplikacji wymagane są dodatkowe uprawnienia.

Znajdź aplikację

Aby znaleźć aplikację, którą można połączyć z kontem HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym.
 • Wyszukaj lub przeglądaj aplikację:
  • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukiwać według potrzeb biznesowych lub nazwy aplikacji.
  • W menu lewego paska bocznego można przeglądać kolekcje kuratorskie lub filtrować wyniki według kategorii, cen, funkcji i innych elementów.
 • Kliknij aplikację, aby wyświetlić więcej informacji na jej temat.

Jeśli język domyślny Twojego portalu jest ustawiony na hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, japoński, holenderski lub włoski, w wynikach wyszukiwania najpierw pojawią się oferty w tym języku.

Uwaga: HubSpot ma otwarte interfejsy API, co oznacza, że dostawcy mogą tworzyć i obsługiwać własne aplikacje dla HubSpot poza HubSpot App Marketplace. Aby znaleźć się w App Marketplace, oferty aplikacji muszą zostać przesłane do firmy HubSpot i przez nią zatwierdzone.

Przeglądanie szczegółów dotyczących aplikacji

Na stronie z listą aplikacji znajdują się następujące szczegóły dotyczące aplikacji:

 • W sekcji Przegląd można przejrzeć szczegóły dotyczące aplikacji, takie jak nazwa dostawcy aplikacji, łączna liczba instalacji, kategoria i dołączone funkcje.
 • W sekcji Wymagania przedstawiono wymagania dotyczące subskrypcji HubSpot niezbędne do zainstalowania aplikacji, a także wszelkie wymagania dotyczące subskrypcji po stronie aplikacji.
 • W sekcji Zasoby znajdują się łącza do dokumentacji pomocy technicznej i instrukcji konfiguracji oraz informacje kontaktowe dostawcy. Aplikacje dostarczane przez HubSpot App Partners są obsługiwane przez dostawcę, natomiast aplikacje tworzone przez HubSpot są obsługiwane przez HubSpot.
 • W sekcji dotyczącej prywatności danych określono, czy polityka prywatności firmy HubSpot ma zastosowanie do tej aplikacji, a także zamieszczono odnośniki do odpowiedniej dokumentacji dostawcy, jeśli ma to zastosowanie.

W części dotyczącej cen znajdują się dostępne opcje planów dla aplikacji.

 • Jeśli aplikacja oferuje rozliczenia miesięczne i roczne, kliknij, aby przełączyć przełącznik Miesięczne/roczne , aby zobaczyć cenę miesięczną dla każdego cyklu rozliczeniowego.
 • Aby zobaczyć więcej informacji o cenach, kliknij przycisk Zobacz wszystkie opcje cenowe.

app-marketplace-app-listing-pricing

 • W sekcji Współdzielone dane znajdują się szczegóły dotyczące sposobu synchronizacji danych dla każdego obiektu HubSpot między kontem HubSpot a aplikacją po połączeniu:
  • Strzałka jednokierunkowa wskazuje, że dane będą synchronizowane tylko w jedną stronę, do lub z HubSpot.
  • Strzałka dwukierunkowa oznacza, że dane będą synchronizowane tam i z powrotem między HubSpot a aplikacją.

Zainstaluj aplikację

Uwaga: przed zainstalowaniem aplikacji należy upewnić się, że blokada wyskakujących okienek w przeglądarce internetowej jest wyłączona.

Aby podłączyć aplikację do systemu HubSpot:

 • Kliknij opcję Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu strony z listą aplikacji. Zostaniesz poprowadzony przez proces łączenia z dostawcą, który może obejmować zalogowanie się na konto podłączonej aplikacji i zatwierdzenie wszelkich niezbędnych uprawnień. Jeśli przycisk Zainstaluj aplikację jest wyszarzony, aplikacja została już połączona z kontem HubSpot.
 • Aby uzyskać pomoc w podłączeniu aplikacji, kliknij opcję Wyświetl przewodnik konfiguracji.
 • Jeśli nie masz uprawnień wymaganych do podłączenia aplikacji, kliknij przycisk Zażądaj instalacji.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Administrator i wybierz administratora konta, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. Wybrany administrator konta otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o nadanie odpowiednich uprawnień użytkownika HubSpot do podłączenia aplikacji.

Przeglądanie alertów dotyczących podłączonych aplikacji

Na stronie Connected Apps można przejrzeć wszystkie podłączone aplikacje i wszelkie alerty.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij kartę Alerty, aby wyświetlić wszystkie podłączone aplikacje, które wymagają uwagi.
 • Najedź kursorem na aplikację, aby wyświetlić komunikat o błędzie i kroki do jego rozwiązania
integrations-alerts

Używanie podłączonych aplikacji w przepływach pracy

Po podłączeniu aplikacji, która zawiera funkcje przepływu pracy, będziesz mógł używać tych akcji w swoich przepływach pracy.

Aby dodać akcje integracyjne do przepływu pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ.
 • Kliknąć ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
 • W prawym panelu, wszelkie nowo zintegrowane akcje pojawią się pod nazwą integracji. Kliknij nazwę akcji, aby dodać ją do swojego przepływu.

  workflow-integration-action
 • Skonfiguruj szczegóły swojej akcji. Gdy będziesz gotowy do dodania jej do przepływu pracy, kliknij Zapisz.

Aby połączyć aplikację poprzez narzędzie przepływów pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ.
 • Kliknij ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu pracy.
 • W prawym panelu kliknij zakładkę Połącz aplikację.

  workflows-connect-an-app-tab
 • Wyszukaj aplikację, którą chcesz połączyć, a następnie kliknij jej nazwę.
 • W oknie dialogowym kliknąć Połącz, a następnie kontynuować proces łączenia aplikacji.
  • W zależności od aplikacji, możesz zostać przeniesiony na stronę z listą aplikacji App Marketplace. Aby przejść ze strony z listą, kliknij Sign in to connect app w prawym górnym rogu.

Po połączeniu aplikacji zobaczysz dostępne dla niej akcje wymienione na pasku bocznym Wybierz akcję. Dowiedz się więcej o tym, jakie akcje podłączonej aplikacji są dostępne w przepływach pracy.

Odinstalowanie aplikacji

Aby odłączyć aplikację od konta HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij Akcje na aplikacji, którą chcesz odłączyć, a następnie kliknij Odinstaluj.
 • W oknie dialogowym wpisz "uninstall" w polu tekstowym i kliknij Uninstall.

Uwaga: jeśli odłączasz integrację Salesforce, istnieją dodatkowe kroki, które należy wykonać po odłączeniu. Dowiedz się więcej o odłączaniu integracji HubSpot-Salesforce.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.