Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Podłączanie aplikacji do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 9, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki HubSpot App Marketplacemożesz wyszukiwać i integrować narzędzia potrzebne w Twojej firmie z kontem HubSpot. Wszystkie aplikacje w App Marketplace są sprawdzane i certyfikowane przez zespół programistów HubSpot.

Tylkosuper administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniami App MarketplaceAccessmogą podłączać aplikacje do swojego konta HubSpot.

Znajdź aplikację

Aby znaleźć aplikację, którą można połączyć z kontem HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym.
 • Wyszukaj lub przeglądaj aplikację:
  • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukiwać według potrzeb biznesowych lub nazwy aplikacji.
  • W menu na lewym pasku bocznym możesz przeglądać kolekcje lub filtrować wyniki według kategorii, cen, funkcji i innych kryteriów.
 • Kliknij aplikację, aby wyświetlić więcej informacji na jej temat.

Jeśli domyślny język portalu jest ustawiony na hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, japoński, holenderski lub włoski, w wynikach wyszukiwania w pierwszej kolejności będą wyświetlane oferty w tym języku.

Uwaga: HubSpot ma otwarte interfejsy API, co oznacza, że dostawcy mogą tworzyć i obsługiwać własne aplikacje dla HubSpot poza HubSpot App Marketplace. Aby znaleźć się na App Marketplace, aplikacje muszą zostać przesłane do HubSpot i przez niego zatwierdzone.

Sprawdzanie szczegółów aplikacji

Na stronie z listą aplikacji znajdują się następujące szczegóły dotyczące aplikacji:

 • W sekcji Przegląd można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o aplikacji,takimi jak nazwa dostawcy aplikacji, łączna liczba zainstalowanych aplikacji, kategoria i dołączone funkcje.
 • W sekcjiWymagania wyświetlane są wymagania dotyczące subskrypcji HubSpot niezbędne do zainstalowania aplikacji, a także wymagania dotyczące subskrypcji po stronie aplikacji.
 • W sekcji Zasoby znajdują się łącza do dokumentacji pomocy technicznej i instrukcji konfiguracji, a także informacje kontaktowe dostawcy. Aplikacje dostarczane przez partnerów HubSpot App Partners są obsługiwane przez dostawcę, natomiast aplikacje tworzone przez HubSpot są obsługiwane przez HubSpot.
 • Sekcja Prywatność danych wskazuje, czy do danej aplikacji ma zastosowanie polityka prywatności HubSpot, oraz zawiera odnośniki do odpowiedniej dokumentacji dostawcy, jeśli ma to zastosowanie.

W sekcjiCeny znajdują się dostępne opcje planów dla danej aplikacji.

 • Jeśli aplikacja umożliwia rozliczanie miesięczne i roczne, kliknij, aby przełączyć przełącznik Miesięczne/roczne, aby wyświetlić miesięczną cenę dla każdego cyklu rozliczeniowego.
 • Aby wyświetlić więcej informacji o cenach, kliknij przycisk Zobacz wszystkie opcje cenowe.

app-marketplace-app-listing-pricing

 • W sekcji Współdzielone dane znajdują się szczegółowe informacje na temat synchronizacji danych dla każdego obiektu HubSpot między kontem HubSpot a aplikacją po nawiązaniu połączenia:
  • Jednokierunkowa strzałka oznacza, że dane będą synchronizowane tylko w jedną stronę, do lub z HubSpot.
  • Strzałka dwukierunkowa oznacza, że dane będą synchronizowane tam i z powrotem pomiędzy HubSpot a aplikacją.

Zainstaluj aplikację

Uwaga: przed zainstalowaniem aplikacji należy upewnić się, że blokada wyskakujących okienek w przeglądarce internetowejjest wyłączona.

Aby podłączyć aplikację do HubSpot:

 • Kliknij przycisk Zainstaluj aplikację w prawym górnym rogu strony z listą aplikacji. Zostaniesz poprowadzony przez proces łączenia z dostawcą, który może obejmować zalogowanie się na konto podłączanej aplikacji i zatwierdzenie wszelkich niezbędnych uprawnień. Jeśli przycisk Zainstaluj aplikację jest wyszarzony, oznacza to, że aplikacja została już połączona z kontem HubSpot.
 • Aby uzyskać pomoc w podłączaniu aplikacji, kliknij przycisk Wyświetl przewodnik konfiguracji.
 • Jeśli nie masz uprawnień wymaganych do podłączenia aplikacji, kliknij przycisk Zażądaj instalacji.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Administrator i wybierz administratora konta, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail. Wybrany administrator konta otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o nadanie odpowiednich uprawnień użytkownika HubSpot w celu podłączenia aplikacji.

Przeglądanie alertów dla podłączonych aplikacji

Wszystkie podłączone aplikacje i wszelkie alerty można wyświetlić na stronie Podłączone aplikacje.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij kartę Alerty, aby wyświetlić wszystkie podłączone aplikacje, które wymagają uwagi.
 • Najedź kursorem na aplikację, aby wyświetlić komunikat o błędzie i kroki, które należy podjąć w celu rozwiązania problemu.
integrations-alerts

Używanie połączonych aplikacji w przepływach pracy

Po podłączeniu aplikacji, która posiada funkcje przepływu pracy, będzie można używać tych akcji w przepływach pracy.

Aby dodać zintegrowane akcje do przepływu pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
 • Kliknąć ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
 • W prawym panelu, pod nazwą integracji pojawią się wszelkie nowo zintegrowane akcje. Kliknijnazwę akcji, aby dodać ją do swojego przepływu pracy.

  workflow-integration-action
 • Skonfigurować szczegóły akcji. Gdy będziesz gotowy do dodania jej do przepływu, kliknij przyciskZapisz.

Aby połączyć aplikację za pomocą narzędzia przepływów pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ.
 • Kliknąć ikonę plusa +, aby dodać akcję przepływu.
 • W prawym panelu należy kliknąć zakładkęPołącz aplikację.

  workflows-connect-an-app-tab
 • Wyszukaj aplikację, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij jej nazwę.
 • W oknie dialogowym kliknij przyciskPołącz, a następnie kontynuuj proces łączenia aplikacji.
  • W zależności od aplikacji, użytkownik może zostać przeniesiony na stronę z jej listą na App Marketplace. Aby przejść ze strony z listą, kliknij w prawym górnym rogu przycisk Zaloguj się, aby połączyć aplik ację.

Po podłączeniu aplikacji na pasku bocznymChoose an action (Wybierz działanie) pojawią się dostępne dla niej działania. Dowiedz się więcej o tym, jakie akcje połączonej aplikacji są dostępne w przepływach pracy.

Odinstalowanie aplikacji

Aby odłączyć aplikację od swojego konta HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij przycisk Akcje na aplikacji, którą chcesz odłączyć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 • W oknie dialogowym wpisz w polu tekstowym słowo "odinstaluj" i kliknij przycisk Odinstaluj.

Uwaga: jeśli odłączasz integrację z serwisem Salesforce, po odłączeniu należy wykonać dodatkowe czynności. Dowiedz się więcej o odłączanie integracji HubSpot-Salesforce.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.