Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Odinstaluj integrację HubSpot-Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą odinstalować integrację Salesforce w HubSpot. Po odłączeniu integracji w HubSpot, usuniesz pakiet integracji HubSpot ze swojego konta Salesforce. Jeśli masz jakieś kontakty, firmy lub transakcje, które były wcześniej przypisane do użytkowników tylko Salesforce, otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi ponownego przypisania ich do właścicieli HubSpot.

Uwaga: nie zaleca się odinstalowywania i ponownego instalowania integracji HubSpot-Salesforce w celu rozwiązania problemów z integracją. W przypadku napotkaniabłędów zawieszenia,błędów synchronizacji lub innych problemów z integracją, należy przeszukać Bazę wiedzy HubSpot lub spróbować najpierw rozwiązać problem. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać błędów lub problemów, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Odłącz integrację z serwisem Salesforce w HubSpot

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij stronę .Salesforce.
 • W prawym górnym rogu kliknij opcję Odłącz.

 • Kliknij przycisk Kontynuuj.
 • Wybierz powód dezinstalacji integracji, a następniew polu tekstowym wpisz Odinstaluj Salesforce.
 • Kliknij Odinstaluj Salesforce.

Ponowne przypisywanie kontaktów, firm i transakcji do właścicieli HubSpot

Jeśli posiadasz w HubSpot kontakty, firmy i transakcje, które wcześniej były przypisane do użytkowników tylko Salesforce, muszą one zostać ponownie przypisane do właścicieli HubSpot. Otrzymasz wiadomość e-mail od HubSpot o temacie: Ponownie przypisz swoje kontakty, firmy i transakcje do właścicieli HubSpot.

 • W wiadomości e-mail należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zidentyfikować kontakty, firmy i transakcje należące obecnie do użytkowników Salesforce i ponownie przypisać je do właściciela HubSpot.
 • Po ponownym przypisaniu rekordów kliknij przycisk Przejdź do strony czyszczenia właściciela.

 • Zostaniesz przekierowany na stronę czyszczenia właściciela integracji Salesforce w HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Usuń właścicieli Salesforce.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Gotowe.

Odinstaluj pakiet integracyjny HubSpot w Salesforce

 • Przejdź do swojego konta Salesforce:
  • Salesforce Classic:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcjęKonfiguracja(lub[Twoje imię]>Konfiguracja).
   • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiBuduj>Rozwijaj>Zainstalowane pakiety.
  • Lightning Experience:
   • W prawym górnym rogu kliknijustawieniazikoną koła zębatego i wybierzustawieniaKonfiguracja.
   • W lewym menu paska bocznego, przejdź do Narzędzia platformy>Aplikacje> Zainstalowanepakiety.
 • Zlokalizuj pakiet HubSpot Integration, a następnie w kolumnie Akcja kliknij przycisk Odinstaluj.

 • Na następnym ekranie zobaczysz listę wszystkich składników pakietu i obiektów niestandardowych, które zostaną trwale usunięte wraz z dezinstalacją, wraz z wszelkimi dostosowaniami, danymi, raportami i relacjami z nimi związanymi.
 • Wybierz opcję Zachowaj kopię danych tego pakietu przez 48 godzin po deinstalacji lub Nie zachowuj kopii danych tego pakietu po deinstalacji.

Uwaga: jeśli w tym kroku nie zapiszesz kopii danych pakietu, nie będziesz miał do nich dostępu w późniejszym czasie.

 • Zaznacz pole wyboru Yes, I want to uninstall this package and permanently delete all associated components.
 • Kliknij przycisk Odinstaluj.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.