Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa sidor på flera språk

Senast uppdaterad: maj 23, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Du kan översätta innehållet på en HubSpot-sida till flera språk. Genom att lägga till en språkväxlingsmodul i sidans mall kan du låta dina besökare välja det språk de föredrar.

Anpassat innehåll på flera språk kommer inte att översättas automatiskt. Om du anger ett språk som läses från höger till vänster (t.ex. arabiska eller hebreiska) kommer dock innehållsredigeraren att använda denna formatering.

I den här artikeln beskrivs hur du arbetar med flerspråkiga webbsidor eller målsidor. Läs mer om hur du skapar en flerspråkig blogg eller en flerspråkig kunskapsdatabas eller anger det primära språket för en domän.

Vänligen notera detta:
 • I konton med en Content Hub Starter-prenumeration eller de som använder HubSpots gratisverktyg:
  • Du kan inte skapa landningssidor på flera språk.
  • Flerspråkiga blogginlägg eller webbplatssidor är begränsade till 3 språkvariationer per inlägg eller sida.
 • Systemsidor, t.ex. 404-felsidor, kan för närvarande inte skapas i flera språkvarianter.

Skapa flerspråkiga varianter av sidor

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på namnet på din sida.
 • I innehållsredigeraren klickar du på Arkiv-menyn och väljer Ny > Språkvariant.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Variationsspråk och väljer ett språk och klickar sedan på Skapa.
 • Om du vill växla mellan språkvarianter klickar du på rullgardinsmenyn language Språk längst upp till vänster och väljer ett språk.

select-language-variation-in-editor

 • Om du vill redigera språket för en variation klickar du på menyn Inställningar och väljer Språk. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Sidans språk och väljer ett språk.

Hantera sidor i en flerspråkig grupp

De flerspråkiga varianterna för en sida bildar tillsammans en flerspråkig grupp. Du kan redigera en flerspråkig variant eller grupp från sidornas kontrollpanel.

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Håll muspekaren över en sida med flerspråkiga varianter. Detta indikeras av jordglobsikonen language.
 • Klickapilikonenright för att visa alla flerspråkiga varianter av sidan.

expand-muti-language-group

 • Så här tar du bort en flerspråkig variant:
  • Håll muspekaren över variationen och klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Ta bort från flerspråkig grupp.
  • Klicka på Ta bort i dialogrutan. Detta gör att den flerspråkiga varianten blir en egen sida.
  • Håll muspekaren över sidan och klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Ta bort.
  • Skriv delete i dialogrutan och klicka sedan på Delete.
 • Så här lägger du till en sida i en befintlig flerspråkig grupp:
  • Håll muspekaren över sidan och klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Lägg till i flerspråkig grupp. Om din sida redan ingår i en grupp väljer du Ta bort från flerspråkig grupp och gör sedan om dessa steg.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en primär sida och väljer den primära sidan i din befintliga grupp.
  • Klicka på Spara.
 • Så här byter du vilken flerspråkig variant som är den primära sidan i gruppen:
  • Håll muspekaren över sidan och klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj sedan Gör detta till den primära sidan i din flerspråksgrupp.
  • Klicka på Fortsätt i dialogrutan.

Redigera globalt innehåll på flerspråkiga sidor

Om din sida innehåller globalt innehåll måste du skapa separata språkvarianter för det globala innehållet från innehållsredigeraren. De nya språkvarianterna kommer att läggas till på alla sidor och blogginlägg som använder det globala innehållet. En publicerad språkvariant visas bara på sidor eller blogginlägg som innehåller samma sidspråk.

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på namnet på din sida.
 • Klicka på det globala innehållet i innehållsredigeraren. Det kommer att märkas med en globalGroup global innehållsikon.

 • Klicka på Öppna i redigeraren för globalt innehåll i dialogrutan.
 • I redigeraren för globalt innehåll klickar du på rullgardinsmenyn language Språk längst upp till vänster och väljer Lägg till/redigera flerspråkiga variationer för att skapa en språkgrupp.

add-or-edit-multi-language-global-content

 • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Primär och väljer det primära språket för det här globala innehållet. Det här är den språkvariant som visas om det inte finns något globalt innehåll för sidans språk.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till en språk variant och välj språket för din flerspråkiga sida.
 • Om du vill lägga till en variation för ett annat språk klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till språkvariation och väljer ett nytt språk.
 • Klicka på Spara längst ned till vänster.

manage-multi-language-variations

 • I redigeraren för globalt innehåll klickar du på rullgardinsmenyn language Språk längst upp till vänster och väljer ett språk att redigera. Läs mer om hur du redigerar globalt innehåll.
 • Om du vill förhandsgranska det globala innehållet på en annan sida klickar du på rullgardinsmenyn Visa på längst upp till vänster och väljer en sida.
 • När du har redigerat din globala innehållsvariant klickar du på Publicera till [X]-tillgångar uppe till höger. Då publiceras dina ändringar på alla sidor på det angivna språket med hjälp av ditt globala innehåll.
 • Klicka på Publicera i dialogrutan och återgå till sidredigeraren .

Lägga till en språkväxlare på en sida

En språkväxlingsmodul gör det möjligt för besökare att växla mellan översatta versioner av en sida. Den här modulen visas bara på en sida om flera sidor i dess flerspråksgrupp har publicerats.

Läs mer om hur du lägger till en språkväxlingsmodul i en kodad mall i vår utvecklardokumentation.

Så här lägger du till en språkväxlare på en sida som stöder dra-och-släpp-redigering:

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på namnet på din sida.
 • Klicka på ikonen add Add i det vänstra sidofältet.
 • Klicka för att expandera avsnittet Funktionalitet , klicka sedan påmodulen Language Switcher ochdra den till rätt position .
 • Klicka på rullgardinsmenynDisplay mode och välj ett alternativ för hur språken ska visas på din språkväxlare:
  • Lokaliserad: namnet på varje språk visas på det aktuella språket. Om du t.ex. tittar på den engelska versionen av en sida med en fransk översättning visas English och Français som språknamn i språkväljaren.
  • Pagelang: namnet på varje språk visas på språket på den aktuella sidan. Om du till exempel tittar på den engelska versionen av en sida med en fransk översättning visas engelska och franska som språknamn i språkväljaren.
  • Hybrid: namnet på varje språk visas på den aktuella sidans språk och på det aktuella språket. Om du t.ex. tittar på den engelska versionen av en sida med en fransk översättning visas engelska och franska (Français) som språknamn i språkväljaren.
 • Om du vill ändra språkväxlarens ikon klickar du på rullgardinsmenyn Ikonalternativ och väljer ett alternativ.
 • Klicka på Publicera eller Uppdatera längst upp till höger om du vill att dina ändringar ska gälla.

Analysera sidans prestanda på flera språk

Du kan analysera prestandan för alla språk på en sida på en gång, eller separera prestandan per språk.

 • Navigera till ditt innehåll:

  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
 • Klicka på namnet på sidan
 • På sidan med innehållsdetaljer klickar du på rullgardinsmenyn Språk högst upp på sidan och väljer ett alternativ:
  • Välj Alla språk för att se den kombinerade analysen för alla språkvarianter av den här sidan. Antalet språkvarianter som sidan har visas bredvid det här alternativet.
  • Välj ett språk om du bara vill se analyserna för den språkvarianten av den här sidan.

select-language-for-analytics

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.