Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Forskellen mellem AND- og OR-logik i lister, workflows og rapporter

Sidst opdateret: december 7, 2023

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Der er to typer logik til flere listefiltre, workflow-tilmeldingsudløsere og rapportfiltre:

OG-logik

Brug AND-logik til at identificere objekter, der opfylder alle kriterier i et sæt af listefiltre eller workflow-tilmeldingsudløsere. Når du filtrerer poster på en liste, bruges AND-logik automatisk inden for en filtergruppe.

Hvis du f.eks. vil identificere kontakter, der er fra Nordamerika OG har et livscyklusstadie som Customer, skal du klikke på AND, før du tilføjer det andet filter eller trigger.

example-AND-logic

Når du bruger dette AND-kriterium, vil kun kontakter, der er nordamerikanske kunder, blive inkluderet.

venn diagram - AND logic

Kun kontakter, der opfylder kriterierne i det skraverede område, vil blive inkluderet.

ELLER-logik

Brug OR-logik til at identificere objekter, der opfylder mindst ét kriterium i et sæt listefiltre eller triggere til workflowtilmelding. Når man filtrerer poster i en liste, bruges der automatisk OR-logik mellem separate filtergrupper.

Hvis du f.eks. vil identificere kontakter, der er fra Nordamerika ELLER har et livscyklusstadie som Customer, skal du klikke på OR, før du tilføjer det andet filter eller trigger.

example-OR-logic
Når du bruger dette OR-kriterium, vil alle kontakter fra Nordamerika, kontakter, der har et livscyklusstadie som kunde, og kontakter, der er nordamerikanske kunder, blive valgt.

venn diagram - OR logic

Kontakter, der opfylder kriterierne i alle sektioner, vil blive inkluderet.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.