Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Lists

Skillnaden mellan AND- och OR-logik i listor, arbetsflöden och rapporter

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

Det finns två typer av logik för fleralistfilter, utlösare för arbetsflödesregistrering och rapportfilter:

AND-logik

Använd AND-logik för att identifiera objekt som uppfyller alla kriterier i en uppsättning listfilter eller triggers för arbetsflödesregistrering. Om du till exempel vill identifiera kontakter som är från Nordamerika OCH har livscykelstadiet Kund klickar du på ANDinnan du lägger till det andra filtret eller den andra utlösaren.

När du använder det här AND-kriteriet inkluderas endast kontakter som är kunder i Nordamerika.

venn diagram - AND logic

Endast kontakter som uppfyller kriterierna i det skuggade området inkluderas.

Du kan också segmentera poster baserat på flera egenskapsvärden från associerade poster. För att göra detta kan du ställa in flera filter som är specifika för det associerade objektet (t.ex. företag, affärer osv.) genom att klicka på den inbäddadeAND-knappen. Om du till exempel vill identifiera företag som har en associerad kontakt med ett känt företagsdomännamn OCH en årsintäkt som är större än 100 000, klickar du på den inbäddade AND-knappen innan du lägger till det andra filtret eller den andra utlösaren.

OR-logik

Använd OR-logik för att identifiera objekt som uppfyller minst ett kriterium i en uppsättning listfilter eller utlösare för arbetsflödesregistrering. Om du till exempel vill identifiera kontakter som är från Nordamerika ELLER har livscykelstadiet Kund klickar du på ORinnan du lägger till det andra filtret eller den andra utlösaren.

När du använder det här OR-kriteriet väljs alla kontakter från Nordamerika, kontakter som har livscykelstadiet Kund och kontakter som är kunder i Nordamerika.

venn diagram - OR logic

Kontakter som uppfyller kriterierna i alla avsnitt kommer att inkluderas.