Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Forskjellen mellom AND- og OR-logikk i lister, arbeidsflyter og rapporter

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Det finnes to typer logikk for flere listefiltre, utløsere for arbeidsflytregistrering og rapportfiltre:

OG-logikk

Bruk AND-logikk for å identifisere objekter som oppfyller alle kriteriene i et sett med listefiltre eller påmeldingsutløsere for arbeidsflyt. Når du filtrerer poster i en liste, brukes AND-logikk automatisk i en filtergruppe.

Hvis du for eksempel vil identifisere kontakter som er fra Nord-Amerika OG har livssyklusstadiet Kunde, klikker du på OG før du legger til det andre filteret eller utløseren.

AND-logic-example

Når du bruker dette AND-kriteriet, inkluderes bare kontakter som er nordamerikanske kunder.

venn diagram - AND logic

Bare kontakter som oppfyller kriteriene i det skraverte området, blir inkludert.

Du kan også segmentere poster basert på flere egenskapsverdier fra tilknyttede poster. For å gjøre dette kan du sette opp flere filtre som er spesifikke for det tilknyttede objektet (f.eks. selskaper, avtaler osv.) ved å klikke på den nestedeAND-knappen . Hvis du for eksempel vil identifisere selskaper som har en tilknyttet kontakt med et kjent firmadomenenavn OG en årlig omsetning på over 100 000, klikker du på den nestede AND-knappen før du legger til det andre filteret eller utløseren.

ELLER-logikk

Bruk OR-logikk for å identifisere objekter som oppfyller minst ett kriterium i et sett med listefiltre eller utløsere for arbeidsflytregistrering. Når du filtrerer poster i en liste, brukes OR-logikk automatisk mellom separate filtergrupper.

Hvis du for eksempel vil identifisere kontakter som er fra Nord-Amerika ELLER har livssyklusstadiet Kunde, klikker du på ELLER før du legger til det andre filteret eller utløseren.

OR-logic-example
Når du bruker dette ELLER-kriteriet, velges alle kontakter fra Nord-Amerika, kontakter som har livssyklusstadiet kunde, og kontakter som er nordamerikanske kunder.

venn diagram - OR logic

Kontakter som oppfyller kriteriene i alle seksjonene, blir inkludert.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.