Contacts

Berekeningseigenschappen aanmaken

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Berekeningseigenschappen in HubSpot stellen u in staat om aangepaste vergelijkingen in te stellen op basis van getale-eigenschappen. U kunt ook automatisch de min-, max-, tel-, som- of gemiddelde waarde voor eigenschappen op bijbehorende records berekenen.

Leer meer over andere soorten eigenschappen.

Let op: zodra een Calculatie-eigenschap is aangemaakt, kan het veldtype niet meer worden bewerkt.

 • Klik op Formule bouwen.
 • Klik op het keuzemenu Berekende eigenschap type en selecteer het type formule dat u wilt maken:
  • Aangepaste vergelijking: hiermee kunt u een aangepaste vergelijking maken om meerdere getalwaarden te combineren en/of constante gehele getallen aan de eigenschappen toe te voegen. Alleen eigenschappen van het recordtype waarvoor u de nieuwe eigenschap maakt, kunnen worden gebruikt in aangepaste vergelijkingen.
   • Klik op een dropdown menu om een getal te selecteren, of typ een getal en klik op de optie Constante: [ingevoerde waarde] om een constant geheel getal in uw vergelijking op te nemen.
   • Klik op de functie vervolgkeuzelijst om op te tellen (+), af te trekken (-), te vermenigvuldigen (*) of te delen (/).
   • Om een andere functie aan uw vergelijking toe te voegen, klikt u op Toevoegen aan vergelijking. U kunt ook extra functies toevoegen aan een deel van uw vergelijking door te klikken op Uitbreiden binnen de haakjes.

    calculation-property-custom-equation

Let op:Als een van de getale eigenschappen die gebruikt worden in een aangepaste vergelijking geen waarde hebben, zal de berekende waarde van de eigenschap leeg zijn.. De waarde zal leeg zijn, zelfs als er een constant getal in de vergelijking is opgenomen.

  • Min: toont de minimale waarde voor de geselecteerde getalseigenschap op alle bijbehorende records binnen het geselecteerde type.
  • Max: geeft de maximale waarde weer voor de geselecteerde getalseigenschap op alle bijbehorende records binnen het geselecteerde recordtype.
  • Telling: telt het totale aantal geassocieerde records binnen het geselecteerde recordtype die een waarde hebben voor de geselecteerde getalseigenschap.
  • Som: somt de waarden op van de geselecteerde getalwaarde op alle bijbehorende records binnen het geselecteerde recordtype.
  • Gemiddelde: berekent het gemiddelde van de waarden voor de geselecteerde getalwaarde op alle gekoppelde records binnen het geselecteerde recordtype.
  • Tijd tussen: berekent de tijd tussen twee geselecteerde datumkieseigenschappen.
   • De tijd zal anders worden weergegeven in verschillende HubSpot tools.
   • In het objectrecord (bijvoorbeeld een contactrecord) wordt de weergegeven waarde in uren, of dagen, of maanden, of jaren. Bijvoorbeeld, als de berekende tijd één maand en twintig dagen is, dan zal de weergegeven waarde één maand zijn.
   • In aangepaste rapporten die gebruik maken van een eigenschap met dit veldtype, zal de weergegeven waarde in dagen zijn. Als de berekende tijd bijvoorbeeld één jaar en twintig dagen is, dan zal de weergegeven waarde 385 dagen zijn.
 • Klik op Aanmaken. Eenmaal aangemaakt, zal het getoonde veldtype van de eigenschap ofwel Vergelijking ofwel Rollup zijn, afhankelijk van het berekende eigenschapstype dat u hebt geselecteerd.