Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Berekeningseigenschappen maken

Laatst bijgewerkt: december 30, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Met berekeningseigenschappen in HubSpot kunt u aangepaste vergelijkingen instellen op basis van getaleigenschappen. U kunt ook automatisch de min, max, count, som, of gemiddelde waarde berekenen voor eigenschappen op geassocieerde records.

Leer meer over andere soorten eigenschappen.

Let op: afhankelijk van uw HubSpot-abonnement, is er eenlimiet aan het aantal berekeningseigenschappendie u kunt aanmaken.

 • Klik op Formule samenstellen.
 • Klik op het Calculated property type dropdown menu en selecteer het type formule dat u wilt maken:
  • Aangepaste vergelijking: hiermee kunt u een aangepaste vergelijking maken om meerdere getalswaarden van eigenschappen te combineren en/of constante gehele getallen aan de waarden van eigenschappen toe te voegen. Alleen eigenschappen van het recordtype waarvoor u de nieuwe eigenschap maakt, kunnen in aangepaste vergelijkingen worden gebruikt.
   • Klik op een vervolgkeuzemenu om een getalseigenschap te selecteren, of typ een getal en klik op de optie Constante: [ingevoerde waarde] om een constant geheel getal in uw vergelijking op te nemen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu met functies om op te tellen (+), af te trekken (-), te vermenigvuldigen (*), of te delen (/).
   • Om nog een functie aan uw vergelijking toe te voegen, klikt u op Aan vergelijking toevoegen. U kunt ook extra functies aan een deel van uw vergelijking toevoegen door binnen de haakjes op Uitbreiden te klikken.

    calculation-property-custom-equation

Let op:als een van de getaleigenschappen in een aangepaste vergelijking geen waarde heeft, of een nulwaarde, zal de berekening niet worden uitgevoerd en zal de waarde van de berekeningseigenschap leeg zijn. De waarde zal leeg zijn, zelfs als er een constant getal in de vergelijking is opgenomen.

  • Min: toont de minimum waarde voor de geselecteerde getal eigenschap op alle geassocieerde records binnen het geselecteerde type.
  • Max: geeft de maximum waarde weer voor de geselecteerde aantalseigenschap op alle geassocieerde records binnen het geselecteerde recordtype.
  • Telling: telt het totaal aantal geassocieerde records binnen het geselecteerde recordtype die een waarde hebben voor de geselecteerde aantalseigenschap.
  • Som: telt de waarden op voor de geselecteerde nummereigenschap op alle geassocieerde records binnen het geselecteerde recordtype.
  • Gemiddelde: berekent het gemiddelde van de waarden voor de geselecteerde aantalseigenschap op alle geassocieerde records binnen het geselecteerde recordtype.
  • Tijd tussen: berekent de tijd tussen twee geselecteerde datumkiezer-eigenschappen. Selecteer uw Begin datum en Eind datum eigenschappen.
   • De tijd zal verschillend worden weergegeven in verschillende HubSpot tools.
   • Voor datumeigenschappen zonder tijdstempel, zal de standaard tijd gebruikt in de berekening 12:00 uur UTC zijn voor de geselecteerde dag.
   • In het object record (bijv. een contact record), zal de weergegeven waarde in uren, dagen, maanden, of jaren zijn. Bijvoorbeeld, indien de berekende tijd één maand en twintig dagen is, dan zal de weergegeven waarde Eén maand zijn.
   • In aangepaste rapporten die een eigenschap met dit veldtype gebruiken, zal de weergegeven waarde in dagen zijn. Bijvoorbeeld, als de berekende tijd één jaar en twintig dagen is, dan zal de weergegeven waarde 385 dagen zijn.

Let op: binnen HubSpot worden de ruwe waarden van de eigenschapstypes Tijd tussen en Gemiddelde opgeslagen in milliseconden. Als u deze waarden gebruikt in een vergelijking en het levert een hogere waarde op dan verwacht, gebruik dan een millisecondeconverter om te converteren naar uw gewenste tijdseenheid.

 • Klik op Maken. Zodra de eigenschap is aangemaakt, zal het weergegeven veldtype van de eigenschap Vergelijking of Rollup zijn, afhankelijk van het berekende eigenschapstype dat u hebt geselecteerd.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.