Workflows

Handmatig uitrollen van records uit workflows

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Naast het gebruik van onderdrukkingslijsten, doelen of uitrol triggers om het uitrollen van de workflow te automatiseren, kunnen objecten ook handmatig uit de workflows worden uitgerold.

Afrollen van de workflow geschiedenis

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik op de naamvan de workflow om het object te verwijderen.
 • Klik op hettabblad Geschiedenis.
 • Gebruik rechtsboven dezoekbalk om het object te zoeken.
 • Ga met de muis over een gebeurtenis voor het object en klik op Uitschrijven.

 • Klik in het dialoogvenster op Ja.

Uitschrijven uit het contactpersonenrecord

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
 • Klik op de naamvan de contactpersoon.
 • In de Workflowlidmaatschappenkaart aan de rechterkant klikt u opWorkflow lidmaatschappen beheren.
 • Aan de rechterkant van de workflow wilt u de contactpersoon verwijderen, klik op Uitschrijven.

 • Klik in het dialoogvenster op Ja,afmelden uit de workflow.